رشیدالدین فضل‌الله

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
(تغییرمسیر از فضل‌الله همدانی)
پرش به: ناوبری، جستجو
رشیدالدین فضل‌الله
نام رشیدالدین فضل‌الله
نام‎های دیگر همدانی، رش‍ی‍دال‍دی‍ن‌ ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌

رش‍ی‍د طب‍ی‍ب‌، ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ اب‍وال‍خ‍ی‍ر

ه‍م‍دان‍ی‌، رش‍ی‍دال‍دی‍ن‌ ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌

عالی ه‍م‍دان‍ی‌، رش‍ی‍دال‍دی‍ن‌ ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌

Rashid-al-Din Hamadani

نام پدر ابوالخیر
متولد بین 638 تا 645ق
محل تولد همدان
رحلت 718 ق
اساتید
برخی آثار جامع التواریخ (تاریخ اسماعیلیان)

اسئله و اجوبه رشیدی

جامع التواریخ (تاریخ اغوز)

جامع التواریخ (تاریخ افرنج، پاپان و قیاصره)

کد مؤلف AUTHORCODE01690AUTHORCODE

خواجه رشيدالدين فضل‌الله بن عمادالدوله ابوالخير بن موفق‌الدوله عالى همدانى (متولد 638 تا 645ق-وفات 718ق)، دانشمند، سياستمدار و مورخ و پزشک، شاعر شيعى،  وزیر سه تن از پادشاهان ایلخانی

ولادت

بين سالهاى 638 تا 645ق در همدان به دنيا آمد.

وى يكى از شخصيت‌هاى پرتوان و برجسته‌اى است كه تاريخ ايران پس از اسلام به خود ديده است.خواجه به شهادت آثارى كه از او به جاى مانده سياستمدارى خدوم براى مردم و مملكت خود بوده و گذشته از آن در عصر خود به كليه دانشهاى فنى موجود در حرفه‌هاى پزشکى ايران و هند و يونان دست يافته است وى همچنين مورخى نكته سنج و دقيق و خبير و عالمى آينده‌نگر به شمار مى‌آيد.

خواجه از دانشمندان چين و تبت و ايغور و فرنگ و عرب كه در ايران به سر مى‌بردند اطلاعات جامعى به دست آورد. او بى مبالغه مردى دانشمند و اديب و مورخ بود و به علوم عمده روزگار و از جمله گياه شناسى و رياضى و هيئت و دانشهاى دينى چون كلام و نيز كارهاى ديوانى آشنايى تام داشت.

آثار

از خواجه رشيدالدين كتب و آثار متعددى به جاى مانده‌اند كه از آن ميان می‌توان به لطائف الحقائق، جامع التواريخ، السلطانيه، مفتاح التفاسير، تاريخ غازان، تقسيم الموجودات، التوضيحات، جامع رشيدى، جوابات المسائل الكلاميه و ديوان شعر وى اشاره كرد.


وابسته‌ها