آشنایی با قرآن

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
پرش به: ناوبری، جستجو
آشنایی با قرآن
NUR02895J1.jpg
پدیدآوران جمعی از نویسندگان (نویسنده)
ناشر موسسه انتشارات امير کبير، شرکت چاپ و نشر بين الملل
مکان نشر تهران - ایران
سال نشر 1382 ش
چاپ 4
شابک964-304-097-6
موضوع

قرآن - اعجاز

قرآن - راهنمای آموزشی

قرآن - علوم قرآنی

قرآن - وحی
زبان فارسی
تعداد جلد 1
کد کنگره
‏‎‏BP‎‏ ‎‏69‎‏/‎‏5‎‏ ‎‏/‎‏آ‎‏5
نورلایب مشاهده

آشنايى با قرآن توسط جمعى از نویسندگان، براى تدريس در مراكز آموزشى تربيت معلم و آموزش و پرورش تهيه شده است. اسامی نویسندگان کتاب ذکر نشده است اما از متن کتاب بدست مى‌آيد كه تهيه كنندگان، كسانى هستند كه در تهيۀ متون آموزشى با آموزش و پرورش همكارى داشته‌اند.

همانگونه كه از نام کتاب بدست مى‌آيد اين کتاب آشنايى با موضوعاتى است كه پيرامون قرآن بحث مى‌نمايد و از آنجا كه مباحث مطرح شده در آن به صورت اختصار و گذرا مى‌باشد نام آنرا آشنايى با قرآن گذاشته‌اند.در اين کتاب ابتدا به معرفى چند اصطلاح همچون منابع و مآخذ، متن، پرداخته و در ادامه منابع معتبر از نظر اسلام را كه عبارتند از قرآن، سنت، عقل، اجماع نام برده به اختصار توضيح مى‌دهد. سپس به شرح مهمترين آنها كه قرآن كريم است پرداخته و پس از تعريف قرآن ضرورت شناخت آن را بيان مى‌كند-در قسمت ديگرى از کتاب نام‌هاى قرآن را بيان كرده آياتى كه دلالت بر اسامى و اوصاف قرآن مى‌كند را ذكر مى‌نمايد.

در قسمت ديگرى از کتاب بحث اعجاز قرآن را مطرح نموده برخى از وجوه اعجاز قرآن همچون فصاحت و بلاغت، اخبار غيبى و اتقان و يكنواختى مطالب آن را توضيح مى‌دهد.

در بخش ديگرى از کتاب مسالۀ نزول قرآن را بررسى و به همين مناسبت بحث سوره‌هاى مكى و مدنى و ملاكهاى شناخت هر كدام را ذكر مى‌كند و به دنبال آن كيفيت دريافت قرآن از طرف پيامبر(ص)را با عنوان مسالۀ وحى مورد بررسى قرار داده اقسام آنرا نيز توضيح مى‌دهد و در پايان اين قسمت تفاوت وحى و الهام را ذكر مى‌كند.

در قسمت ديگرى از کتاب مسالۀ جمع قرآن را مطرح، و در اين زمينه تلاشهايى را كه شخص پيامبر(ص) و مسلمانان جهت حفظ قرآن از خود نشان داده‌اند توضيح مى‌دهد و جمع قرآن را در زمان خلافت ابوبكر بيان نموده آنگاه به مسالۀ توحيد مصاحف در دوران خليفۀ سوم پرداخته است

در بخش ديگرى از کتاب چند اصطلاح علوم قرآنى همچون بطن و ظاهر، محكم و متشابه، ناسخ و منسوخ، تاویل و تفسير را معنى نموده و آنگاه به معرفى برخى از كتب تفسيرى از اهل سنت و شيعه مى‌پردازد.

در پايان کتاب براى آشنايى با تفسير قرآن به عنوان نمونه، تفسير سورۀ والعصر كه از طرف شهيد مطهرى بيان شده است را ذكر كرده‌اند.

نكتۀ قابل ذكر اين است كه اين کتاب از طرف عده‌ای جمع‌آورى شده (كه اسامى آنها معلوم نيست) و در مراكز آموزشى همچون تربيت معلم به عنوان متن کتاب درسى مورد استفاده قرار گرفته است.

ویژگى‌ها

  1. متن کتاب سليس و روان است و همگان مى‌توانند از آن استفاده نمايند.
  2. مطالب به اختصار بيان شده است.
  3. مباحث ارائه شده با يكديگر ارتباط دارند و تقريباً سير منطقى در آن رعايت شده است.
  4. كليۀ آياتى كه به عنوان شاهد ذكر شده ترجمۀ آنها نيز آمده است.
  5. از برخى از منابع اصلى همچون کتاب البرهان «زركشى» و تاريخ قرآن «زنجانى» استفاده شده است.
  6. در پايان کتاب تفسير سورۀ و العصر از شهيد مطهرى به عنوان نمونه ذكر شده است.

اشكالات

  1. مؤلفين کتاب ناشناخته است و معلوم نيست چه كسانى اين کتاب را تأليف كرده‌اند.
  2. اين کتاب در حقيقت خلاصه‌ای از کتاب قرآن در اسلام علاّمه طباطبائى است. زيرا اكثر مطالب آن، از اين کتاب گرفته شده است.
  3. در بحث مصاحف(ص 97)آنگاه كه مصاحف معروف را نام مى‌برد، مصحف حضرت فاطمه(ع)را به عنوان يكى از مصاحف ذكر نموده، در صورتي‌كه مصحف حضرت زهرا(س)، از مصحف‌هاى معروف -كه شامل قرآن و مانند مصحف حضرت على(ع) باشد- به شمار نمى‌رود چراکه متن آن قرآن نيست.