اصطخری، ابراهیم بن محمد

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
پرش به: ناوبری، جستجو
اصطخری، ابراهیم بن محمد
نام اصطخری، ابراهیم بن محمد
نام‌های دیگر اس‍ت‍خ‍ری‌، اب‍راه‍ی‍م ب‍ن م‍ح‍م‍د

اص‍طخ‍ری‌، اب‍و اس‍ح‍اق اب‍راه‍ی‍م‌

ک‍رخ‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م ب‍ن م‍ح‍م‍د

نام پدر
متولد
محل تولد
رحلت 346 ‌‎ق
اساتید
برخی آثار المسالک و الممالک (اصطخري، مصر)
کد مؤلف AUTHORCODE05121AUTHORCODE

ابواسحاق ابراهيم بن محمد فارسی اصطخرى، معروف به كرخى، جغرافى‌دان پرآوازۀ سدۀ 4 ق.وى از اهالى استخر فارس بود.سال تولدش مشخص نيست ولى سال درگذشتش با اختلاف پس از 340ق نوشته شده‌است.اصطخرى پس از ابوزيد احمد بن سهل بلخى (متوفاى 322 ق) از پايه، گذاران دانش جغرافيا در جهان اسلام است.

آثار او

از کتاب‌هاى اصطخرى دو کتاب به نامهای «صور الاقاليم» و «المسالك و الممالك» برجا مانده است.ظاهرا وى ابتدا صور الاقاليم را تصنيف كرده، سپس آن را باشرح و تفصيل بيشترى تدوين نموده و بر پايۀ سنت كهن «المسالك و الممالك» نام نهاده است.از کتاب‌های «المسالك و الممالك» به خوبى آشكار مى‌شود كه‌اين رشته تأليفات جغرافيايى با نوشته ابوزيد بلخى پايه گرفت، سپس اصطخرى از اوسرمشق گرفته و ابن حوقل به تكميل نوشتۀ وى پرداخت.هر یک از این حلقه‌هاى سه‌گانه به نقشه‌اى پيوسته است و تعدادى مؤلّفات مشابه ادبى دارد.سزاوار است كه به این سلسله از نقشه‌ها كه این کتاب‌ها بر آنها پايه‌گذارى شده، نام اطلس اسلام بنهد، اطلسى كه نمايشگر اوج كار نقشه‌كشى در اسلام است.

هر دو اثر اصطخرى از نظر فهرست مطالب مشابه یکديگرند ولی «المسالك و الممالك» ازکتاب «صور الاقاليم» مشروح‌تر است.


وابسته‌ها