مجوسی، علی بن عباس

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
پرش به: ناوبری، جستجو
مجوسی، علی بن عباس
نام مجوسی، علی بن عباس
نام های دیگر اب‍ن‌ ال‍م‍ج‍وس‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍اس‌

اه‍وازی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍اس‌

اه‍وازی‌ ارج‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍اس‌

اه‍وازی‌ م‍ج‍وس‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍اس‌

ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ال‍ع‍ب‍اس‌ ال‍م‍ج‍وس‍ی‌

م‍ج‍وس‍ی‌ اه‍وازی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍اس‌

نام پدر
متولد
محل تولد
رحلت 384 ق یا 994 م
اساتید
برخی آثار
کد مؤلف AUTHORCODE3128AUTHORCODE

على بن عباس مجوسى (على بن عباس اهوازى) يكى از پزشکان پرآوازه ايرانى متولد شهر اهواز بود كه ابتدا آيين زرتشتى داشت.

و‌‍ى از بزرگ‌ترين پزشکان دولت بويه بود. او را پس از رازى، بزگترين پزشک دوران اسلامى مى‌دانند و چون آيين زرتشتى داشت، او را مجوسى ناميده‌اند. وى در سده چهارم هجرى مى‌زيست و پزشک عضدالدوله، فرمانرواى آل بويه بود، با اين حال، در بيمارستان عضدى كه بسيارى از پزشکان در آن‌جا منصب داشتند، او را منصبى نبود.

وى پزشکى را نزد ابوماهر فارسى، (موسى بن سيّار) آموخت و پس از ابوماهر، به مطالعه كتاب‌هاى پيشينيان پرداخت.

او نويسنده كتاب «كامل الصناعة المعروف بالملكى» بوده و گويا آن را براى عضدالدوله ديلمى تأليف كرده است. اين كتاب كه چند سالى در كشورهاى اروپايى تدريس شد، در رديف كتاب‌هاى «الحاوى» و «قانون» است. وى در اين كتاب ابتدا آراء حكماى پيشين از قبيل جالینوس، بقراط و رازى را بررسى و نقد كرده و سپس عقايد خويش را بيان مى‌كند. پس از آنكه كتاب قانون نوشته شد كتاب او را كنار گذاشتند و قانون جاى او را گرفت.

وى احتمالا به سيستم مويرگ‌هاى بدن پى برده است. همچنين او اولين كسى است كه دريافته تولد نوزاد از رحم به خودى خود نيست، بلكه با انقباض ماهيچه‌هاى رحم صورت مى‌گيرد.

از تاريخ درگذشت و شرح حال وى، اطلاع كافى در دست نيست، همين قدر مى‌دانيم كه تا سال 383ق زنده بوده است.

منابع مقاله

فرشاد، مهدى؛ «تاريخ علم در ايران»، ج2، ص690 تا692.


وابسته‌ها

کامل الصناعة الطبية المعروف بالملکي

الکحالة (طب العیون) في کتاب کامل الصناعة الطبیة المعروف بالملکي

کامل الصناعة الطبیة

کامل الصناعة الطبية (ترجمه)