تغییرات اخیر

پرش به: ناوبری، جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۷ مهر ۱۳۹۸ ‏۰۴:۱۳
   

‏۲۵ مهر ۱۳۹۸

     ‏۱۷:۱۱  (سیاههٔ تأیید نسخه). . [Mhosseini@noornet.net‏ (۹×)]
      ‏۱۷:۱۱ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 407684 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «توبه آغوش رحمت» علامت بزن. ‏
      ‏۱۷:۰۹ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 460879 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «انصاریان، حسین» علامت بزن. ‏
      ‏۱۵:۵۰ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 452085 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «طب و فلسفه علوم طبیعی» علامت بزن. ‏
      ‏۱۵:۵۰ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 464686 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «سفاريني، محمد بن احمد» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۴۲ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 464686 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «سفاريني، محمد بن احمد» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۴۱ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 452085 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «طب و فلسفه علوم طبیعی» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۳۹ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 440456 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «عربی، حسینعلی» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۳۹ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 453005 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «شرح نهج البلاغة (سید عباس موسوی)» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۳۸ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 444242 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «الواجب الکفائي» علامت بزن. ‏
     ‏۱۷:۱۱  انصاریان، حسین‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۴). . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۷:۰۹  بلدی، احمد بن محمد‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۰۵). . [Mhosseini@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۱۷:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۱۷:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰۵). . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۲:۴۱  عربی، حسینعلی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)

‏۲۴ مهر ۱۳۹۸

     ‏۱۷:۰۰  (سیاههٔ تأیید نسخه). . [Mhosseini@noornet.net‏ (۱۴×)]
      ‏۱۷:۰۰ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 452498 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «ترجمه قرآن (شاه ولی‌الله دهلوی)» علامت بزن. ‏
      ‏۱۴:۰۴ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 459328 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «چهارده رساله» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۵۷ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 469330 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «تاريخ القرآن و غرائب رسمه و حكمه» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۵۶ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 430464 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «الحبوة» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۵۰ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 367350 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «حجتی کرمانی، محمدجواد» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۴۹ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 472442 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «من وحي القرآن» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۴۸ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 439555 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «من وحی القرآن» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۴۸ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 450764 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «پیشگوئیها در علائم آخر الزمان» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۲۳ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 418422 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «خاطرات و خطرات؛ توشه‌ای از تاریخ شش پادشاه و گوشه‌ای از دوره زندگی من» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۲۳ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 452084 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «حاشية علی تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية و حاشية المكاسب)» علامت بزن. ‏
      ‏۱۱:۴۷ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 452084 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «حاشية علی تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية و حاشية المكاسب)» علامت بزن. ‏
      ‏۱۱:۴۵ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 418422 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «خاطرات و خطرات؛ توشه‌ای از تاریخ شش پادشاه و گوشه‌ای از دوره زندگی من» علامت بزن. ‏
      ‏۱۱:۴۴ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 470389 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «اعتقادات فرق المسلمين و المشركين» علامت بزن. ‏
      ‏۱۱:۴۰ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 438730 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «هدایت، مهدیقلی» علامت بزن. ‏
     ‏۱۴:۰۳  تاريخ القرآن و غرائب رسمه و حكمه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱). . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر فونت) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۳:۵۵  حجتی کرمانی، محمدجواد‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۸۰). . [Mhosseini@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۱۳:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۱۳:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲۸۰). . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۳:۴۹  من وحي القرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۳:۴۸ (سیاههٔ انتقال) . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ من وحی القرآن را به من وحي القرآن منتقل کرد ‏
     ‏۱۱:۴۶  هدایت، مهدیقلی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۲۰). . [Mhosseini@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۱۱:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (-۳۱). . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۵۱). . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)

‏۲۳ مهر ۱۳۹۸

     ‏۱۷:۱۹  (سیاههٔ تأیید نسخه). . [Mhosseini@noornet.net‏ (۱۴×)]
      ‏۱۷:۱۹ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 463331 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «فخلعی، محمدتقی» علامت بزن. ‏
      ‏۱۴:۴۸ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 471742 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «تشريح بدن الإنسان» علامت بزن. ‏
      ‏۱۴:۴۱ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 438220 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «الحاشية الأولی علی المكاسب» علامت بزن. ‏
      ‏۱۴:۱۱ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 471323 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «الثقات الأخیار من رواة الأخبار» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۲۷ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 468935 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «کوچه‌باغی، محسن» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۲۶ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 468388 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «القانون المسعودي» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۲۶ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 469162 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «حركة الإصلاح الشيعي» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۲۵ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 471229 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «استعاذه (پناهندگی به خدا)» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۲۵ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 471639 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۲۴ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 430719 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «ترجمه، تصحیح و تحقیق بصائر ‌الدرجات (زکی‌زاده رنانی)» علامت بزن. ‏
      ‏۱۰:۵۳ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 430719 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «ترجمه، تصحیح و تحقیق بصائر ‌الدرجات (زکی‌زاده رنانی)» علامت بزن. ‏
      ‏۱۰:۵۳ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 471639 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام» علامت بزن. ‏
      ‏۱۰:۵۳ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 471229 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «استعاذه (پناهندگی به خدا)» علامت بزن. ‏
      ‏۱۰:۵۲ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 469162 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «حركة الإصلاح الشيعي» علامت بزن. ‏
     ‏۱۴:۴۸  ادیب، شیخ عباسعلی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۹۷). . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۴:۱۲  عصر الشيعة‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)