خاتمی، احمد

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
پرش به: ناوبری، جستجو
خاتمی، احمد
نام خاتمی، احمد
نام‎های دیگر
نام پدر
متولد 1335ش
محل تولد
رحلت
اساتید
برخی آثار
کد مؤلف AUTHORCODE05547AUTHORCODE

دكتر احمد خاتمى استاد دانشگاه تهران در رشته ادبيات و علوم انسانى مى‌باشد.

تحصيلات

كارشناسى: زبان و ادبيات فارسى / /1365 دانشگاه تهران

كارشناسى ارشد: زبان و ادبيات فارسى / 1368 / تهران / دانشگاه تربيت معلم

دكترى: زبان و ادبيات فارسى / 1372 / دانشگاه تهران

وى مناصب مهمى از جمله: در سال 1385 / مدير كتاب‌خانه مركزى، دانشگاه شهيد بهشتى و همچنين در اين سال مدير قطب علمى تاريخ ادبيات فارسى، دانشگاه شهيد بهشتى و در سال 1377- 1376 / مدير گروه شبانه زبان ادبيات فارسى، دانشگاه شهيد بهشتى مى‌باشد.

آثار

1- فرهنگ علم كلام

2- تاريخ ادبيات ايران در دوره بازگشت ادبى (دو جلد).

3- شرح مشكلات تاريخ جهانگشاى جوينى

4- پژوهشى در نثر و نظم دوره بازگشت ادبى

5- گزيده حديقه سنايى.

6- فرهنگ‌نامه موضوعى نهج‌البلاغه.

7- مقابله و تصحيح منطق‌الطّير عطّار نيشابورى

8- فرهنگ‌نامه موضوعى قرآن‌كريم.

9- سبک هندى و دوره بازگشت ادبى.

10- ترجمه و تكمله و بررسى احاديث مثنوى.

11- متن ويراستارى و شرح كامل تاريخ جهانگشاى جوينى (دوره سه جلدى)

12- سفرنامه دوم مظفرالدين شاه به فرنگ


وابسته‌ها