تغییرات مرتبط با رده:علوم قرآنی

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۳۰ بهمن ۱۳۹۷ ‏۰۱:۵۷
   
نام صفحه:

‏۲۹ بهمن ۱۳۹۷

     ‏۱۵:۰۶  النور المبين في قصص الأنبياء و المرسلين (طبع قم)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۹). . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۵:۰۵  (سیاههٔ تأیید نسخه). . [Mhosseini@noornet.net‏؛ Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۵×)]
      ‏۱۵:۰۵ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 398722 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «النور المبين في قصص الأنبياء و المرسلين (طبع قم)» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۴۲ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 412521 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «إعجاز القرآن العلمي و البلاغي و الحسابي» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۱۶ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 416719 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «إعجاز القرآن الكريم» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۰۹ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 405744 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «إعجاز القرآن البياني و دلائل مصدره الرباني» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۲۳ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 405744 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «إعجاز القرآن البياني و دلائل مصدره الرباني» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۱۵ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 411997 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «إرشاد المبتدي و تذكرة المنتهي في القراءات العشر» علامت بزن. ‏
     ‏۱۳:۵۷  إعجاز القرآن الكريم‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۷۹). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۱۳:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (+۶۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۳:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲۱۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (لینک درون متنی) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز   ‏۱۳:۴۵  إعجاز القرآن و أسرار التنزيل الموسوم فتح الجليل للعبد الذليل‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (۰). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
 جز    ‏۱۳:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'إعجاز القرآن و البلاغة النبویة' به 'إعجاز القرآن و البلاغة النبوية') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز    ‏۱۳:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'إعجاز القرآن العلمی و البلاغي و الحسابي' به 'إعجاز القرآن العلمي و البلاغي و الحسابي')
 جز   ‏۱۳:۴۵  إعجاز القرآن في ما تخفيه الأرحام‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (۰). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
 جز    ‏۱۳:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'إعجاز القرآن و البلاغة النبویة' به 'إعجاز القرآن و البلاغة النبوية') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز    ‏۱۳:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'إعجاز القرآن العلمی و البلاغي و الحسابي' به 'إعجاز القرآن العلمي و البلاغي و الحسابي')
 جز   ‏۱۳:۴۵  إعجاز القرآن‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (۰). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
 جز    ‏۱۳:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'إعجاز القرآن و البلاغة النبویة' به 'إعجاز القرآن و البلاغة النبوية')
 جز    ‏۱۳:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'إعجاز القرآن العلمی و البلاغي و الحسابي' به 'إعجاز القرآن العلمي و البلاغي و الحسابي')
 جز   ‏۱۳:۴۵  إعجاز القرآن و البلاغة النبوية‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (۰). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
 جز    ‏۱۳:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'إعجاز القرآن و البلاغة النبویة' به 'إعجاز القرآن و البلاغة النبوية')
 جز    ‏۱۳:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'إعجاز القرآن العلمی و البلاغي و الحسابي' به 'إعجاز القرآن العلمي و البلاغي و الحسابي')
 جز   ‏۱۳:۴۳  إعجاز القرآن بين المعتزلة و الأشاعرة‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (۰). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
 جز    ‏۱۳:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'إعجاز القرآن و البلاغة النبویة' به 'إعجاز القرآن و البلاغة النبوية')
 جز    ‏۱۳:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'إعجاز القرآن العلمی و البلاغي و الحسابي' به 'إعجاز القرآن العلمي و البلاغي و الحسابي')
 جز   ‏۱۳:۴۳  إعجاز القرآن العلمي و البلاغي و الحسابي‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (۰). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
 جز    ‏۱۳:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'إعجاز القرآن و البلاغة النبویة' به 'إعجاز القرآن و البلاغة النبوية')
 جز    ‏۱۳:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'إعجاز القرآن العلمی و البلاغي و الحسابي' به 'إعجاز القرآن العلمي و البلاغي و الحسابي')
 جز   ‏۱۳:۴۳  إعجاز القرآن و منهج البحث عن التميز‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (۰). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
 جز    ‏۱۳:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'إعجاز القرآن و البلاغة النبویة' به 'إعجاز القرآن و البلاغة النبوية')
 جز    ‏۱۳:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'إعجاز القرآن العلمی و البلاغي و الحسابي' به 'إعجاز القرآن العلمي و البلاغي و الحسابي')
 جز   ‏۱۳:۴۳  إعجاز القرآن في العلوم الجغرافية‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (۰). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
 جز    ‏۱۳:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'إعجاز القرآن و البلاغة النبویة' به 'إعجاز القرآن و البلاغة النبوية')
 جز    ‏۱۳:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'إعجاز القرآن العلمی و البلاغي و الحسابي' به 'إعجاز القرآن العلمي و البلاغي و الحسابي')
     ‏۱۳:۱۵  إعجاز القرآن البياني و دلائل مصدره الرباني‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۷۶۰). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۳×)]
      ‏۱۳:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (+۶۷۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۳:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (+۴۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۳:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (+۴۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۲:۲۲  إرشاد المبتدي و تذكرة المنتهي في القراءات العشر‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۷۲۷). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۴×)]
      ‏۱۲:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (+۲۱۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (گزارش محتوا)
      ‏۱۲:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (+۳۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (منابع مقاله)
      ‏۱۲:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (+۴۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (منابع مقاله)
      ‏۱۲:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (+۴۳۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۴۸  إتحاف البررة بما سكت عنه نشر العشرة المسمی بـ: تحرير النشر‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۷۲۴). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
 جز    ‏۱۱:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ازمیري، مصطفي بن عبدالرحمان' به 'ازميری، مصطفی بن عبدالرحمان')
      ‏۱۱:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (+۷۲۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)

‏۲۸ بهمن ۱۳۹۷

     ‏۱۱:۴۵ (سیاههٔ تأیید نسخه) . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 412572 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «القراءات المتواترة و أثرها في الرسم القرآني و الأحكام الشرعية» علامت بزن. ‏
 جز   ‏۱۰:۳۴  القصص القرآني‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'رضا، محمد رشید' به 'محمد رشید رضا')
 جز   ‏۱۰:۳۰  إعجاز القرآن الكريم‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'رضا، محمد رشید' به 'محمد رشید رضا')
 جز   ‏۱۰:۳۰  الصرفة و الإنباء بالغيب‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'رضا، محمد رشید' به 'محمد رشید رضا')

‏۲۵ بهمن ۱۳۹۷

     ‏۰۹:۵۲ (سیاههٔ تأیید نسخه) . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 405075 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «مناهل العرفان في علوم القرآن» علامت بزن. ‏

‏۲۴ بهمن ۱۳۹۷

     ‏۱۱:۴۰ (سیاههٔ تأیید نسخه) . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 407352 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «اعلام قرآن از دائرة المعارف قرآن کریم» علامت بزن. ‏

‏۲۳ بهمن ۱۳۹۷

     ‏۱۵:۳۲  (سیاههٔ تأیید نسخه). . [Mhosseini@noornet.net‏ (۴×)]
      ‏۱۵:۳۲ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 409782 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «التلخيص في القراءات الثمان» علامت بزن. ‏
      ‏۰۹:۴۰ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 409782 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «التلخيص في القراءات الثمان» علامت بزن. ‏
      ‏۰۹:۴۰ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 409868 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «إعجاز القرآن الكريم» علامت بزن. ‏
      ‏۰۹:۴۰ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 400395 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «جامع البيان في القراءات السبع» علامت بزن. ‏