تغییرات مرتبط با غلو (درآمدی بر افکار و عقاید غالیان در دین)

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ‏۱۷:۳۶
   
نام صفحه:

‏۲۸ خرداد ۱۳۹۷

     ‏۱۲:۱۱  (سیاههٔ تأیید نسخه). . [127.0.0.1‏ (۷×)]
      ‏۱۲:۱۱ . . 127.0.0.1 (بحث) 38774 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «الکافی» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۱۰ . . 127.0.0.1 (بحث) 37935 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «صحيح بخارى» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۱۰ . . 127.0.0.1 (بحث) 275039 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «کلینی، محمد بن یعقوب» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۱۰ . . 127.0.0.1 (بحث) 273657 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «صالحی نجف‌آبادی، نعمت‌الله» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۱۰ . . 127.0.0.1 (بحث) 280764 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «امام جعفر صادق(ع)» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۱۰ . . 127.0.0.1 (بحث) 284113 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «ابن حنبل، احمد بن محمد» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۱۰ . . 127.0.0.1 (بحث) 282508 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «ابن حیون، نعمان بن محمد» علامت بزن. ‏

‏۲۷ خرداد ۱۳۹۷

     ‏۱۴:۰۴  ابن حنبل، احمد بن محمد‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۰۸۶). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۳×)]
      ‏۱۴:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (+۴۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۱۴:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۰۹۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۳:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (-۴۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
     ‏۱۴:۰۲  (سیاههٔ تأیید نسخه). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۶×)]
      ‏۱۴:۰۲ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 284030 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «ابن حنبل، احمد بن محمد» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۵۷ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 281410 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «ابن حنبل، احمد بن محمد» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۵۷ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 281410 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «ابن حنبل، احمد بن محمد» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۵۷ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 281410 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «ابن حنبل، احمد بن محمد» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۵۷ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 281410 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «ابن حنبل، احمد بن محمد» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۵۷ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 281410 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «ابن حنبل، احمد بن محمد» علامت بزن. ‏

‏۲۳ خرداد ۱۳۹۷

 جز   ‏۱۷:۰۸  ابن حنبل، احمد بن محمد‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۱٬۱۰۷). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
 جز    ‏۱۷:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (-۱٬۰۹۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش Hbaghizadeh@noornet.net (بحث) به آخرین تغییری که A-esmaili@noornet.net انجام داده بود وا...)
 جز    ‏۱۴:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (-۱۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - ' ' به '') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز   ‏۱۷:۰۶  ابن حیون، نعمان بن محمد‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۹۹). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
 جز    ‏۱۷:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش Hbaghizadeh@noornet.net (بحث) به آخرین تغییری که A-esmaili@noornet.net انجام داده بود وا...)
 جز    ‏۱۴:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (-۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - ' ' به '')
 جز   ‏۱۲:۲۲  امام جعفر صادق(ع)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - '== ==' به '')