تغییرات مرتبط با صفحهٔ اصلی

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن ویرایش‌های جزئی | نمایش ربات‌ها | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن ویرایش‌های من

نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۰ فروردین ۱۳۹۶ ‏۱۳:۲۰
   
نام صفحه:

‏۸ فروردین ۱۳۹۶

 جز   ‏۱۵:۱۳  گلپایگانی، محمدرضا‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - ' ' به ' ')
 جز   ‏۱۲:۵۰  یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - ' ' به ' ')
 جز   ‏۱۰:۱۷  ذخائر العقبی في مناقب ذوي القربی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - ' ' به ' ')
 جز   ‏۱۰:۰۴  الدمعة الساكبة في أحوال النبي و العترة الطاهرة‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - ' ' به ' ')
 جز   ‏۱۰:۰۱  امینی نجفی، عبدالحسین‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - ' ' به ' ')

‏۷ فروردین ۱۳۹۶

     ‏۱۰:۳۵  (سیاههٔ تأیید نسخه). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏؛ Mhosseini@noornet.net‏]
      ‏۱۰:۳۵ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 117532 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «راهنمای ویکی‌نور» علامت بزن. ‏
      ‏۰۹:۲۷ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 134040 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «مسند الإمام الباقر أبي‌جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)» علامت بزن. ‏
     ‏۰۹:۳۳  الگو:صفحۀ اصلی/مقالۀ برگزیده اول‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۲۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)

‏۵ فروردین ۱۳۹۶

 جز   ‏۲۱:۵۷  گلپایگانی، محمدرضا‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۷۶). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
 جز    ‏۲۱:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (+۲۳۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'آیت‌الله حایرى' به 'آیت‌الله حایرى ')
 جز    ‏۱۳:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (+۴۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'آیت‌الله‌ حائرى یزدى' به 'آیت‌الله‌ حائرى یزدى ')
 جز   ‏۱۵:۱۶  شاه‌آبادی، محمدعلی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - ' ' به ' ')
 جز   ‏۱۵:۱۲  امینی نجفی، عبدالحسین‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۱). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
 جز    ‏۱۵:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - ' ' به ' ')
 جز    ‏۰۸:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'م«' به 'م «')
 جز   ‏۱۳:۵۲  ذخائر العقبی في مناقب ذوي القربی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - ' ' به ' ')
 جز   ‏۱۰:۰۸  الدمعة الساكبة في أحوال النبي و العترة الطاهرة‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - ' ' به ' ')
 جز   ‏۱۰:۰۶  العقد الفريد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - ' ' به ' ')
     ‏۰۹:۵۱  الگو:صفحۀ اصلی/مقالۀ برگزیده دوم‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۲۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۹:۴۶ (سیاههٔ تأیید نسخه) . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 136520 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «العروة الوثقی مع تعليقات عدة من الفقهاء العظام... الخميني، الخوئي، الگلپايگاني و مكارم الشیرازی» علامت بزن. ‏
 جز   ‏۰۸:۲۹  فصوص الحكمة و شرحه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - ':ف' به ': ف')
 جز   ‏۰۶:۰۲  تقويم الإيمان و شرحه كشف الحقائق‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - ':ف' به ': ف')

‏۴ فروردین ۱۳۹۶

 جز   ‏۱۷:۲۸  العروة الوثقی مع تعليقات عدة من الفقهاء العظام... الخميني، الخوئي، الگلپايگاني و مكارم الشیرازی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - ':ف' به ': ف')
     ‏۱۱:۵۶  گلپایگانی، محمدرضا‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۵۶۰). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۳×)]
      ‏۱۱:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (-۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (+۵۶۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۴۶  الگو:صفحۀ اصلی/مقالۀ برگزیده اول‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۱٬۱۳۴). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۱۱:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (-۶۵۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (-۴۷۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۲۷ (سیاههٔ تأیید نسخه) . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 120086 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «گلپایگانی، محمدرضا» علامت بزن. ‏