تغییرات اخیر

پرش به: ناوبری، جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۳۰ بهمن ۱۳۹۸ ‏۰۴:۳۶
   

‏۳۰ بهمن ۱۳۹۸

     ‏۰۰:۲۹  ایساغوجی (فرفوریوس)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۰:۲۸  (سیاههٔ تأیید نسخه). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۰۰:۲۸ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 472100 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «خوانساری، محمد» علامت بزن. ‏
      ‏۰۰:۱۸ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 482500 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «ایساغوجی (فرفوریوس)» علامت بزن. ‏

‏۲۹ بهمن ۱۳۹۸

     ‏۲۳:۵۸  (سیاههٔ تأیید نسخه). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۱۰×)]
      ‏۲۳:۵۸ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 482499 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «ایساغوجی (فرفوریوس)» علامت بزن. ‏
      ‏۲۳:۵۸ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 482499 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «ایساغوجی (فرفوریوس)» علامت بزن. ‏
      ‏۲۳:۵۷ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 482499 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «ایساغوجی (فرفوریوس)» علامت بزن. ‏
      ‏۲۳:۵۳ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 482490 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «ایساغوجی (فرفوریوس)» علامت بزن. ‏
      ‏۲۳:۴۱ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 482484 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «ایساغوجی (فرفوریوس)» علامت بزن. ‏
      ‏۲۳:۴۱ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 482469 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «ایساغوجی (فرفوریوس)» علامت بزن. ‏
      ‏۲۳:۳۳ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 482469 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «ایساغوجی (فرفوریوس)» علامت بزن. ‏
      ‏۲۳:۳۳ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 482435 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «ایساغوجی (فرفوریوس)» علامت بزن. ‏
      ‏۲۳:۳۲ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 482435 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «ایساغوجی (فرفوریوس)» علامت بزن. ‏
      ‏۲۳:۲۹ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 482435 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «ایساغوجی (فرفوریوس)» علامت بزن. ‏
 جز   ‏۲۳:۵۷  ایساغوجی (فرفوریوس)‏‏ (۱۰ تغییر | تاریخچه) . . (+۴۲). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۱۰×)]
 جز    ‏۲۳:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'حیرت‏انگیز' به 'حیرت‏‌انگیز')
 جز    ‏۲۳:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ه‏تر' به 'ه‏‌تر')
 جز    ‏۲۳:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'به‏ک' به 'به‌‏ک')
 جز    ‏۲۳:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (+۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ه‏ها' به 'ه‌‏ها')
 جز    ‏۲۳:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ى‏کن' به 'ی‌کن') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز    ‏۲۳:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'مى‏ت' به 'می‌‏ت')
 جز    ‏۲۳:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ه‏اند' به 'ه‌‏اند')
 جز    ‏۲۳:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ه‏اى' به 'ه‌‏اى') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز    ‏۲۳:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'مى‏پ' به 'می‌‏پ')
 جز    ‏۲۳:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'مى‏گ' به 'می‌گ') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز   ‏۲۳:۵۲  خدامیان آرانی، مهدی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ه‏تر' به 'ه‏‌تر')
 جز   ‏۲۳:۵۲  كتاب النصيحة المعروف باسم قابوس نامه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ه‏تر' به 'ه‏‌تر') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز   ‏۲۳:۵۲  تاریخ تشیع از آغاز تا پایان غیبت صغری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ه‏تر' به 'ه‏‌تر')
 جز   ‏۲۳:۵۲  المنطق‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ه‏تر' به 'ه‏‌تر') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز   ‏۲۳:۵۲  متن و ترجمه دو رساله فلسفی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ه‏تر' به 'ه‏‌تر')
 جز   ‏۲۳:۵۲  الحقائق الإسلامية في الرد علی المزاعم الوهابية بأدلة الكتاب و السنة النبوية‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ه‏تر' به 'ه‏‌تر')
 جز   ‏۲۳:۴۵  قراءات فقهية معاصرة في العبادات و المعاملات‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۳). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۳×)]
 جز    ‏۲۳:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ى‏کن' به 'ی‌کن')
 جز    ‏۲۳:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ه‏اى' به 'ه‌‏اى') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز    ‏۲۳:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'مى‏گ' به 'می‌گ')
 جز   ‏۲۳:۴۳  هدایة المتعلمین في الطب‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۸). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۳×)]
 جز    ‏۲۳:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'مى‏ت' به 'می‌‏ت')
 جز    ‏۲۳:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ه‏اند' به 'ه‌‏اند')
 جز    ‏۲۳:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'مى‏پ' به 'می‌‏پ')
 جز   ‏۲۳:۴۰  قراءات فقهية معاصرة‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ه‏اى' به 'ه‌‏اى')
 جز   ‏۲۳:۴۰  مقامات ژنده‌پیل‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ه‏اى' به 'ه‌‏اى')
 جز   ‏۲۳:۳۸  في رحاب أهل‌البيت(ع): نظرية عدالة الصحابة‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'مى‏پ' به 'می‌‏پ')
 جز   ‏۲۳:۳۸  مفتاح البصيرة في فقه الشريعة (مدارك العروة الوثقی)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'مى‏پ' به 'می‌‏پ')
 جز   ‏۲۳:۳۷  شرح حكمة الإشراق سهروردي‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'مى‏پ' به 'می‌‏پ') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز   ‏۲۳:۳۷  المتشابه من القرآن؛ تفسير الآيات الغامضة‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'مى‏پ' به 'می‌‏پ')
 جز   ‏۲۳:۳۷  أنيس الطالبين‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'مى‏پ' به 'می‌‏پ') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز   ‏۲۳:۳۷  عرفان مثنوی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'مى‏پ' به 'می‌‏پ') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز   ‏۲۳:۳۷  پرتوی از امامت و ولایت در قرآن کریم‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'مى‏پ' به 'می‌‏پ')
 جز   ‏۲۳:۳۷  مدخل إلی الإمامة‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'مى‏پ' به 'می‌‏پ')
 جز   ‏۲۳:۲۷  إتقان البرهان في علوم القرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ى‏ا' به 'ی‌ا')
 جز   ‏۲۳:۲۷  رسائل الكندي الفلسفية‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ى‏ا' به 'ی‌ا')
 جز   ‏۲۳:۲۷  مجموعه مقالات هم‌اندیشى زیارت‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ى‏ا' به 'ی‌ا')
 جز   ‏۲۳:۲۷  كتاب البيع (موسوعه جلد 12)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ى‏ا' به 'ی‌ا')
 جز   ‏۲۳:۲۷  ملازمه حکم عقل و شرع از دیدگاه شیخ انصاری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'مى‏د' به 'می‌‏د')