حامدی، ابراهیم بن حسین

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
پرش به: ناوبری، جستجو
حامدی، ابراهیم بن حسین
نام حامدی، ابراهیم بن حسین
نام‎های دیگر
نام پدر
متولد
محل تولد
رحلت 557 ق
اساتید
برخی آثار
کد مؤلف AUTHORCODE1859AUTHORCODE

ابراهيم بن الحسين الحامدي دومين داعى مطلق طيبى از داعيان اسماعيلى در يمن زاده شد.پس از انقراض سلسلۀ فاطميان در محرم 567 ه‍.ق به دست صلاح الدين ايوبى و بازگشت مذهب اهل سنت به مصر و قلع و قمع اسماعيليان آن ديار، بساط مذهب اسماعيليه و سازمان پنهان دعوت آن كلاّ از مصر برچيده شد، دعوت مستعلوى-طيبى به امامت طيب بن آمر پايگاه اصلى و هميشگى خود را در يمن و سپس در شبه‌قارۀ هندوستان پيدا كرد.طيبيان ابتدا با نام آمريه و پس از تأسيس دعوت مستقل طيبى در يمن، به طيبيه شهرت يافتند.طيب بن آمر به عنوان بيست و يكمين امام اسماعيليان مستعلوى شناخته شد و با حمايت ملكه سيده كه زمام امور دولت صليحى در يمن را به دست داشت، دعوت طيبى در يمن بنيان گذارده شد.در بنيان‌گذارى دعوت مستقل طيبيه در يمن داعيانى چون ذؤيب بن موسى داعى مطلق(د 546 ق) و همكار او خطاب بن حسن همدانى(د 533 ق) نقشى اساسى داشتند.پس از مرگ ذؤيب بود كه ابراهيم بن حسين حامدى به عنوان دومين داعى مطلق طيبى دعوت خود را آغاز نمود.

داعيان مطلق طيبى در غياب پيشواى ناپيدايى كه انتظارش را مى‌كشند رهبرى طيبيان را عهده دارند.

اسماعيليان مستعلوى-طيبى معتقدند كه امامت آنها در اعقاب طيب كه همچنان در استتار مانده‌اند، تداوم يافته است و سرانجام در پايان دورۀ فعلى ستر در تاريخ مذهبى بشر، يكى از همين امامان ظهور خواهد كرد و آغازگر دورۀ كشف خواهد گرديد.مقام داعى مطلق تا 605 ق در دست اعقاب ابراهيم حامدى باقى ماند.

آثار

در كتب تاريخ اسماعيليه يمن از برخى آثار و تأليفات وى نام برده شده است كه از آن جمله مى‌توان به كتاب الابتداء و الانتهاء، كتاب تسع و تسعين مسألة في الحقائق، كتاب الرسائل الشريفة في المعانى اللطيفة و كتاب كنز الولد، اشاره كرد.برخى مباحثات و محاضرات و مقالات و رسائل وى كه عمدتاً به مباحث عرفانى اسماعيلى اختصاص يافته در اثرى به نام «كتاب مجموع التربية» تأليف داعى محمد بن طاهر، گردآورى شده است.

ابراهيم بن حسين حامدى سرانجام در شعبان 557 ه‍.ق در شهر صنعاء يمن بدرورد حيات گفت.

وابسته‌ها

کنز الولد