تغییرات مرتبط با صفحهٔ اصلی

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۳۰ مرداد ۱۳۹۸ ‏۱۳:۴۶
   
نام صفحه:

‏۲۸ مرداد ۱۳۹۸

     ‏۰۲:۰۹  (سیاههٔ تأیید نسخه). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۳×)]
      ‏۰۲:۰۹ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 419815 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «راهنمای ویکی‌نور» علامت بزن. ‏
      ‏۰۱:۰۹ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 440397 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «امام على(ع)» علامت بزن. ‏
      ‏۰۰:۵۸ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 431272 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «غدیر شناسی و پاسخ به شبهات» علامت بزن. ‏
 جز   ‏۰۱:۲۰  ابن کثیر، اسماعیل بن عمر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'محيى الدين' به 'محیی‌الدين')
     ‏۰۱:۱۳  الگو:صفحۀ اصلی/مقالۀ برگزیده اول‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۲۱). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۳×)]
      ‏۰۱:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (+۴۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۱:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (-۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۱:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (+۷۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۱:۱۲  غدیر شناسی و پاسخ به شبهات‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۲۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)

‏۲۶ مرداد ۱۳۹۸

 جز   ‏۱۸:۲۴  طباطبایی، محمدحسین‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۱). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۳×)]
 جز    ‏۱۸:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'اي ' به 'ای ')
 جز    ‏۱۲:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'طباطبایی (ابهام زدایی)' به 'طباطبایی (ابهام‌ زدایی)')
 جز    ‏۱۲:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - '(ابهام‌زدایی)' به '(ابهام زدایی)')
 جز   ‏۱۸:۱۰  امام على(ع)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (۰). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
 جز    ‏۱۸:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'گذاري' به 'گذاری')
 جز    ‏۱۸:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'اي ' به 'ای ')
     ‏۱۸:۱۰  الگو:صفحۀ اصلی/مقالۀ برگزیده دوم‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۵۱۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۱۸:۰۴  امینی نجفی، عبدالحسین‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'اي ' به 'ای ')
     ‏۱۲:۴۳ (سیاههٔ تأیید نسخه) . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 440077 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «طباطبایی، محمدحسین» علامت بزن. ‏

‏۲۵ مرداد ۱۳۹۸

     ‏۲۲:۵۲  الگو:صفحۀ اصلی/مقالۀ برگزیده اول‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۳۶۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)