جمالی یزدی، مطهر بن محمد

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
پرش به: ناوبری، جستجو
جمالی یزدی، مطهر بن محمد
نام جمالی یزدی، مطهر بن محمد
نام‎های دیگر ج‍م‍ال‍ی‌، اب‍وب‍ک‍ر م‍طه‍ر ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د

ج‍م‍ال‍ی‌، م‍طه‍ر ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د

نام پدر محمد
متولد
محل تولد
رحلت
اساتید
برخی آثار فرخ‌نامه
کد مؤلف AUTHORCODE03186AUTHORCODE

مطهر بن محمد جمالى يزدى. دانشمند ایرانی، قرن ششم، مؤلف کتاب فرخ نامه که نویسنده این کتاب را به پيروى از نزهت‌نامه علائى و به قصد تكميل آن در سال 580ق تألیف کرده است.

كنيه‌اش ابوبكر بوده و در همه نسخ يكى است. نامش در كشف الظنون و اكثر نسخ اثرش «فرخ‌نامه»، مطهر و در دو نسخه، مظهر است. در دو نسخه هم مطهر را نام پدر او دانسته‌اند، كه البته درست نيست. اكثر نسخ نام پدر مؤلف را محمد ذكر كرده‌اند، ولى در «كشف الظنون» نام پدرش را ابوالقاسم نوشته‌اند در حالى كه در بعضى نسخ خطى ابوالقاسم نام جد اوست، يعنى در حقيقت نام پدر از ميان نام مؤلف و نام جد ساقط شده است.

در نام جد اعلاى او هم اختلاف است. در سه نسخه قديمى مورخ 754، 789، 886 ابوسعد و در ديگر نسخ و «كشف الظنون»، ابى سعيد است و حكم بر اين كه كدام صحيح تواند بود، احتياج به وجود قرائن خارجى دارد، يعنى بايد احوال مؤلف در كتب و مآخذ ديگر مضبوط باشد كه نيست و بر چنين مداركى دسترسى نيافته‌ايم.

نسبت، شهرت و تخلص او «جمالى» است و در اشعارى كه از خود در مقدمه كتاب نقل مى‌كند، دو جا جمالى را به صورت تخلص به كار برده است:

مقصود مهمات گنه كار جمالى دانى كه چه باشد بكن از فضل به حاصل
بنده جمالى به ثنا گفتنت باد ز اقبال منور بصر
[۱]

پانویس


وابسته‌ها

فرخ نامه