سیرافی، سلیمان

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
پرش به: ناوبری، جستجو
سیرافی، سلیمان
نام سیرافی، سلیمان
نام‎های دیگر س‍ل‍ی‍م‍ان‌ ت‍اج‍ر

تاجر سیرافی، سلیمان

نام پدر
متولد
محل تولد
رحلت
اساتید
برخی آثار سلسلة التواریخ یا أخبار الصین و الهند
کد مؤلف AUTHORCODE01063AUTHORCODE

سليمان سيرافى بازرگانى ايرانى از مردم بندر سيراف بر ساحل خليج فارس بود كه به چين سفر كرد و خاطرات سفر خود را در كتابى به زبان‌عربى نوشت.

دربارۀ ابوزيد حسن بن يزيد سيرافى كه به گردآورى كتاب سليمان تاجر پرداخت، اطلاع چندانى در دست نيست و دوران زندگى(تولد و وفات) او نامعلوم است.

همين‌قدرمى‌دانيم كه در نيمه اول قرن چهارم هجرى مى‌زيسته است.به استناد گفتۀ خود وى كه‌با مسعودى(نويسندۀ مروج الذهب) در ميان گذاشته، عموزادۀ مزيد بن محمدبن ابردين بستاشه، فرمانرواى سيراف بوده است.

ابوزيد آغاز زندگى(دوران‌كودكى و نوجوانى) را در سيراف زادگاه خود گذراند، سپس به سال 330 هجرى از سيراف‌به بصره رفته و در آنجا اقامت گزيده است.خود ابوزيد سيرافى جهانگرد يا دانشور نبوده بلكه ظاهرا از دلبستگان اين‌گونه قصه‌ها بوده كه در آن روزگار جمع‌آورى مقدار فراوانى‌از آنها، چه در سيراف، زادگاه وى، و چه در بصره، دشوار نبوده است.او سليمان تاجر نمونه‌اى خوب از تاجران عرب و ايرانى است كه به‌سوى چين رفته‌اند و راه را چنان با دقت توصيف مى‌كند كه «فران» توانسته است بر روى نقشه‌هاى نوين راهى را كه او رفته است دنبال كند.

وابسته‌ها

سلسلة التواریخ یا أخبار الصین و الهند