تغییرات اخیر

پرش به: ناوبری، جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۷ آذر ۱۳۹۸ ‏۰۲:۲۲
   

‏۱۷ آذر ۱۳۹۸

     ‏۰۱:۱۵  اصفهانی، محمدمهدی‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۱۱). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۳×)]
      ‏۰۱:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (+۲۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۰۱:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۰۰:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۵۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۰:۵۵  فروغی، محمدعلی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۰۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۰:۴۸ (سیاههٔ تأیید نسخه) . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 451876 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «عدة الرجال» علامت بزن. ‏

‏۱۶ آذر ۱۳۹۸

     ‏۲۳:۳۹  (سیاههٔ تأیید نسخه). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۱۴×)]
      ‏۲۳:۳۹ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 473404 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «اصفهانی، محمدمهدی» علامت بزن. ‏
      ‏۲۳:۲۷ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 471212 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «اسناد تاریخی خاندان غفاری» علامت بزن. ‏
      ‏۲۳:۲۰ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 451329 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «اصفهانیان، کریم» علامت بزن. ‏
      ‏۲۳:۰۲ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 476598 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «اصلاح عربانی، ابراهیم» علامت بزن. ‏
      ‏۲۲:۴۷ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 476604 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «اصلانی، مختار» علامت بزن. ‏
      ‏۲۲:۴۷ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 472129 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «مقدس کاظمی، محمدامین» علامت بزن. ‏
      ‏۲۲:۴۷ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 476709 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «تفسير أبي‌بكر الأصم» علامت بزن. ‏
      ‏۲۲:۴۴ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 464520 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «تفسير أبي‌بكر الأصم» علامت بزن. ‏
      ‏۲۲:۳۳ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 438765 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «اصولی خویی، محمود بن محمد» علامت بزن. ‏
      ‏۲۱:۴۲ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 438765 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «اصولی خویی، محمود بن محمد» علامت بزن. ‏
      ‏۲۰:۵۷ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 471200 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «اصیل‌الدین واعظ، عبدالله» علامت بزن. ‏
      ‏۲۰:۵۵ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 464184 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «اطفیش، محمد بن یوسف» علامت بزن. ‏
      ‏۲۰:۵۴ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 475073 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «اعتضادالسلطنه، علیقلی بن فتحعلی» علامت بزن. ‏
      ‏۲۰:۴۳ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 438590 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «الهداية إلی أسرار الكفاية» علامت بزن. ‏
     ‏۲۳:۳۸  اصفهانیان، کریم‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۶۷۵). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۳×)]
      ‏۲۳:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۲۳:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۸۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۲۳:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۵۷۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۲۳:۲۷ (سیاههٔ بارگذاری‌ها) . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:NUR07027.jpg را بارگذاری کرد ‏({{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |other_versions= }})
     ‏۲۳:۲۶ (سیاههٔ حذف) . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ پرونده:NUR07027.jpg را حذف کرد ‏
     ‏۲۳:۱۹  اصلاح عربانی، ابراهیم‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۸۷). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۵×)]
      ‏۲۳:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (-۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (آثار)
      ‏۲۳:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (+۲۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۲۳:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۲۳:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (+۴۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۲۳:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲۰۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۲۲:۵۸  اصلانی، مختار‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۶۹). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۵×)]
      ‏۲۲:۵۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۲۲:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (-۱۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (منابع مقاله)
      ‏۲۲:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (+۸۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۲۲:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (-۲۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (آثار)
      ‏۲۲:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲۰۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز   ‏۲۲:۴۶  مؤید، یحیی بن حمزه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ي‎ب' به 'ي‌ب')
 جز   ‏۲۲:۴۶  اصم، ابوبکر عبدالرحمان بن کیسان بن جریر اموی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ي‎ب' به 'ي‌ب') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز   ‏۲۲:۴۶  آل محسن، علی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ي‎ب' به 'ي‌ب')
 جز   ‏۲۲:۴۵  تفسير أبي‌بكر الأصم‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ي‎ب' به 'ي‌ب')
 جز   ‏۲۲:۴۵  شافعی، محمد بن عبدالله‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ي‎ب' به 'ي‌ب')
 جز   ‏۲۲:۴۵  الإباضية بين الفرق الإسلامية‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ي‎ب' به 'ي‌ب')
     ‏۲۲:۴۳  اصولی خویی، محمود بن محمد‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۴۹۷). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۳×)]
      ‏۲۲:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۲۲:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (+۲۵۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۲۲:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲۲۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۲۱:۴۱  اصیل‌الدین واعظ، عبدالله‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۰۷). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۳×)]
      ‏۲۱:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (+۲۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۲۱:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۲۱:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (+۶۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۲۰:۵۳  اعتمادالاطباء، حسین‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۳۸). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۴×)]
      ‏۲۰:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (-۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۲۰:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۲۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۲۰:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۷۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۲۰:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)