موسوعة تاريخ العراق بين احتلالين جلد 3

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
پرش به: ناوبری، جستجو
موسوعة تاریخ العراق بین احتلالین
NUR10134J1.jpg
پدیدآوران عزاوی، محامی عباس (نویسنده)
عنوان‌های دیگر تاریخ العراق بین احتمالین
ناشر الدار العربية للموسوعات
مکان نشر بیروت - لبنان
سال نشر 1425 ق
چاپ 1
موضوع عراق - تاریخ
زبان عربی
تعداد جلد 8
کد کنگره
‏DS‎‏ ‎‏70‎‏/‎‏9‎‏ ‎‏/‎‏ع‎‏43‎‏ ‎‏ت‎‏2
نورلایب مشاهده

موسوعة تاريخ العراق بين احتلالين نوشتۀ عباس عزّاوى محامى(متوفاى 1350) است.

اين كتاب، پژوهشى درباره حوادث و وقايع سياسى عراق از زمان اشغال آن از سوى مغولان تا پايان حاكميّت عثمانى‌ها و اشغال آن توسط انگليس است. اين تاريخ بر اساس اسناد و مدارک معتبر، حوادث را به صورت سالشمار و نيز بر اساس حكومت‌ها و حاكمان از سال 656 تا 1335 هجرى بيان داشته است. استمرار سنّت تاريخ‌نگارى را با شرح و شيوۀ سالشمار رويدادهاى مهم و وفيّات بزرگان است. در اين اثر با بيانى نو مى‌توان ديد، با اين تفاوت كه اثر، از تحليل و تفصيل برخوردار است.نویسنده به مناسبت، وضعيّت عراق و شهرهاى آن را از حيث جغرافيايى، فرهنگى و اقتصادى بررسى كرده و با معرفى حاكمان و اميران آن، روابط سياسى عراق با ديگر كشورها و نيز خسارت‌هاى مالى و انسانى كه بر اساس اين اشغال‌گرى‌ها بر عراق تحميل شده، تبيين كرده است.

ساختار

اين پژوهش در هشت مجلّد، به ترتيب ذيل نگارش يافته است:

مجلد اوّل - حكومت مغول(656-738 قمرى)(1258-1338 ميلادى)

مجلد دوّم - حكومت حلايريان(738-814 قمرى)(1338-1411 ميلادى)

مجلد سوم - دوران حكومت تركمانان، قراقويونلو و آق‌قويونلو(814-941 قمرى)(1411-1534 ميلادى)

مجلد چهارم - دوره اوّل حكومت عثمانى(941-1049 قمرى)(1534-1639 ميلادى)

مجلد پنجم - دوره دوم حكومت عثمانى(1049-1163 قمرى)(1534-1639 ميلادى)

مجلد ششم - دوره حكومت مماليك(1163-1247 قمرى)(1750-1831 ميلادى).

مجلد هفتم - دوره سوم حكومت عثمانى(1247-1289 قمرى)(1831-1872 ميلادى)

مجلد هشتم - پايان حكومت عثمانى(1298-1335 قمرى)(1872-1917 ميلادى)

گزارش محتواى مجلد سوم

در جلد سوم كتاب اين مجموعه، حوادث سال‌هاى بيان 814 - 941 قمرى(1411-1534 ميلادى) عراق را به رويدادهاى دوران حكومت تركمانان، قراقويونلو و آق‌قويونلو اختصاص دارد، بازگو شده است.

اين جلد نيز با مقدمه و نقد و بررسى منابع آغاز مى‌گردد و با اين مباحث پى‌گيرى مى‌شود.

سلسله قراقويونلو يا «بارانى»، عمادالدين تيمى از رهبران حروفيّه، شرح حال قرايوسف، انقراض جلايريان، وفات امير اسكندر قراقوينلو در سال 841، ظهور مشعشعيان و عقايد آنها، صوفيان وفاعيه، در عراق، پير برداق قراقويونلو، حسن على و انقراض قراقوينلوها، آق‌قوينلوها يا «بايندريان» (سلطان خليل، سلطان يعقوب و...)، صفويان، طريقت صفويّه، شاه اسماعيل، فتح بغداد توسط سلطان سليمان قانونى، قبايل تركمان در عراق، حكومت همجوار با تركمانان(قادريه، قرامان، آل مشعشع، مماليك مصر) و خاتمه.

گزارش وضعيّت

در پايان كتاب، فهرست‌هاى اعلام، اقوام، قبائل و فرق، اماكن و آثار، كتب، الفاظ غريبه و فهرست تصاوير به ترتيب حروف الفباء درج شده است. در پايان فهرست مطالب آمده است.

پاورقى‌ها مربوط به آدرسى كه مطالب متن از آنجا نقل شده است، مى‌باشد. و در مواردى شرح حال و تراجم افراد مى‌باشد.

منابع مقاله

دائرةالمعارف بزرگ اسلامى، ج 10 و 12 دانشنامه جهان اسلام، ج 3.

وابسته‌ها