تغییرات اخیر

پرش به: ناوبری، جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۴ بهمن ۱۳۹۸ ‏۰۶:۰۲
   

‏۳ بهمن ۱۳۹۸

     ‏۱۷:۴۸  (سیاههٔ تأیید نسخه). . [A-esmaili@noornet.net‏؛ Mhosseini@noornet.net‏ (۱۲×)]
      ‏۱۷:۴۸ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 469452 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «تحفة ابن البيطار في العلاج بالأعشاب و النباتات» علامت بزن. ‏
      ‏۱۵:۱۹ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 478795 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «أجوبة المسائل المهنائية» علامت بزن. ‏
      ‏۱۵:۱۹ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 437219 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «مبادي أصول الفقه» علامت بزن. ‏
      ‏۱۵:۱۹ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 471543 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «ابن نباته، محمد بن محمد» علامت بزن. ‏
      ‏۱۱:۵۷ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 479355 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «اعتقادات شیخ بهایی» علامت بزن. ‏
      ‏۱۱:۵۶ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 463240 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «فقیهی، علی‌اصغر» علامت بزن. ‏
      ‏۱۱:۵۶ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 453142 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «مازندران و استراباد» علامت بزن. ‏
      ‏۱۱:۵۶ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 452013 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «قیام مرعشیان» علامت بزن. ‏
      ‏۱۱:۴۲ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 452013 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «قیام مرعشیان» علامت بزن. ‏
      ‏۱۱:۴۲ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 453142 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «مازندران و استراباد» علامت بزن. ‏
      ‏۱۱:۴۱ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 463240 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «فقیهی، علی‌اصغر» علامت بزن. ‏
      ‏۱۱:۴۱ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 479355 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «اعتقادات شیخ بهایی» علامت بزن. ‏
      ‏۰۹:۱۷ . . A-esmaili@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 479629 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «انصاری، مرتضی بن محمدامین» علامت بزن. ‏
     ‏۱۱:۵۳  حائری طهرانی، علی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۸۹). . Fsobhani@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (عدم تناسب شاگردی ایشان از آقای خویی) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)

‏۲ بهمن ۱۳۹۸

     ‏۱۶:۵۶  (سیاههٔ تأیید نسخه). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)؛ Mhosseini@noornet.net‏ (۱۶×)]
      ‏۱۶:۵۶ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 472239 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «التقديسات» علامت بزن. ‏
      ‏۱۶:۵۶ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 473416 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «برقعی» علامت بزن. ‏
      ‏۱۶:۳۳ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 473437 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «الفصل في الملل و الأهواء و النحل» علامت بزن. ‏
      ‏۱۶:۲۶ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 476971 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «ترجمه قرآن (شاه ولی‌الله دهلوی)» علامت بزن. ‏
      ‏۱۶:۲۶ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 454552 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «حاشية قديمة علی كفاية الأصول» علامت بزن. ‏
      ‏۱۶:۲۶ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 439698 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «ذيل تاريخ مدينة السلام» علامت بزن. ‏
      ‏۱۶:۲۵ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 468968 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «شیعه در هند» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۴۴ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 452386 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «تاریخ مدینه منوره (ترجمه)» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۴۴ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 476986 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم صلی‌الله‌علیه‌و‌سلم» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۴۴ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 478929 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «الإمامة و أهل‌البيت عليهم‌السلام» علامت بزن. ‏
      ‏۱۱:۴۸ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 412151 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «مهدی (عج)، ده انقلاب در یک انقلاب» علامت بزن. ‏
      ‏۱۱:۳۱ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 467894 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «الحقائق و الإعتباريات في علم الأصول» علامت بزن. ‏
      ‏۱۱:۳۱ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 468627 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «بوارق القهر في تفسير سورة الدهر» علامت بزن. ‏
      ‏۱۱:۳۱ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 467522 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «بورینی، حسن بن محمد» علامت بزن. ‏
      ‏۱۱:۳۱ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 465320 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها» علامت بزن. ‏
      ‏۱۱:۳۱ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 457642 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «صفار، ابراهيم بن اسماعيل» علامت بزن. ‏
      ‏۰۹:۰۱ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 471850 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «ابن جباره مقدسی، احمد بن محمد» علامت بزن. ‏
      ‏۰۹:۰۱ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 471301 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «ابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم» علامت بزن. ‏
     ‏۱۱:۵۸  تسخیری، محمدعلی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱). . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۹:۱۴  ابن جباره مقدسی، احمد بن محمد‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۴۳۱). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۴×)]
      ‏۰۹:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۰۹:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (+۷۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (شاگردان) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۰۹:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۰۹:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲۱۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو    ‏۰۸:۵۸  شیخ‌محمدی تاکندی، علی‏‏ (۶ تغییر | تاریخچه) . . (+۷٬۶۰۶). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۶×)]
      ‏۰۸:۵۸ (فعلی | قبلی) . . (+۹۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۰۸:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۰۸:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۰۸:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (+۶۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۰۸:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (+۹۶۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو     ‏۰۷:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (+۶٬۴۷۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «<div class="wikiInfo"> بندانگشتی| {| class="wikitable aboutAuthorTable" style="text-align:Right" |+...» ایجاد کرد)
نو    ‏۰۸:۵۵  کتابخانه تخصصی تفسیر و علوم قرآنی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۷۲۶). . Shahedi1368 (بحث | مشارکت‌ها) (کتابخانه تخصصی تفسیر و علوم قرآنی وابسته به موسسه بین المللی چراغ فروزان هدایت اندیشه)
نو    ‏۰۸:۳۷  محمدی تاکندی قزوینی، علی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به شیخ‌محمدی تاکندی، علی)
نو    ‏۰۸:۰۶  آیت‌الله شیخ علی محمدی تاکندی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به شیخ‌محمدی تاکندی، علی)
نو    ‏۰۸:۰۵  آیت‌الله علی شیخ‌محمدی تاکندی قزوینی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به شیخ‌محمدی تاکندی، علی)
نو    ‏۰۸:۰۱  شهید مفتح‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به مفتح، محمد)
     ‏۰۷:۵۴ (سیاههٔ بارگذاری‌ها) . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:NUR21925.jpg را بارگذاری کرد ‏({{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |other_versions= }})
نو    ‏۰۷:۴۱  حمید احمدی جلفایی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به احمدی جلفایی، حمید)