صفوی، ابوالقاسم

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
پرش به: ناوبری، جستجو
صفوی، ابوالقاسم
نام صفوی، ابوالقاسم
نام‌های دیگر ص‍ف‍وی‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، اب‍و ال‍ق‍اس‍م‌

م‍وس‍وی‌ ص‍ف‍وی‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، اب‍و ال‍ق‍اس‍م‌

م‍وس‍وی‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، اب‍و ال‍ق‍اس‍م‌

م‍ح‍رر

نام پدر
متولد
محل تولد
رحلت 1329 ق
اساتید
برخی آثار صراط النجاه: ترجمه "وسیله النجاه"
کد مؤلف AUTHORCODE09683AUTHORCODE

ابوالقاسم صفوى اصفهانى (1370 -1283ق)، عالم دينى و فقيه عالى مقام. چون در نجف اشراف از خواص آيت‌الله آقا سيد محمد كاظم يزدى بود و محرر درسهاى ايشان بود، به محرر مشهور گرديد. سيد مهدى بحرانى وى را از مشايخ خود شمرده و يادآور شده كه صفوى از سيد ميرزا محمد هاشم چهارسوقى روايت كرده است. وى در صحن بارگاه حضرت اميرالمؤمنين(ع) كتاب «جامع الرسائل العمليه» را كه فتاواى علامه يزدى و ديگران را در آن جمع كرده است تدريس مى‌نمود.

آثار

از ديگر آثار ايشان مى‌توان به كتاب «ابواب الجنان»، در اعمال شب و روز، به زبان فارسى است فارسى و ترجمه كتاب وسيلة النجاة با عنوان «صراط النجاة» اشاره نمود.

منابع مقاله

1- الذريعه (74 / 1)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 59 / 14)

2- كتاب اثرآفرينان (جلد اول-ششم)


وابسته‌ها