تغییرات مرتبط با صفحهٔ اصلی

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۵ خرداد ۱۳۹۷ ‏۱۲:۳۴
   
نام صفحه:

‏۵ خرداد ۱۳۹۷

     ‏۱۱:۴۴  ماه خدا: پژوهشی جامع درباره ماه مبارک رمضان از نگاه قرآن و حدیث‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۳۷۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۰۳:۴۶  امینی نجفی، عبدالحسین‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'هـ.ش' به 'ش')
 جز   ‏۰۱:۱۱  ابن شهرآشوب، محمد بن علی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'هـ.ش' به 'ش')
 جز   ‏۰۰:۱۵  مفید، محمد بن محمد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - ' الدوله' به '‌الدوله')

‏۳ خرداد ۱۳۹۷

 جز   ‏۱۴:۲۹  ابن شهرآشوب، محمد بن علی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'هـ.ق' به '‌‎ ق')
 جز   ‏۱۲:۰۸  ابن ابی‌عقیل عمانی، حسن بن علی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'هـ.ق' به '‌‎ ق')

‏۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

 جز   ‏۱۶:۲۷  طباطبایی، محمدحسین‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار(ع)' به 'بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار علیهم‌السلام')
 جز   ‏۱۳:۱۸  شاه‌آبادی، محمدعلی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'خاك' به 'خاک')
 جز   ‏۱۲:۱۴  ابن شهرآشوب، محمد بن علی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'خاك' به 'خاک')
 جز   ‏۱۱:۲۸  امینی نجفی، عبدالحسین‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'خاك' به 'خاک')

‏۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

     ‏۱۱:۵۰  محمدی ری‌شهری، محمد‏‏ (۸ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۸۵۶). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۸×)]
 جز    ‏۱۱:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'نهج الدعاء' به 'نهج الدعاء (با ترجمه فارسی)')
 جز    ‏۱۱:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'نهج الذکر' به 'نهج الذكر')
 جز    ‏۱۱:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'دانش نامه امیر المومنین علیه‌السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ' به 'دانش‌نامه امیر‌المومنین علیه‌السلام بر پایه قرآن، حد...)
 جز    ‏۱۱:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (+۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'حکمت نامه پیامبر اعظم صلی‌الله‌علیه‌وآله و سلم (فارسی)' به 'حکمت‌نامه پیامبر اعظم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم (فارسی)')
 جز    ‏۱۱:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (+۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'حکمت نامه پیامبر اعظم صلی‌الله‌علیه‌وآله و سلم (عربی)' به 'حکمت‌نامه پیامبر اعظم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم (عربی)')
      ‏۱۱:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (+۵۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۱۱:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (غنی سازی متن) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۱:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۶۳۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (غنی سازی متن) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۴۵  الگو:صفحۀ اصلی/مقالۀ برگزیده اول‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۴۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۳۵  (سیاههٔ تأیید نسخه). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۳×)]
      ‏۱۱:۳۵ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 263691 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «محمدی ری‌شهری، محمد» علامت بزن. ‏
      ‏۱۱:۰۷ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 262808 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «محمدی ری‌شهری، محمد» علامت بزن. ‏
      ‏۱۱:۰۶ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 241334 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «ماه خدا: پژوهشی جامع درباره ماه مبارک رمضان از نگاه قرآن و حدیث» علامت بزن. ‏
     ‏۱۱:۳۰  ماه خدا: پژوهشی جامع درباره ماه مبارک رمضان از نگاه قرآن و حدیث‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۷۰). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۱۱:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲۵۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (پیوندها)
      ‏۱۱:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (لینک درون متنی) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)