تغییرات مرتبط با رده:علوم قرآنی

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۳۰ مهر ۱۳۹۷ ‏۰۲:۳۰
   
نام صفحه:

‏۲۹ مهر ۱۳۹۷

 جز   ‏۲۳:۲۰  ساختار هندسی سوره‌های قرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'سبک ى ' به 'سبکى')
 جز   ‏۲۳:۱۶  قصص الأنبياء (نعمت‌الله جزایری)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'سبک ى ' به 'سبکى')
 جز   ‏۲۳:۰۰  القرآن معجزة كل العصور‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'سبک ى ' به 'سبکى')
 جز   ‏۲۲:۵۹  سبک‌شناسی اعجاز بلاغی قرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'سبک ى ' به 'سبکى') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز   ‏۲۲:۵۷  قصص الأنبياء (نيشابوری)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'سبک ى ' به 'سبکى')
 جز   ‏۰۸:۲۵  الرعاية لتجويد القراءة و تحقيق لفظ التلاوة‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ه اند' به 'ه‎اند')
 جز   ‏۰۸:۱۱  شرح كتاب التيسير للداني في القراءات‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ه اند' به 'ه‎اند')

‏۲۸ مهر ۱۳۹۷

 جز   ‏۱۵:۳۷  شناخت قرآن (نجمی)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'مدارك ' به 'مدارک ')
 جز   ‏۱۵:۱۲  مثالهای زیبای قرآن (امثال القرآن)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'مدارك ' به 'مدارک ') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)

‏۲۶ مهر ۱۳۹۷

     ‏۱۵:۲۹  (سیاههٔ تأیید نسخه). . [Mhosseini@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۱۵:۲۹ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 387813 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «قصص الأنبياء (نيشابوری)» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۳۶ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 387813 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «قصص الأنبياء (نيشابوری)» علامت بزن. ‏

‏۲۵ مهر ۱۳۹۷

 جز   ‏۱۲:۵۵  درآمدی بر تاریخ علوم قرآنی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - ' ' به ' ') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
     ‏۱۰:۱۰ (سیاههٔ تأیید نسخه) . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 382034 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «الدّر المصون في علوم الكتاب المكنون» علامت بزن. ‏

‏۲۴ مهر ۱۳۹۷

     ‏۲۲:۵۲  (سیاههٔ تأیید نسخه). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۲۲:۵۲ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 389673 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «درآمدی بر تاریخ علوم قرآنی» علامت بزن. ‏
      ‏۲۲:۴۳ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 376197 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «البرهان في علوم القرآن» علامت بزن. ‏
 جز   ‏۱۱:۲۴  درآمدی بر تاریخ علوم قرآنی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'فارسي' به 'فارسی')
 جز   ‏۱۱:۱۴  حمل قرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'فارسي' به 'فارسی')

‏۲۳ مهر ۱۳۹۷

     ‏۱۵:۱۵  درآمدی بر تاریخ علوم قرآنی‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۹۷۹). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۳×)]
      ‏۱۵:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (+۲۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۱۵:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (+۹۵۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (لینک درون متنی) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز    ‏۱۴:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'دياري، محمدتقي' به 'دیاری، محمدتقی')
     ‏۱۵:۰۳  (سیاههٔ تأیید نسخه). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۱۵:۰۳ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 376197 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «البرهان في علوم القرآن» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۱۰ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 388650 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «وجوه قرآن» علامت بزن. ‏
 جز   ‏۰۷:۵۱  المفتاح في اختلاف القراء السبعة المسمين بالمشهورين‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۵۰). . A-esmaili@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ـ' به '')
 جز   ‏۰۷:۵۰  الوحدة التاريخية للسور القرآنية‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲۱۸). . A-esmaili@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ـ' به '')
 جز   ‏۰۷:۳۸  المكتفی في الوقف و الإبتدا‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲۷۸). . A-esmaili@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ـ' به '')
 جز   ‏۰۷:۳۵  ثلاث رسائل في إعجاز القرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۴۸). . A-esmaili@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ـ' به '')

‏۲۲ مهر ۱۳۹۷

     ‏۱۲:۴۷ (سیاههٔ تأیید نسخه) . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 349654 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «شبهات حول القرآن و تفنيدها» علامت بزن. ‏