تکتاندرفون در یابل، گئورگ

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
پرش به: ناوبری، جستجو
تکتاندرفون‌ در یابل‌، گئورگ‌
نام تکتاندرفون‌ در یابل‌، گئورگ‌
نام‎های دیگر تکتاندر فون دریابل، ژرژ

ت‍ک‍ت‍ان‍در ف‍ن‌ در ی‍اب‍ل‌، گ‍ئ‍ورگ

نام پدر
متولد
محل تولد
رحلت 1614 م
اساتید
برخی آثار ایترپرسیکوم: «گزارش سفارتی به دربار شاه عباس اول»
کد مؤلف AUTHORCODE7368AUTHORCODE

ژرژ تكتاندرفن دريابل، نويسنده كتاب ايترپرسيكوم است. از زندگى وى اطلاعات زيادى در دست نيست؛ تنها مى‌دانيم كه منشى مخصوص «اشتفان كاكاش فن زالان كمنى» يكى از نجباى ناحيه ترانسيلوانى و سفير امپراتور آلمان، به دربار شاه عباس بوده است. اشتفان كاكاش مأموريت داشت كه به دربار تزار روس در مسكو برود و از آن جا با كمك تزار سفر خود به سوى ايران را دنبال كند. وى از پس از انجام مأموريتش در مسكو از راه درياى خزر، به ايران آمد؛ ولى در لنگرود بيمار شد و در لاهيجان درگذشت. همه همراهانش نيز جز ژرژ تكتاندرفن در اين سفر هلاك شدند. كاكاش پيش از مرگش ژرژ را مأمور ساخت كه مأموريتش را دنبال كند و به حضور شاه عباس برود.

وى با راهنمايى سررابرت شرلى كه براى بردن او آمد، به قزوين رفت و از آن جا به تبريز، كه شاه عباس در آن وقت آن جا بود، اعزام گشت. پس از مدتى كه همراه شاه عباس بود و در اردوى جنگى او بود، به اتفاق سفير ديگرى از ايران به نام مهديقلى بيگ از حضور شاه مرخص شد و از طريق درياى خزر و مسكو به پراگ بازگشت و در 8 ژانويه 1605 گزارش خود را به امپراتور رودولف دوم تقديم داشت.

از آن جا كه اين سفر و اطلاعاتى كه در آن گردآورى شد، بسيار جالب بود. ابتدا گزارشى نادرست به نام گزارش فن تكتاندر چاپ شد كه به زودى خود او آن را تكذيب كرد و چندى بعد خود او در سال 1609م اين گزارش را در شهر آلتنبورگ آلمان چاپ كرد و چون ظاهراً مورد توجه واقع شد، يك سال بعد آن را دوباره به چاپ رساند.

وابسته‌ها