تغییرات اخیر

پرش به: ناوبری، جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۷ مرداد ۱۳۹۸ ‏۱۴:۲۹
   

‏۲۷ مرداد ۱۳۹۸

     ‏۱۲:۳۵  غازی، داود بن سلیمان‏‏ (۶ تغییر | تاریخچه) . . (+۹۲۶). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۶×)]
      ‏۱۲:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (-۱۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۱۲:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۷۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۱:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۸۰۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز    ‏۱۱:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'غازي، داود بن سليمان' به 'غازی، داود بن سلیمان')
      ‏۱۱:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (-۱۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (-۲۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
     ‏۱۲:۳۲  (سیاههٔ تأیید نسخه). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۱۴×)]
      ‏۱۲:۳۲ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 430451 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «بهبهانی، علی» علامت بزن. ‏
      ‏۱۱:۴۰ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 438289 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «التدوين في أخبار قزوين» علامت بزن. ‏
      ‏۱۱:۳۸ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 428244 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «مسند الرضا(ع)» علامت بزن. ‏
      ‏۱۱:۳۵ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 428244 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «مسند الرضا(ع)» علامت بزن. ‏
      ‏۱۱:۲۳ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 440990 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «سهروردی، عمر بن محمد» علامت بزن. ‏
      ‏۱۱:۲۳ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 433810 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «سهروردی، عبدالقاهر بن عبدالله» علامت بزن. ‏
      ‏۱۱:۲۲ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 433810 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «سهروردی، عبدالقاهر بن عبدالله» علامت بزن. ‏
      ‏۱۱:۱۸ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 440993 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «عوارف المعارف (ویرایش جدید)» علامت بزن. ‏
      ‏۱۱:۱۸ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 430885 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «اصفهانی، اسماعیل بن عبدالمؤمن» علامت بزن. ‏
      ‏۱۱:۱۱ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 424462 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «رساله توضیح المسائل (موسوعه جلد 29)» علامت بزن. ‏
      ‏۱۱:۰۶ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 413394 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «جامع المدارك في شرح المختصر النافع» علامت بزن. ‏
      ‏۱۱:۰۳ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 402374 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «غنائم الأيام في مسائل الحلال و الحرام» علامت بزن. ‏
      ‏۱۰:۵۸ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 440846 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «گلپایگانی، محمدرضا» علامت بزن. ‏
      ‏۱۰:۳۲ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 440582 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «موسوی خمینی، سید روح‌الله» علامت بزن. ‏
 جز   ‏۱۱:۳۸  مسند الرضا(ع)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'غازي، داود بن سليمان' به 'غازی، داود بن سلیمان')
 جز   ‏۱۱:۳۸  داود بن سلیمان غازی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'غازي، داود بن سليمان' به 'غازی، داود بن سلیمان')
     ‏۱۱:۳۴  اصفهانی، اسماعیل بن عبدالمؤمن‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۲۳). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۴×)]
      ‏۱۱:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۱۱:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (+۷۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز    ‏۱۱:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'اصفهانی، اسماعیل بن عبدالمومن' به 'اصفهانی، اسماعیل بن عبدالمؤمن')
     ‏۱۱:۳۲  عوارف المعارف (ویرایش جدید)‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۹۵). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۵×)]
      ‏۱۱:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۱:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲۴۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۱:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (+۳۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
 جز    ‏۱۱:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'اصفهانی، اسماعیل بن عبدالمومن' به 'اصفهانی، اسماعیل بن عبدالمؤمن')
 جز    ‏۱۱:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (-۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'سهروردی‌، عمر بن‌ محمد' به 'سهروردی، عمر بن محمد')
     ‏۱۱:۲۳  سهروردی، عمر بن محمد‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۶۸). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۱۱:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (+۸۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
 جز    ‏۱۱:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (-۱۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'سهروردی‌، عمر بن‌ محمد' به 'سهروردی، عمر بن محمد')
     ‏۱۱:۲۲  عوارف المعارف‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
     ‏۱۱:۱۴  علوی گرگانی، محمدعلی‏‏ (۶ تغییر | تاریخچه) . . (+۶۸۵). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۶×)]
      ‏۱۱:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (-۱۰۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (منابع مقاله)
      ‏۱۱:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (-۱۲۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۱:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (+۲۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۱۱:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (-۱۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۱۱:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (+۷۷۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۰:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو    ‏۱۱:۰۴  فاضل قمى‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن)
نو    ‏۱۰:۵۸  سید محمدرضا موسوى گلپایگانى‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به گلپایگانی، محمدرضا)
     ‏۱۰:۵۷  محقق داماد، محمد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو    ‏۱۰:۵۴  آیت‌الله حکیم‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به حکیم، محسن)
     ‏۱۰:۵۱  (سیاههٔ بارگذاری‌ها). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۱۰:۵۱ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:NUR00350.jpg را بارگذاری کرد ‏({{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |other_versions= }})
      ‏۱۰:۲۸ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:NUR18749.jpg را بارگذاری کرد ‏({{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |other_versions= }})
     ‏۱۰:۵۰  (سیاههٔ حذف). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۱۰:۵۰ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ پرونده:NUR00350.jpg را حذف کرد ‏
      ‏۱۰:۲۸ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ پرونده:NUR18749.jpg را حذف کرد ‏
نو    ‏۱۰:۳۲  امام خمینی(ره)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به موسوی خمینی، سید روح‌الله)
نو    ‏۱۰:۲۵  شهریار‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به شهریار، سید محمدحسین)