تغییرات اخیر

پرش به: ناوبری، جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ‏۲۱:۲۵
   

‏۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

     ‏۱۶:۵۸  (سیاههٔ تأیید نسخه). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۱۲×)؛ Mhosseini@noornet.net‏ (۱۴×)]
      ‏۱۶:۵۸ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 418683 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «آشنایی با تاریخ و منابع حدیثی» علامت بزن. ‏
      ‏۱۶:۵۸ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 405497 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» علامت بزن. ‏
      ‏۱۶:۵۸ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 418861 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «تذكرة الشعراء» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۵۳ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 419023 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «سیر تاریخی بنای شهر قزوین و بناهای آن» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۵۳ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 403637 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «مرقاة الأصول: بحوث تمهیدیة في أصول الفقه» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۵۳ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 364504 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «امینی گلستانی، محمد» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۵۳ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 406195 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «أصول الاستنباط» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۵۳ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 413199 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «الكتاب الموضح في وجوه القراءات و عللها» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۵۲ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 402182 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «صلاة اليوم و الليلة» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۵۲ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 415477 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «عتبی، محمد بن عبدالجبار» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۵۲ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 420545 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «الهجاء الكاريكاتوري عند أعلام الشعراء العباسيين» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۵۲ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 395189 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «امامی خوانساری، محمد» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۵۲ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 415944 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «مروج، حسین» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۵۱ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 402284 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «طبقات الشعراء» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۵۱ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 398740 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «الهداية إلی أسرار الكفاية» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۴۷ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 398650 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «الكافية (في علم النحو) و الشافية (في علمي التصريف و الخط)» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۳۷ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 392715 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «رعینی، محمد بن شریح» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۳۴ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 418141 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «الكافي في القراءات السبع» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۵۶ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 413504 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «توضيح الأسناد المشكلة في الكتب الأربعة» علامت بزن. ‏
      ‏۱۱:۵۱ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 382423 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «الكافي (ط. دارالحديث)» علامت بزن. ‏
      ‏۱۱:۴۸ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 418757 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «اسباب یا زمینه‌های نزول آیات قرآن» علامت بزن. ‏
      ‏۱۰:۳۶ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 417366 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «فخری، ماجد» علامت بزن. ‏
      ‏۱۰:۳۵ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 417366 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «فخری، ماجد» علامت بزن. ‏
      ‏۱۰:۲۶ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 399615 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «تاریخ الدولة الفاطمیة» علامت بزن. ‏
      ‏۱۰:۱۰ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 415733 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «شوکانی، محمد» علامت بزن. ‏
      ‏۰۹:۱۲ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 421217 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «إرشاد الثقات إلی اتفاق الشرائع علی التوحيد و المعاد و النبوات» علامت بزن. ‏
     ‏۱۳:۵۲  الكامل في أصول الدين في اختصار الشامل في أصول الدين‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۷۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۳:۴۶  الكافي في القراءات السبع‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۵۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۳:۰۲  الكافي (ط. الاسلاميه)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۹۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۲:۳۲  الكافي (ط. دارالحديث)‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۷۵۹). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۴×)]
 جز    ‏۱۲:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'الروضة من الکافى، یا، گلستان آل محمد' به 'الروضة من الكافي، یا گلستان آل محمد')
 جز    ‏۱۲:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'توضیح الأسناد المشکلة فی الکتب الأربعة' به 'توضيح الأسناد المشكلة في الكتب الأربعة')
 جز    ‏۱۲:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'البضاعة المزجاة (شرح کتاب الروضة من الکافی)' به 'البضاعة المزجاة (شرح كتاب الروضة من الكافي)')
      ‏۱۲:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۷۶۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۳۹  تاریخ الفلسفة الإسلامیة منذ القرن الثامن حتی یومنا هذا‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۸۴۵). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۳×)]
      ‏۱۱:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (+۶۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۵۸۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۰:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۹۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو    ‏۱۰:۳۵  ماجد فخری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به فخری، ماجد)
     ‏۱۰:۳۳  تاریخ الدولة الفاطمیة‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۴۸۲). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۳×)]
      ‏۱۰:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (+۵۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (منابع مقاله)
      ‏۱۰:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (+۳۷۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۰:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (+۴۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۰:۲۴  التحف في مذاهب السلف‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۶۲۶). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۴×)]
      ‏۱۰:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (-۱۱۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۱۰:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (+۵۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (گزارش محتوا)
      ‏۱۰:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (+۵۲۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۰:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۶۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۰:۰۸  البدایة في أصول الدين‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۹۴۷). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۳×)]
      ‏۱۰:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (+۶۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (گزارش محتوا)
      ‏۱۰:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (+۲۹۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۰:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (+۵۸۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۹:۲۴  إرشاد الثقات إلی اتفاق الشرائع علی التوحيد و المعاد و النبوات‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۰۱۵). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۳×)]
      ‏۰۹:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (-۶۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (منابع مقاله)
      ‏۰۹:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (+۷۶۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۹:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (+۳۱۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)