تغییرات اخیر

پرش به: ناوبری، جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۳ تیر ۱۳۹۸ ‏۲۰:۵۱
   

‏۳ تیر ۱۳۹۸

     ‏۱۵:۰۸  شريعتمدار جزايری، نورالدين‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۵:۰۸  (سیاههٔ تأیید نسخه). . [Yqorbani@noornet.net‏ (۶×)؛ Mhosseini@noornet.net‏ (۲۳×)]
      ‏۱۵:۰۸ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 426438 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «شريعتمدار جزايری، نورالدين» علامت بزن. ‏
      ‏۱۵:۰۷ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 412887 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «شرف‌الدین محمد بن عبدالله» علامت بزن. ‏
      ‏۱۵:۰۷ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 413501 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «موسوعة ابن إدریس الحلي» علامت بزن. ‏
      ‏۱۵:۰۶ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 411973 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «الحياة البرزخية» علامت بزن. ‏
      ‏۱۵:۰۶ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 408067 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «دانشنا‌مه‌ی سوره‌های قرآن» علامت بزن. ‏
      ‏۱۵:۰۵ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 404199 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «منتهی الأصول (بجنوردی- طبع قدیم)» علامت بزن. ‏
      ‏۱۵:۰۳ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 419164 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «شیعه شناسی، آشنایی با مذاهب اسلامی، وحدت اسلامی و پاسخ به شبهات» علامت بزن. ‏
      ‏۱۵:۰۲ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 418627 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «تحریف‌ناپذیری قرآن (نصیری)» علامت بزن. ‏
      ‏۱۵:۰۲ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 406678 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «اخسیکتی، احمد بن محمد» علامت بزن. ‏
      ‏۱۵:۰۲ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 389562 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «شرح الكنوز و بحر الرموز» علامت بزن. ‏
      ‏۱۵:۰۲ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 403275 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «كتاب القصاص للفقهاء و الخواص» علامت بزن. ‏
      ‏۱۵:۰۱ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 399364 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «تاریخ صاحبقرانی: حوادث تاریخی سلسله قاجار (1190-1248ق)» علامت بزن. ‏
      ‏۱۵:۰۱ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 415471 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «صوفی تبریزی، ملاعبدالباقی» علامت بزن. ‏
      ‏۱۵:۰۱ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 395326 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «انصاری اراکی، محمدابراهیم» علامت بزن. ‏
      ‏۱۵:۰۰ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 402573 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «عالم الآخرة» علامت بزن. ‏
      ‏۱۵:۰۰ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 378132 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «سنقری حائری، محمدعلی» علامت بزن. ‏
      ‏۱۵:۰۰ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 386251 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «جوهری، اسماعیل بن حماد» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۵۲ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 407303 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «التسهيل لعلوم التنزيل» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۵۲ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 415787 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «فقیهی، علی‌نقی» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۵۲ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 418085 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «اصطلاحات فقهی: شامل 6500 واژه و اصطلاح فقهی از طهارت تا دیات» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۴۷ . . Yqorbani@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 426432 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «ربانی گلپایگانی، علی» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۴۷ . . Yqorbani@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 426430 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «حجت‌الاسلام على ربانى گلپايگانى» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۴۶ . . Yqorbani@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 426428 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «ربانی گلپایگانی، علی» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۴۶ . . Yqorbani@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 426426 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «رباني گلپايگاني، علي» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۴۱ . . Yqorbani@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 426422 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «تنکابنی، محمد بن سلیمان» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۴۱ . . Yqorbani@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 426420 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «تنکابني، محمد بن سليمان» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۰۹ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 419653 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «خلاصة التجارب (بهاء‌الدوله)» علامت بزن. ‏
