تغییرات مرتبط با صفحهٔ اصلی

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن ویرایش‌های جزئی | نمایش ربات‌ها | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن ویرایش‌های من

نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲ تیر ۱۳۹۶ ‏۱۹:۵۳
   
نام صفحه:

‏۱ تیر ۱۳۹۶

     ‏۲۳:۰۵  مجلسی، محمدباقر‏‏ (۱۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۱۶۹). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۱۵×)]
 جز    ‏۲۳:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - ' عليه السلام' به 'عليه‌السلام')
      ‏۱۳:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (+۴۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (آثار)
      ‏۱۳:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (+۳۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۳:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (شاگردان)
      ‏۱۳:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (+۳۲۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (آثار)
      ‏۱۲:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (+۳۶۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۵۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (شخصیت و ویژگی علمی ایشان)
      ‏۱۱:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (-۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (-۱۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (+۵۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (رحلت)
      ‏۱۱:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۸۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (رحلت)
      ‏۱۱:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (رحلت)
      ‏۱۱:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (منابع مقاله)
      ‏۱۱:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (-۳۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (منابع مقاله)
 جز    ‏۰۳:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'عليهم السلام' به 'عليهم‌السلام')
 جز   ‏۲۱:۵۶  أبوالشهداء الحسين بن علي‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - ' عليه السلام' به 'عليه‌السلام')
 جز   ‏۲۱:۲۳  ابن شهرآشوب، محمد بن علی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - ' عليه السلام' به 'عليه‌السلام')
 جز   ‏۲۰:۱۸  امینی نجفی، عبدالحسین‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - ' عليه السلام' به 'عليه‌السلام')
     ‏۱۱:۴۷  تاريخ اورشليم (بيت‌المقدس)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۴۰). . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۴۱  الگو:صفحۀ اصلی/مقالۀ برگزیده دوم‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۶۷۱). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۱۱:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (-۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (+۶۷۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۴۰  الگو:صفحۀ اصلی/مقالۀ برگزیده اول‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲). . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۲۳  (سیاههٔ تأیید نسخه). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۱۱:۲۳ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 180532 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «امینی نجفی، عبدالحسین» علامت بزن. ‏
      ‏۱۱:۱۲ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 181248 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «مجلسی، محمدباقر» علامت بزن. ‏
     ‏۱۱:۲۲ (سیاههٔ بارگذاری‌ها) . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:NUR00367.jpg را بارگذاری کرد ‏({{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |other_versions= }})
     ‏۱۱:۲۲ (سیاههٔ حذف) . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ پرونده:NUR00367.jpg را حذف کرد ‏
 جز   ‏۰۶:۵۲  طباطبایی، محمدحسین‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۴). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
 جز    ‏۰۶:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'عليهم السلام' به 'عليهم‌السلام')
 جز    ‏۰۵:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'علیه السلام' به 'علیه‌السلام')
 جز   ‏۰۴:۳۰  کاشف‌الغطاء، جعفر بن خضر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'اميرالمؤمنين(ع)' به 'اميرالمؤمنين(ع) ')

‏۳۱ خرداد ۱۳۹۶

 جز   ‏۲۳:۳۳  مجلسی، محمدباقر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'نهج البلاغة' به 'نهج‌البلاغة')
 جز   ‏۱۹:۱۷  امینی نجفی، عبدالحسین‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'علیه السلام' به 'علیه‌السلام')
     ‏۱۶:۵۰  حمیدی، جعفر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۶:۵۰  (سیاههٔ تأیید نسخه). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۳×)]
      ‏۱۶:۵۰ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 178452 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «حمیدی، جعفر» علامت بزن. ‏
      ‏۱۶:۳۰ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 178455 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «تاريخ اورشليم (بيت‌المقدس)» علامت بزن. ‏
      ‏۱۵:۴۸ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 179354 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «حر عاملی، محمد بن حسن» علامت بزن. ‏
     ‏۱۶:۴۹  تاريخ اورشليم (بيت‌المقدس)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (معرفى اجمالى)
     ‏۱۶:۴۲  الگو:صفحۀ اصلی/مقالۀ برگزیده اول‏‏ (۶ تغییر | تاریخچه) . . (+۶۴). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۶×)]
      ‏۱۶:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (-۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۶:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۶:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (-۱۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۶:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (-۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۶:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۶:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۸۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۶:۳۳  الگو:صفحۀ اصلی/مقالۀ برگزیده دوم‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۰۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۱۶:۱۶  تذكرة الخواص من الأمة بذكر خصائص الأئمة‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'عليهم السلام' به 'عليهم‌السلام')
 جز   ‏۰۲:۵۴  حر عاملی، محمد بن حسن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - ' الدين' به '‌الدين')

‏۳۰ خرداد ۱۳۹۶

 جز   ‏۱۸:۵۰  ابن شهرآشوب، محمد بن علی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - ' الدين' به '‌الدين')
     ‏۱۲:۵۳  تاريخ اورشليم (بيت‌المقدس)‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۵). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۳×)]
 جز    ‏۱۲:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'بیت المقدس' به 'بیت‌المقدس')
      ‏۱۲:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (-۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (معرفى اجمالى)
 جز   ‏۱۲:۵۲  حمیدی، جعفر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'بیت المقدس' به 'بیت‌المقدس')