بستی سبحستانی، اسماعیل بن احمد

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
پرش به: ناوبری، جستجو
بستی سبحستانی‌، اسماعیل‌ بن‌ احمد
نام بستی سبحستانی‌، اسماعیل‌ بن‌ احمد
نام‎های دیگر س‍ب‍ح‍س‍ت‍ان‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د

ب‍س‍ت‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل

ب‍س‍ت‍ی‌ م‍ت‍زل‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌

نام پدر
متولد
محل تولد
رحلت 420 ق
اساتید
برخی آثار المراتب في فضائل أميرالمؤمنين و سيد الوصيين علي بن أبي‌طالب صلوات‌الله‌عليه

البحث عن أدلة التکفير و التفسيق

کد مؤلف AUTHORCODE04733AUTHORCODE

ابوالقاسم اسماعيل بن احمد بستى از دانشمندان سده چهارم هجرى و نویسنده كتاب المراتب در فضائل على(ع) است.

درباره او اطلاعات زيادى در دست نداريم و شناخت وى بيشتر به كتاب المراتب است. او زيدى معتزلى و شاگرد عالم معروف معتزله قاضى عبدالجبار بوده است. نام او در طبقات المعتزله آمده و مدتى سمت قضاوت بر عهده داشته است.

گفته‌اند وى در دوران حكومت منوچهر بن قابوس بن وشمگير از رى به آمل آمده و از امامان و داعيان بزرگ زيديه طبرستان بوده است. در اين زمان كه درگيرى‌هاى ناصبيان و شیعیان در آمل بالا گرفته بود بُستى به يارى شیعیان آمد و چون توانست در مجالس ذكر موجى از هيجان عمومى را بر عليه نواصب به‌راه اندازد والى آنجا او را از شهر آمل تبعيد كرد و خشم شیعیان را برانگيخت. به همين دليل ناسخِ نسخه اصل كتاب المراتب كه در آغاز نسخه نيم‌صفحه‌اى به ترجمه بُستى پرداخته مى‌نويسد: كان ينصر الشيعة على النواصب و يُورد الحجج الباهرة.

علاوه بر كتاب المراتب، آثار فراوان ديگرى به ابوالقاسم بُستى نسبت داده‌اند: كشف أسرار الباطنيه، الموجز في علم الكلام، الأسفار، التفسير، الدرجات، كتاب الإمامه.

زمان تقريبى مرگ او را سال 420 ذكر كرده‌اند.


وابسته‌ها