تغییرات مرتبط با رده:علوم قرآنی

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۲ آذر ۱۳۹۷ ‏۲۳:۲۶
   
نام صفحه:

‏۲۰ آذر ۱۳۹۷

 جز   ‏۱۷:۲۸  الفن القصصي في القرآن الكريم‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'مى نمود' به 'می‌نمود')
 جز   ‏۱۷:۲۸  سبک‌شناسی اعجاز بلاغی قرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'مى نمود' به 'می‌نمود')
 جز   ‏۱۷:۲۵  پژوهشی در اعجاز علمی قرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'مى نمود' به 'می‌نمود')
 جز   ‏۱۷:۲۲  حقائق التأويل في متشابه التنزيل‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'مى فرمايد' به 'می‌فرمايد')

‏۱۹ آذر ۱۳۹۷

     ‏۰۹:۰۹  (سیاههٔ تأیید نسخه). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۴×)]
      ‏۰۹:۰۹ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 402444 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «علوم قرآنی (معرفت)» علامت بزن. ‏
      ‏۰۹:۰۹ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 402444 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «علوم قرآنی (معرفت)» علامت بزن. ‏
      ‏۰۰:۱۵ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 402550 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «علوم القرآن» علامت بزن. ‏
      ‏۰۰:۰۰ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 402550 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «علوم القرآن» علامت بزن. ‏
     ‏۰۹:۰۸  علوم القرآن‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۴۲۹). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۰۹:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (+۸۹۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۰:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (+۵۳۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۰:۰۵  علوم قرآنی (ترجمه فشارکی)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۷۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۸ آذر ۱۳۹۷

     ‏۲۳:۵۹  (سیاههٔ تأیید نسخه). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏؛ Mhosseini@noornet.net‏]
      ‏۲۳:۵۹ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 402408 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «علوم قرآنی (ترجمه فشارکی)» علامت بزن. ‏
      ‏۱۶:۵۵ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 402185 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «صيانة القرآن من التحريف» علامت بزن. ‏

‏۱۷ آذر ۱۳۹۷

     ‏۱۵:۳۱  (سیاههٔ تأیید نسخه). . [Mhosseini@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۱۵:۳۱ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 410720 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «شرح الشاطبية» علامت بزن. ‏
      ‏۰۹:۵۹ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 410720 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «شرح الشاطبية» علامت بزن. ‏

‏۱۵ آذر ۱۳۹۷

 جز   ‏۲۳:۳۸  مثالهای زیبای قرآن (امثال القرآن)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'آيةالله' به 'آیت‌الله')
     ‏۱۵:۲۶ (سیاههٔ تأیید نسخه) . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 402918 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «قضایا قرآنية في الموسوعة البریطانية (نقد مطاعن و رد شبهات)» علامت بزن. ‏