تغییرات اخیر

پرش به: ناوبری، جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۹ مهر ۱۳۹۶ ‏۱۹:۲۹
   

‏۲۹ مهر ۱۳۹۶

     ‏۱۵:۰۹  سخنوران نامی معاصر ایران‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲۹). . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (معرفى اجمالى)
     ‏۱۵:۰۹  (سیاههٔ تأیید نسخه). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۳×)؛ Mhosseini@noornet.net‏ (۸×)]
      ‏۱۵:۰۹ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 217874 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «سخنوران نامی معاصر ایران» علامت بزن. ‏
      ‏۱۵:۰۷ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 180461 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «دنبلی خویی، ابراهیم بن حسین» علامت بزن. ‏
      ‏۱۵:۰۷ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 225211 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «تفسير القرآن العظيم (ابن أبي‌حاتم)» علامت بزن. ‏
      ‏۱۵:۰۶ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 184908 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «خرسان، حسن» علامت بزن. ‏
      ‏۱۵:۰۶ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 205377 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «عابدی شاهرودی، علی» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۳۸ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 169107 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «شرح ابن طولون علی ألفية ابن مالك» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۳۵ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 225213 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «سیری در تاريخ تشيع» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۳۴ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 165000 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «ترجمه مختصر البلدان: بخش مربوط به ایران (ابن الفقیه)» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۴۵ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 183208 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «دشتی نجفی، احمد» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۲۴ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 226562 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «اسپناقچی پاشازاده، محمدعارف» علامت بزن. ‏
      ‏۱۱:۵۱ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 209417 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «تاريخ حبيب السير في اخبار افراد بشر» علامت بزن. ‏
     ‏۱۵:۰۸  دنبلی خویی، ابراهیم بن حسین‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۳۳). . [Mhosseini@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۱۵:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (-۳۰). . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (معرفى اجمالى)
      ‏۱۵:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (-۳). . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (معرفى اجمالى)
     ‏۱۵:۰۶  خرسان، حسن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۳۱). . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (معرفى اجمالى)
     ‏۱۵:۰۶  عابدی شاهرودی، علی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۶). . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (ولادت)
     ‏۱۳:۵۲  دشتی نجفی، احمد‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۶۸۱). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۵×)]
      ‏۱۳:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۹۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (غنی سازی متن) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۳:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (+۴۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۱۳:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (+۹۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۳:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱۸۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (غنی سازی متن) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۲:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (+۲۷۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (پر کردن جدول) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۳:۳۸  شرح ابن طولون علی ألفية ابن مالك‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۳:۳۷  مصباح الشريعة و مفتاح الحقيقة منسوب به امام جعفر صادق (عليه السلام)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۲). . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (در باره ترجمه)
     ‏۱۳:۳۵  سوانح عمر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۳۱). . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (معرفى اجمالى)
     ‏۱۳:۳۴  ترجمه مختصر البلدان: بخش مربوط به ایران (ابن الفقیه)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲۹). . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (معرفى اجمالى)
     ‏۱۲:۵۶ (سیاههٔ بارگذاری‌ها) . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:NUR05918.jpg را بارگذاری کرد ‏({{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |other_versions= }})
     ‏۱۲:۵۶ (سیاههٔ حذف) . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ پرونده:NUR05918.jpg را حذف کرد ‏
     ‏۱۲:۲۴  انقلاب الاسلام بين الخواص و العوام‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۴۸). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۳×)]
      ‏۱۲:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (+۴۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (پیوندها)
      ‏۱۱:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۳۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (لینک درون متنی) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۱:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۷۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (لینک درون متنی) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز   ‏۱۱:۴۸  آشتیانی، احمد‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۲). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
 جز    ‏۱۱:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'مظفر الدين ' به 'مظفرالدين ')
 جز    ‏۱۱:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ناصر الدين' به 'ناصرالدين')
 جز   ‏۱۱:۴۷  ابن بابشاذ، طاهر بن احمد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ناصر الدين' به 'ناصرالدين')
 جز   ‏۱۱:۴۷  المغرب في ترتيب المعرب‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ناصر الدين' به 'ناصرالدين')
 جز   ‏۱۱:۴۶  اختران فقاهت (بررسی زندگی علمی و سیاسی گروهی از علمای سده اخیر)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ناصر الدين' به 'ناصرالدين')
 جز   ‏۱۱:۴۶  أفضل التواريخ‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'مظفر الدين ' به 'مظفرالدين ')
 جز   ‏۱۱:۴۶  اليميني في شرح أخبار السلطان يمين الدولة و امين الملة محمود الغزنوي‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ناصر الدين' به 'ناصرالدين')
 جز   ‏۱۱:۴۶  اعتماد‌السلطنه، محمدحسن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ناصر الدين' به 'ناصرالدين')
 جز   ‏۱۱:۴۶  البانی، محمد ناصر‌الدین‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ناصر الدين' به 'ناصرالدين')
 جز   ‏۱۱:۴۵  اخبار سلاجقه روم. با متن کامل مختصر سلجوقنامه ابن بی بی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ناصر الدين' به 'ناصرالدين')
 جز   ‏۱۱:۴۵  اسناد تاریخی خاندان غفاری‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۱۳). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
 جز    ‏۱۱:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'مظفر الدين ' به 'مظفرالدين ')
 جز    ‏۱۱:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (-۱۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ناصر الدين' به 'ناصرالدين')
 جز   ‏۱۱:۴۵  اقبال آشتیانی، عباس‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ناصر الدين' به 'ناصرالدين')
 جز   ‏۱۱:۴۵  آثار عجم‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ناصر الدين' به 'ناصرالدين')
 جز   ‏۱۱:۴۵  انصاری قمی، ناصرالدین‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ناصر الدين' به 'ناصرالدين')
 جز   ‏۱۱:۴۴  أسئله و أجوبه رشيدي‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ناصر الدين' به 'ناصرالدين')
 جز   ‏۱۱:۴۴  ابن حجه، تقی‌الدین بن علی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ناصر الدين' به 'ناصرالدين')
 جز   ‏۱۱:۴۴  اسماعیلی، امیر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ناصر الدين' به 'ناصرالدين')
 جز   ‏۱۱:۴۴  اختران فضیلت‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ناصر الدين' به 'ناصرالدين')
 جز   ‏۱۱:۴۳  اختيار مصباح السالكين‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'مظفر الدين ' به 'مظفرالدين ')