سویدی بغدادی، عبدالله بن حسین

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
پرش به: ناوبری، جستجو
سویدی بغدادی، عبدالله بن حسین
نام سویدی بغدادی، عبدالله بن حسین
نام‎های دیگر بغدادی، عبدالله بن حسین

سویدی، عبدالله بن حسین

م‍رغ‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ‌

س‍وی‍دی‌، اب‍وال‍ب‍رک‍ات‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن

نام پدر
متولد
محل تولد بغداد
رحلت 1174 ق
اساتید
برخی آثار النفحة المسکية في الرحلة المکية
کد مؤلف AUTHORCODE01091AUTHORCODE

عبداللّه بن حسين سویدی بغدادی، در سال 1104 هجرى‌در بغداد زاده شد.در دوران كودكى به آموختن تعاليم دينى نزد شيخ عبدالرحمن بن الشيخ‌محمود از اهالى ماوراء النهر پرداخت و قرآن را نزد وى ختم نمود و علم تجويد و كتابت را از وى‌فرا گرفت.

از آن پس به آموختن خط و قواعد و اصول و فنون آن در نهايت سختى و تنگدستى‌پرداخت.وى از محضر تمام شيوخ و عالمان بغداد بهره جست و پس از آن راهى موصل شد تا ازمحضر عالمان آن ديار نيز بهره برد و در آنجا به تحصيل نحو و ادبيات عرب، علوم شرعى و عقلى، دروس‌هيئت، حديث و...پرداخت.

بين سالهاى 1128 و 1129 هجرى با كوله‌بارى از علم‌و دانش به بغداد بازگشت و بر همگنان خويش برترى يافت و در آن‌جا به لقب «سويدى» مشهور گشت.در بغداد به تدريس در مدرسه جامع امام ابى حنيفة النعمان و نيز مدرسه‌مرجانيه، از مهمترين مدارس آن روزگار، مشغول شد.

در اواخر سال 1156 هجرى‌به قصد زيارت بيت‌اللّه الحرام روانه شد و در طول مسير از شهرها و آباديهاى زيادى ديدن‌كرد و در اين بيان با بسيارى از عالمان و اديبان و مشايخ آشنا گشت و گزارش سفر را در كتابى‌با نام «النفحة المسكية في الرحلة المكية»فراهم آورد.

شهرت علمى سويدى در اقطاربلد اسلامى منتشر گشت و طالبان علم از گوشه و كنار جهان اسلام براى بهره‌برى از محضر او به بغدادشتافتند.وى در سن هفتاد سالگى به سال 1174 هجرى در بغداد ديده از جهان فرو بست.

آثار او

شرح صحيح البخارى، أنفع الوسائل في شرح الدلائل، رسائل تتناول عددا من‌من المسائل العقائدية و الفقهية، رسائل أخرى في الردود، رشف الضرب في شرح‌لامية العرب، اتحاف الحبيب على شرح مغنى اللبيب، مقامة الأمثال السائرة، الجمانات في‌الاستعارات، فضائل اهل بدر، النفحة المسكية في الرحلة المكية و غيره.


وابسته‌ها

النفحة المسکية في الرحلة المکية