      ‏۱۱:۵۸ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 418726 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «ترجمه متن کامل اسرار الصلاة» علامت بزن. ‏
      ‏۱۱:۵۷ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 403198 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)» علامت بزن. ‏
     ‏۱۵:۰۸  (سیاههٔ انتقال). . [Mhosseini@noornet.net‏؛ Yqorbani@noornet.net‏ (۶×)]
      ‏۱۵:۰۸ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ شريعتمدار جزايري، نورالدين را به شريعتمدار جزايری، نورالدين منتقل کرد ‏
      ‏۱۳:۴۷ . . Yqorbani@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ حجت‌الاسلام على ربانى گلپايگانى را به ربانی گلپایگانی، علی که تغییرمسیر بود منتقل کرد ‏
      ‏۱۳:۴۶ . . Yqorbani@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ ربانی گلپایگانی، علی را به حجت‌الاسلام على ربانى گلپايگانى منتقل کرد ‏
      ‏۱۳:۴۶ . . Yqorbani@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ رباني گلپايگاني، علي را به ربانی گلپایگانی، علی که تغییرمسیر بود منتقل کرد ‏
      ‏۱۳:۴۶ . . Yqorbani@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ ربانی گلپایگانی، علی را به رباني گلپايگاني، علي منتقل کرد ‏
      ‏۱۳:۴۱ . . Yqorbani@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ تنکابني، محمد بن سليمان را به تنکابنی، محمد بن سلیمان که تغییرمسیر بود منتقل کرد ‏
      ‏۱۳:۴۱ . . Yqorbani@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ تنکابنی، محمد بن سلیمان را به تنکابني، محمد بن سليمان منتقل کرد ‏
نو    ‏۱۳:۵۸  الإيضاح لناسخ القرآن و منسوخه و معرفة أصوله و اختلاف الناس فيه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۴٬۹۲۴). . Yqorbani@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR50548J1.jpg | عنوان =‏الإيضاح لناسخ القرآن و منسوخه و...» ایجاد کرد)
     ‏۱۳:۵۸  (سیاههٔ بارگذاری‌ها). . [Yqorbani@noornet.net‏ (۵×)]
      ‏۱۳:۵۸ . . Yqorbani@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:NUR50548J1.jpg را بارگذاری کرد ‏({{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |other_versions= }})
      ‏۱۳:۴۸ . . Yqorbani@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:NUR22737J1.jpg را بارگذاری کرد ‏({{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |other_versions= }})
      ‏۱۳:۴۵ . . Yqorbani@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:NUR14063J1.jpg را بارگذاری کرد ‏({{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |other_versions= }})
      ‏۱۳:۴۰ . . Yqorbani@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:NUR13257J1.jpg را بارگذاری کرد ‏({{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |other_versions= }})
      ‏۱۳:۳۲ . . Yqorbani@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:NUR12669J1.jpg را بارگذاری کرد ‏({{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |other_versions= }})
نو    ‏۱۳:۵۳  تراث أبي‌الحسن الحرالي المراكشي في التفسير‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۲٬۵۵۵). . Yqorbani@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR22737J1.jpg | عنوان =‏تراث أبي‎الحسن الحرالي المراكش...» ایجاد کرد)
     ‏۱۳:۴۷  (سیاههٔ حذف). . [Yqorbani@noornet.net‏ (۳×)]
      ‏۱۳:۴۷ . . Yqorbani@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) تغییرمسیر ربانی گلپایگانی، علی را با رونویسی حذف کرد ‏(حذف برای ممکن‌شدن انتقال «حجت‌الاسلام على ربانى گلپايگانى»)
      ‏۱۳:۴۶ . . Yqorbani@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) تغییرمسیر ربانی گلپایگانی، علی را با رونویسی حذف کرد ‏(حذف برای ممکن‌شدن انتقال «رباني گلپايگاني، علي»)
      ‏۱۳:۴۱ . . Yqorbani@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) تغییرمسیر تنکابنی، محمد بن سلیمان را با رونویسی حذف کرد ‏(حذف برای ممکن‌شدن انتقال «تنکابني، محمد بن سليمان»)
نو    ‏۱۳:۴۵  ملازمه حکم عقل و شرع از دیدگاه شیخ انصاری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۱٬۵۱۰). . Yqorbani@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR14063J1.jpg | عنوان =‏ملازمه حکم عقل و شرع از دیدگاه ش...» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۳:۴۰  تأسیسات در قواعد فقهی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۹٬۶۱۹). . Yqorbani@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR13257J1.jpg | عنوان =‏تأسیسات در قواعد فقهی | عنوان‌ه...» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۳:۳۵  اجتهاد در عصر ائمه معصومین(ع)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۵٬۵۳۴). . Yqorbani@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR12669J1.jpg | عنوان =اجتهاد در عصر ائمه معصومین(ع)‏ | ع...» ایجاد کرد)