تغییرات مرتبط با ذخائر العقبی في مناقب ذوي القربی

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۷ مرداد ۱۳۹۷ ‏۲۲:۵۸
   
نام صفحه:

‏۲۷ مرداد ۱۳۹۷

 جز   ‏۱۳:۲۲  امام على(ع)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'مبارك' به 'مبارک')
 جز   ‏۱۲:۲۴  ابن اثیر، علی بن محمد‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (-۲). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۳×)]
 جز    ‏۱۲:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (-۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ع‍ز ال‍دی‍ن‌' به 'ع‍زال‍دی‍ن‌')
 جز    ‏۱۲:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'مبارك' به 'مبارک') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز    ‏۱۱:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - '}} '''' به '}} '''')

‏۲۴ مرداد ۱۳۹۷

 جز   ‏۱۲:۴۳  امام على(ع)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'سلام الله علیه' به 'سلام‌الله‌علیه')

‏۲۱ مرداد ۱۳۹۷

 جز   ‏۲۱:۴۴  امام على(ع)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
 جز    ‏۲۱:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'اهل بيت' به 'اهل‌بيت')
 جز    ‏۰۱:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'روحاني' به 'روحانی')
 جز   ‏۲۱:۲۵  امام جعفر صادق(ع)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'اهل بيت' به 'اهل‌بيت')

‏۲۰ مرداد ۱۳۹۷

 جز   ‏۱۲:۰۰  امام على(ع)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'إکمال غرر الحکم' به 'إکمال غررالحکم')