حجازی، محمد محمود

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
پرش به: ناوبری، جستجو
حجازی، محمد محمود
نام حجازی، محمد محمود
نام‎های دیگر م‍ح‍م‍د م‍ح‍م‍ود ح‍ج‍ازی‌

م‍ح‍م‍ود ح‍ج‍ازی‌، م‍ح‍م‍د

نام پدر
متولد
محل تولد
رحلت
اساتید
برخی آثار
کد مؤلف AUTHORCODE2820AUTHORCODE

محمد محمود حجازی در سال 1333 ق-1914‌م در يكى از استانهاى شرقى مصر به دنيا آمد و در مؤسسۀ «الزقازيق» به كسب دانش پرداخت، و نمونۀ دانش آموخته‌اى بود كه كارى جز علم آموختن نداشت. پس از پايان يافتن تحصيلات خود، در آن مؤسسه به قاهره آمد و در دانشكدۀ زبان و ادبيات دانشگاه قاهره به تحصيل مشغول شد، در اين مدت، جذابيتهاى دنيوى پايتخت او را نفريفت و فقط به تحصيل پرداخت.پس از فارغ التحصيل شدن در مؤسسۀ «الزقازيق» به تدريس مشغول شد.حجازى در اين دوران به نگارش تفسيرش همت گماشت.در آرزو بود كه به عنوان استاد دانشكدۀ ادبيات، خدمت نمايد، به همين جهت رسالۀ دكتراى خود را به عنوان «الوحدة الموضوعية فى القرآن الكريم»، ارائه داد. خود مى‌گويد كه من هنگام نوشتن تفسير متوجه اين مطلب شدم كه در قرآن با وجود تفاوت در مكى و مدنى بودن سوره‌ها و نيز آيات پراكندۀ هر سوره، اضافه بر تناسبى كه بين آيات و نيز سوره‌ها وجود دارد، درمى‌يابيم كه هر سوره از وحدت موضوعى خاص نيز بهره مى‌برد، اين امر ما را به نظريۀ وحدت موضوعى در قرآن كريم رهنمون كرد.

از خصوصيات اخلاقى وى، نرمخويى، ادب بالا و كريمانه در برخورد با ديگران حتى مخالفين، تواضع و عطوفت به ديگران بود كه سبب جذب آنها به وى مى‌شد، در كنار آن، وقف نمودن خود براى علم، از او شخصيت ممتازى ايجاد كرده بود.اثر مهم او در قرآن پژوهى، تفسير واضح است و از ديگر آثار قرآنى وى، رسالۀ دكتراى اوست كه ذكرش در بالا گذشت.


وابسته‌ها

التفسیر الواضح