نظرة مستوعبة في حديث لا تعاد: بحث فقهي معمق عن حديث «لا تعاد الصلاة الا من خمس ...» و ...

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
پرش به: ناوبری، جستجو
‏نظره مستوعبه فی حدیث لا تعاد: بحث فقهی معمق عن حدیث «لا تعاد الصلاة الا من خمس...» و...
NUR13261J1.jpg
پدیدآوران معرفت، محمدهادی (نویسنده)
عنوان‌های دیگر

بحث اصولی عن حدیث «من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده»

حدیث لا تعاد: بحث مقتضب من رساله الخلل

رساله الخلل. برگزیده

حدیث «من زاد»

بحث فقهی معمق عن حدیث «لا تعاد الصلاة الا من خمس...» و...
ناشر [بی نا]
مکان نشر نجف اشرف - عراق
سال نشر 1391 ق
چاپ 1
موضوع

احادیث خاص (لاتعاد)

احادیث خاص (من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده)

نماز

نماز - احادیث

نماز - شکیات
زبان عربی
تعداد جلد 1
کد کنگره
‏BP‎‏ ‎‏186‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏6‎‏ن‎‏6*
نورلایب مشاهده
کتابخوان مشاهده


نظرة مستوعبة فى حديث لا تعاد، تأليف آیت‌الله محمد هادى معرفت، به زبان عربى است. نویسنده، در اين كتاب، با استناد به حديث مذكور، به شيوه‌اى نو، بحث فقهى خلل واقع در نماز را مورد مطالعه قرار داده است.


ساختار

كتاب، مشتمل بر يك بحث اصلى با عنوان حديث«لا تعاد»، در ضمن بيست فصل است. دو رساله ديگر نيز با عنوان حديث«من زاد»، به قلم نویسنده و حديث«لا تعاد»، به قلم محقق فشاركى به‌عنوان بخش‌هاى الحاقى به كتاب افزوده شده است.

گزارش محتوا

خلاصه مطالب سه رساله كتاب، به ترتيب، به شرح زير است:

  1. احاديث شريفى كه فقهاى عظام در ابواب مختلف فقه مورد استناد و بررسى قرار داده‌اند، فراوان و متنوع است، اما در اين ميان، برخى از احاديث به دليل اهميت و كثرت استفاده، برترى يافته است. حديث«لا تعاد»، از جمله اين احاديث است كه در ابواب مختلف فقهى و به‌ويژه در باب «الصلاة» مورد استناد قرار گرفته است. مطابق اين حديث شريف، تنها نمازى كه به يكى از پنج شرط آن؛ يعنى طهارت، وقت، قبله، ركوع و سجود خلل وارد شود، نياز به اعاده دارد. اين پنج مورد، در هر حال مطلوب است، اما مطلوبيت ساير اجزاء و شرايط، متوقف بر علم و توجه است و در حالت سهو و نسيان به نماز ايرادى وارد نمى‌شود.
    اين حديث، بر احاديث اوليه، «حكومت» دارد كه نتيجه آن تخصيص در ادله اجزاء و شرايط است. بخشى از كتاب، به شرح چگونگى حكومت حديث اختصاص يافته است.
    در پايان بررسى اين حديث، مناقشات وارده بر حديث و مسائل فرعى خلل وارده بر نماز، مورد مطالعه قرار گرفته است.
  2. در اين رساله، كتاب حديث«من زاد» بررسى شده است. كلينى، از امام باقر(ع) روايت مى‌كند: «كسى كه چيزى به نمازش بيفزايد، بايد نمازش را اعاده كند». نویسنده، ابتدا، به تشريح معنای «الزيادة» در مركب اعتبارى پرداخته و در ضمن چهارده فصل، بحثى اصولى را مطرح كرده است. در ادامه نيز مهم‌ترين مباحث متفرع بر آن را در ضمن ده فرع بيان داشته است.
  3. سيد محمد فشاركى اصفهانى، مقاله‌اى با عنوان «رسالة الخلل» دارد كه بخشى از آن، «حديث لا تعاد» است كه در آخرين بخش كتاب حاضر آمده است. آیت‌الله معرفت، سبب درج اين رساله را در كتاب نوشته كه خلاصه آن بدين شرح است: زمانى كه به نوشتن مقاله‌ام درباره حديث«لا تعاد» مشغول بودم، شنيدم كه عالم بزرگ سيد محمد فشاركى، استاد شيخ عبدالكريم حائرى در موضوع خلل در نماز رساله‌اى نوشته است. دست‌يابى به اين رساله برایم مقدور نشد تا اينكه به قم مهاجرت كرده و رساله را نزد شيخ مرتضى حائرى يافتم، پس فرصت را براى استنساخ بخشى كه مربوط به حديث«لا تعاد» است، غنيمت دانستم و به جهت تعميم فايده و نگارش بديعش، آن را در كتاب آوردم.

وضعيت كتاب

در پاورقى، توضيحات مفيدى درباره برخى مطالب به همراه آدرس آيات و روايات ذكر شده است. فهرست مطالب نيز در انتهاى كتاب آمده است.

منابع مقاله

مقدمه و متن كتاب.