ترکمنی‌آذر، پروین

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
پرش به: ناوبری، جستجو
ترکمنی آذر، پروین
نام ترکمنی آذر، پروین
نام‎های دیگر ترکمنی، پروین

آذر، پروین

نام پدر
متولد 1330 ش
محل تولد
رحلت
اساتید
برخی آثار فراهم آمدن زمينه‌‏های سياسی و اجتماعی نهضت عباسيان در خراسان
کد مؤلف AUTHORCODE12144AUTHORCODE

پروين تركمنى آذر در سال 1330ش، به دنيا آمد. ايشان اكنون با مرتبه علمى «دانشيار پژوهشى»، عضو هيئت علمى و رئيس پژوهشكده تاريخ پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى است.

پايان‌نامه دوره دكترى ايشان تحت عنوان «تحولات سياسى، اجتماعى اهل تشيع اثنا عشرى در ايران»، در سال 1381ش، به‌عنوان پژوهش برتر سال از طرف دبيرخانه دين‌پژوهان كشور انتخاب شد.

آثار

الف)- كتاب‌ها:

1. تاريخ تحولات سياسى، اجتماعى و فرهنگى ايران در دوره صفاريان؛

2. كتاب‌شناسى گزيده توصيفى تاريخ ايران دوره اسلامى؛

3. تاريخ سياسى شيعيان اثنا عشرى در ايران (از ورود مسلمانان به ايران تا تشكيل حكومت صفويه)؛

4. ديلميان در گستره تاريخ ايران؛

5. ترجمه كتاب «فراهم كردن مقدمات نهضت عباسيان»، تأليف م. ا. شابان.

ب)- مقالات:

1. موقعيت اهل تشيع در دوره ايلخانان؛

2. موقعيت اهل تشيع در ايران دوره اموى؛

3. رشيدالدين فضل‌الله همدانى و جامع التواريخ؛

4. مذهب ديلميان در دوره اسلامى؛

5. عرب‌تباران خراسان و نقش آنان در سقوط امويان؛

6. تحليلى بر قراردادهاى مسلمانان با ايرانيان در دوره فتوحات؛

7. تأملى بر آداب ملوك و قاعده ملك‌دارى در نگاه افضل‌الدين کرمان؛

8. سلجوقيان: اختلافات مذهبى؛

9. تجلى فرهنگ انتظار در قيام‌هاى دو قرن اول هجرى در ايران؛

10. تعامل حيات فكرى و سياسى در دوره امويان؛

11. نقش هوشمندى و تدبير سياسى حكومت‌گران در ايجاد امنيت و توسعه جامعه؛

12. فعاليت سياسى شيعيان اثنا عشرى در ايران؛

13. زنان قدرتمند شيعه‌مذهب در ايران (سيده خاتون، تركان خاتون، جان بيگم خاتون)؛

14. آل بويه، عباسيان و تشيع؛

15. مراكز علمى در دوره ايلخانى؛

و...

سوابق شغلى و اجرايى

1. مدير گروه تاريخ، سازمان مطالعه و تدوين كتاب‌هاى دانشگاهى (سمت) 1374 - 1382؛

2. رئيس بخش تاريخ ايران دوره اسلامى، پژوهشكده تاريخ، پژوهشگاه، آذر 1382 تاكنون؛

3. معاون پژوهشكده تاريخ، پژوهشگاه، اسفند 1383 تا 1384؛

4. رييس پژوهشكده تاريخ از 1384 تاكنون؛

5. سردبيرى مجله «سخن سمت»، ش8 و 9 سازمان سمت، 1381 - 1382؛

6. عضو هيئت تحريريه مجله «پژوهشگران» از شماره 2، دوره جديد پژوهشگاه علوم انسانى، 1383 تاكنون؛

7. عضو هيئت تحريريه مجله علمى - ترويجى «بانوان شيعه»، از شماره 1 تاكنون، مؤسسه شيعه‌شناسى؛

8. عضو هيئت تحريريه مجله علمى - پژوهشى پژوهشنامه انجمن ايرانى تاريخ اسلام، 1388؛

9. سردبير مجله علمى - پژوهشى جستارهاى تاريخى، پژوهشگاه علوم انسانى، از سال 1389.

طرح‌هاى پژوهشى

ايشان با طرح پژوهشى اعلام تاريخى ايران (قسمت صفاريان) انجمن آثار و مفاخر فرهنگى همكارى كرده و مجرى و سرپرست طرح پژوهشى فرهنگ اعلام (شخصيت‌ها واماكن) و اصطلاح‌هاى تاريخ ايران دوره اسلامى، در پژوهشگاه علوم انسانى و طرح پژوهشى تاريخ‌نگارى در ايران دوره اسلامى (از شروع تا حمله مغول) است.

منابع مقاله

1. زندگى‌نامه دكتر پروين تركمنى آذر در پايگاه پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى به آدرس اينترنتى ذيل:

http://www.ihcs.ac.ir/Pages/Features/StaticPage.aspx?id 190.

2. مجموعه مقالات دكتر پروين تركمنى آذر در پايگاه مجلات تخصصى مركز تحقيقات كامپيوترى علوم اسلامى، به آدرس اينترنتى ذيل:

http://www.noormags.com/view/fa/creator/152248.

3. مجموعه مقالات دكتر پروين تركمنى آذر در پايگاه باشگاه انديشه به آدرس اينترنتى ذيل:

http://www.bashgah.net/fa/category/show/71213.


وابسته‌ها