تغییرات اخیر

پرش به: ناوبری، جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن ویرایش‌های جزئی | نمایش ربات‌ها | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن ویرایش‌های من

نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۳۰ دی ۱۳۹۵ ‏۱۴:۱۷
   

‏۳۰ دی ۱۳۹۵

     ‏۱۳:۴۷  (سیاههٔ تأیید نسخه). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۷×)؛ Mhosseini@noornet.net‏ (۱۶×)]
      ‏۱۳:۴۷ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 103394 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «حاشیة رسائل شيخ انصاري (ساباطي يزدي، عبد الرسول)» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۴۷ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 105218 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «درآمدی به تحقیق در اهداف و مقاصد سوره‌های قرآن کریم» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۴۷ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 50180 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «فرهنگ جامع نامها و آبادیهای کهن اصفهان» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۴۷ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 107517 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «مقدمه‌ای بر تاریخ قراءات قرآن کریم» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۴۷ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 103482 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «زمانی، حسین» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۴۷ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 96269 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «سنن النبي (صلی الله علیه و آله) (تصحیح و ترجمه فقهی)» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۴۷ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 87278 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «شرح أسماء الله الحسنی» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۴۶ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 93194 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «حریرچی، فیروز» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۴۶ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 88011 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «نسب فحول الخيل في الجاهلية و الإسلام» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۴۶ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 96113 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «الرسالة العلية في الأحاديث النبوية (شرح چهل حدیث نبوی)» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۴۶ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 93070 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «العدد القوية لدفع المخاوف اليومية» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۴۶ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 103691 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «اردبیلی، محمد بن علی» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۴۵ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 106577 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «شاهنامه ثعالبی در شرح احوال سلاطین ایران» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۴۵ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 105096 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «مجموعه رسائل و مصنفات» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۴۵ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 86888 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «شرح التعرف لمذهب التصوف» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۴۵ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 76122 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «السجن و النفي في مصادر التشريع الأسلامي» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۰۸ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 106058 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «جهد المقل» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۰۸ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 106058 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «جهد المقل» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۰۳ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 97495 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «جهانگیر گورکانی، نورالدین محمد» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۰۱ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 104857 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «جهاد شیعه در دوره اول عباسی» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۰۰ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 80352 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «جهاد در آیینه قرآن» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۵۸ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 96908 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «جهاد با نفس (مظاهری، حسین)» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۵۵ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 78822 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «جنگ‌های ایران و روم» علامت بزن. ‏
     ‏۱۳:۰۷  جهانگیرنامه: توزک جهانگیری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۰۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۳:۰۵  جهانگیر گورکانی، نورالدین محمد‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۲). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۱۳:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۳:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (-۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۳:۰۲  جهاد شیعه در دوره اول عباسی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۳:۰۱  جهاد در آیینه قرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۳:۰۰  جهاد با نفس (مظاهری، حسین)‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۳). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۳×)]
 جز    ‏۱۳:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'آیت‌الله مظاهرى' به 'آیت‌الله مظاهرى ')
      ‏۱۲:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۲:۵۹  مظاهری، حسین‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
 جز   ‏۱۲:۵۸  بحوث في الملل و النحل‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - '،ع' به '، ع')
     ‏۱۲:۵۸  جنید بغدادی، جنید بن محمد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۱۲:۵۸  رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - '،ع' به '، ع')
 جز   ‏۱۲:۵۸  نظام‌الاعرج، حسن بن محمد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - '،ع' به '، ع')
 جز   ‏۱۲:۵۷  ارغنون آسمانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - '،ع' به '، ع')
     ‏۱۲:۵۷  جنگ‌های ایران و روم‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۲:۵۶  پروکوپیوس‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۱۲:۵۶  پژوهشی پیرامون تدبر در قرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۵۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - '،ع' به '، ع')
 جز   ‏۱۲:۵۵  طبقات مفسران شیعه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - '،ع' به '، ع')
 جز   ‏۱۲:۵۵  هادی الی الحق، یحیی بن حسین‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - '،ع' به '، ع')
 جز   ‏۱۲:۵۵  فضائل القرآن (ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - '،ع' به '، ع')
 جز   ‏۱۲:۵۵  النجاة لمن اتبع الهدی و اجتنب الردی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - '،ع' به '، ع')
 جز   ‏۱۲:۵۵  هفده گفتار در علوم قرآنی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - '،ع' به '، ع')
 جز   ‏۱۲:۵۴  وزیر، عبدالله بن علی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - '،ع' به '، ع')
 جز   ‏۱۲:۵۳  ابن ابی‌اصبع مصری، عبدالعظیم بن عبدالواحد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - '،ع' به '، ع')
 جز   ‏۱۲:۵۳  روضة العقول‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - '،ع' به '، ع')
 جز   ‏۱۲:۵۳  چگونه قرآن بخوانیم‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۴۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - '،ع' به '، ع')
 جز   ‏۱۲:۵۳  أنوار الحكمة‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - '،ع' به '، ع')