ابن تغری بردی، یوسف بن تغری بردی

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
پرش به: ناوبری، جستجو
ابن‌ تغری‌ بردی‌، یوسف‌ بن‌ تغری‌ بردی‌
نام ابن‌ تغری‌ بردی‌، یوسف‌ بن‌ تغری‌ بردی‌
نام‌های دیگر اب‍ن‌ ت‍غ‍ری‌ ب‍ردی‌، ج‍م‍ال ال‍دی‍ن‌ ی‍وس‍ف‌

اب‍ن‌ ت‍غ‍ری‌ ب‍ردی‌ ال‍ظاه‍ری‌ ال‍ج‍وی‍ن‍ی‌ الات‍اب‍ک‍ی‌

ب‍ردی‌، ی‍وس‍ف‌ ب‍ن‌ ت‍غ‍ری‌

نام پدر
متولد
محل تولد
رحلت 874 ق
اساتید
برخی آثار ‏النجوم الزاهره فی ملوک مصر و القاهره
کد مؤلف AUTHORCODE1088AUTHORCODE

ابوالمحاسن جمال‌الدين يوسف بن تغري بردي بن عبداللّه ظاهرى حنفي(حدود 812-874 ق) مورخ مسلمان.وى در خانۀ امير منجك، جنب مدرسۀ سلطان حسن در قاهره زاده شد و به گفتۀ خود ابن تغرى بردى در «النجوم» تولدش تخمينا پس از 811ق بوده است.تغرى بردى، پدر ابوالمحاسن، را-كه از غلامان ترك‌نژاد رومى‌بود-ملك ظاهر برقوق، پادشاه مصر، در اوايل سلطنتش خريد و آزاد ساخت و اواز خاصگى و ساقيگرى كار را آغاز كرد تا به اتابكى (فرماندهى)سپاه مصر و نيابت شام رسيد.و سرانجام در 815ق درگذشت.از وى ده فرزند باقى ماند كه يوسف كوچكترين آنها بود.پس از درگذشت‌پدر، تربيت يوسف را ناصر‌ الدين محمد، معروف به ابن عديم يا ابن ابى جراد كه شوهر خواهر او بودبه عهده گرفت.پس از مرگ ابن عديم وى تحت سرپرستى جلال‌ الدين عبدالرحمن بلقينى شافعى قرار گرفت.وى حفظ قرآن را به تغرى آموخت.يوسف مختصر قدورى را نيز ازبر كرد.فقه را از شمس‌الدين محمد رومى حنفى‌و بهاء‌ الدين ابوالبقاء حنفى و..، نحو را از تقى‌ الدين شمنّى، تصريف را از علاء‌الدين رومى و ديگران، بديع و ادبيات‌را از علامه شهاب‌الدين احمد بن عربشاه دمشقى حنفى، فرا گرفت و معانى و بيان و شرح عقايد سعد‌ الدين را نزد محيى‌ الدين كافيه‌جى خواند.او از محضر بسيارى دانشمندان چون مقريزى، عبدالرحمن زركشى بهره برد و از آنان اجازه دريافت كرد.

ابن تغرى به دانش تاريخ دل بست و ملازمت مورخان روزگار خود يعنى محمود بن احمد عينى و مقريزى را اختيار كرد و در اين راه جهد فراوان نمود.جودت ذهن و فهم صحيح، ابن تغرى را يارى كرد تا در اين علم سرآمد شدو به تأليف و تصنيف پرداخت.

آثار او

برخى آثار وى عبارتنداز:النجوم الزاهرة، المنهل الصافي، حوادث-الدهور، مورد اللطافة، البشارة، البحر الزاخر و...

وابسته‌ها