تغییرات اخیر

پرش به: ناوبری، جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۹ مهر ۱۳۹۷ ‏۱۴:۴۷
   

‏۲۹ مهر ۱۳۹۷

     ‏۱۳:۵۳  منشور عقايد اماميه؛ شرحي گويا و مستدل از عقايد شيعه اثني عشري در يکصد و پنجاه اصل‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (لینک درون متنی) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۳:۵۰  (سیاههٔ تأیید نسخه). . [Mhosseini@noornet.net‏ (۹×)؛ Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۱۳×)]
      ‏۱۳:۵۰ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 387871 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «منشور عقايد اماميه؛ شرحي گويا و مستدل از عقايد شيعه اثني عشري در يکصد و پنجاه اصل» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۴۴ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 358860 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «دروس في علم الأصول (ط. دارالمنتظر)» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۴۳ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 387602 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «صدر، محمدباقر» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۳۰ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 390685 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «مهدی منتظر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف)» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۲۲ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 387872 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «مهدی منتظر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۲۱ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 356486 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «العروة الوثقی مع تعليقات الفاضل اللنكراني» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۱۱ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 387498 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «موسوی سبزواری، عبدالاعلی» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۰۹ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 388308 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «مهذب الأحكام» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۴۶ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 379944 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «العروة لأهل الخلوة و الجلوة» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۴۵ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 386416 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۴۵ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 386669 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «تفصیل الشریعة في شرح تحریر الوسیلة - الدیات» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۴۲ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 386541 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة؛ الحدود» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۳۲ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 383726 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۳۲ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 371639 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «تقریرات ثلاثة: الـوصية و منجزات المریض - میراث الأزواج - الغصب» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۳۲ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 389816 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «ترجمه اصول فقه» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۳۲ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 343513 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «التبصرة في أصول الفقه» علامت بزن. ‏
      ‏۱۱:۴۵ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 388216 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «نادر شاه و بازماندگانش، همراه با نامه‌های سلطنتی و اسناد سیاسی و اداری» علامت بزن. ‏
      ‏۱۱:۴۰ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 387832 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «نامه‌ها برنامه‌ها» علامت بزن. ‏
      ‏۱۱:۲۸ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 361379 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «نتائج الأفكار» علامت بزن. ‏
      ‏۱۱:۲۷ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 390148 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «إشارة السبق إلی معرفة الحق» علامت بزن. ‏
      ‏۱۱:۲۴ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 378645 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «أجود التقريرات» علامت بزن. ‏
      ‏۱۰:۵۵ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 376502 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «شرح بوستان» علامت بزن. ‏
     ‏۱۳:۴۷  منهاج الوصول إلی دروس في علم الأصول؛ شرح الحلقة الثالثة‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۱۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (لینک درون متنی) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۳:۳۹  مهدی منتظر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف)‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۱۷). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۳×)]
 جز    ‏۱۳:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'مهدی منتظر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه الشریف)' به 'مهدی منتظر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف)')
      ‏۱۳:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۲۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۳:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (+۸۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (لینک درون متنی) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز   ‏۱۳:۳۸  خراسانی، محمدجواد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'مهدی منتظر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه الشریف)' به 'مهدی منتظر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف)')
     ‏۱۳:۳۰  (سیاههٔ انتقال). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۱۳:۳۰ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ مهدی منتظر (عجلاللهتعالیفرجهالشریف) را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به مهدی منتظر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) منتقل کرد ‏
      ‏۱۳:۲۸ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ مهدی منتظر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به مهدی منتظر (عجلاللهتعالیفرجهالشریف) منتقل کرد ‏
     ‏۱۳:۱۹  مهذب الأحكام‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۰۰۴). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۳×)]
      ‏۱۳:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (+۴۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۳:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (+۳۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (لینک درون متنی) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۳:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (+۹۲۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (لینک درون متنی) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز   ‏۱۳:۰۸  عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'بهاءالدين سبک ى' به 'بهاءالدين سبکی')
     ‏۱۳:۰۶  مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۱۷). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۳×)]
      ‏۱۳:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۵۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (منابع مقاله)
      ‏۱۳:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (-۴۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (منابع مقاله)
      ‏۱۳:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (لینک درون متنی) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۲:۵۹  نادر شاه و بازماندگانش، همراه با نامه‌های سلطنتی و اسناد سیاسی و اداری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (لینک درون متنی) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۲:۴۷  العروة لأهل الخلوة و الجلوة‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۱۱). . [Mhosseini@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۱۲:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (-۱۱). . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۴۴  نامه‌ها برنامه‌ها‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۷۴). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۳×)]
      ‏۱۱:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (+۴۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (منابع مقاله)
      ‏۱۱:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (+۳۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وضعيت كتاب)
      ‏۱۱:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (+۹۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (لینک درون متین) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۳۸  نتائج الأفكار‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۴۹). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۴×)]
      ‏۱۱:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۵۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (منابع مقاله)
      ‏۱۱:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۴۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (منابع مقاله)
      ‏۱۱:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (+۳۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وضعيت كتاب)
      ‏۱۱:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲۲۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (غنی سازی متن) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۳۷  قزوینی، ابراهیم بن محمدباقر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
     ‏۱۱:۲۵  أجود التقريرات‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۹۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (لینک درون متنی) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۲۲  مسائل ابن طی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (لینک درون متنی) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)