ابن ابی‌طاهر، احمد بن ابی‌طاهر

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
پرش به: ناوبری، جستجو
ابن ابیطاهر، احمد بن ابیطاهر
نام ابن ابیطاهر، احمد بن ابیطاهر
نام‌های دیگر ابن ابیطاهر، ابوالفضل احمد

اب‍ن‌ طی‍ف‍ور، اب‍و ال‍ف‍ض‍ل‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ اب‍ی‌ طاه‍ر

اح‍م‍د ب‍ن‌ اب‍ی‌ طاه‍ر

اح‍م‍د طی‍ف‍ور

ابیالفضل احمد بن ابیطاهر طیفور

خراسانی، احمد بن ابیطاهر

نام پدر
متولد 819 م
محل تولد
رحلت 280 هـ.ق یا 893 م
اساتید
برخی آثار
کد مؤلف AUTHORCODE2323AUTHORCODE


ولادت

ابوالفضل، احمد بن ابى طاهر، مشهور به ابن طيفور، يكى از دانشمندان بزرگ اهل تسنن در قرن سوم هجرى است.

ولادت او در سال 204 در شهر بغداد و در همان روزى بود كه مأمون از خراسان به بغداد آمد.

شهرت وى بيشتر به دليل تأليفات ادبى و تاريخى اوست. خاندان او نيز از دولتيان بوده‌اند.

فرزند

ابوالحسن، عبيد اللّه بن احمد بن ابى طاهر، فرزند ابن طيفور نيز، روش پدر را در تأليفات و تصنيف داشت. او روايتش از پدر كمتر است ولى حاذق‌تر و ماهرتر از پدرش بوده است.

او ادامه کتاب «بغداد» تأليف پدر خود را نگاشت، چون پدرش آن را تا آخر دوران مهتدى نوشته بود و عبيد اللّه اخبار معتمد، معتضد، مكتفى و مقتدر را كه نا تمام مانده بود بر آن افزود.

عبيد الله علاوه بر کتاب فوق اين کتابها را نيز دارد: کتاب السكباج و فضائلها، کتاب المتطرفات و المتطرفين.

موقعيت اجتماعى

او ادب آموز كاتبان همگانى بود، سپس براى تخصصى كه پيدا كرد در جانب شرقى «سُوق الورّاقين» يعنى محل ناشران و کتابفروشان كه بيش از صد دكان بودند، جايى براى خود داشت.

او خوش مشرب و شيرين گفتار بود و تأليفات فراوانى از او به يادگار مانده است.

تأليفات

اين تأليفات از ابن طيفور است:

1 - کتاب بلاغات النساء، شامل برگزيدۀ سخنان بليغ و فصيح شخصيتهاى زن از صدر اسلام تا آن دوران.

2 - کتاب المنثور و المنظوم

3 - سرَقات الشعراء

4 - بغداد

5 - الجواهر

6 - المؤلفين

7 - الهدايا

8 - المشتق المختلف من المؤتلف

9 - الأوائل

10 - ألقاب الشعراء

11 - المعروفين من الأنبياء

12 - أسماء الشعراء

13 - مرتبة هرمز بن كسرى نوشيروان

14 - في تدبير المملكة و السياسة

15 - الملك الحليم الرومي

16 - فضل العرب على العجم

و بسيارى کتابهاى ادبى، تاريخى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى ديگر.

وفات

احمد بن ابى طاهر پس از عمرى خدمت به جهان علم و دانش، در سال 280 هجرى در شهر بغداد ديده از جهان فروبست.


وابسته‌ها