سید طنطاوی، محمد

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
پرش به: ناوبری، جستجو
طنطاوی، محمد سید
نام طنطاوی، محمد سید
نام‎های دیگر س‍ی‍د طن‍طاوی‌، م‍ح‍م‍د

م‍ح‍م‍د س‍ی‍د طن‍طاوی‌

نام پدر
متولد 1928 م
محل تولد
رحلت 2010 م
اساتید
برخی آثار التفسیر الوسیط للقرآن الکریم

معجم اعراب الفاظ القرآن الکریم

کد مؤلف AUTHORCODE2713AUTHORCODE

محمد سيّد طنطاوى از دانشمندان قرآن پژوه مصرى است كه در طنطا شهرى در شمال مصر به دنيا آمد و مقدمات علوم را در همانجا آموخت.پس از آن در دانشكدۀ زبان و ادبيات عرب دانشگاه بنغازى به تدريس پرداخت و به درجۀ استاديارى همين دانشگاه نايل آمد و پس از آن به فتوى در امور شرعى پرداخت.وى افزون بر تفسير قرآن، كتاب ديگرى با عنوان «بنو اسرائيل فى الكتاب و السنة» دارد.مسلك فقهى وى، تبعيت از فقه شافعى مى‌باشد.


وابسته‌ها

التفسیر الوسیط للقرآن الکریم

معجم اعراب الفاظ القرآن الکریم