تغییرات اخیر

پرش به: ناوبری، جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۰ فروردین ۱۳۹۹ ‏۱۹:۵۵
   

‏۲۰ فروردین ۱۳۹۹

     ‏۱۶:۵۷  (سیاههٔ تأیید نسخه). . [Yqorbani@noornet.net‏؛ Mhosseini@noornet.net‏ (۲×)؛ Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۸×)]
      ‏۱۶:۵۷ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 452379 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «کازاما، آکی‌ئو» علامت بزن. ‏
      ‏۱۶:۵۷ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 483916 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «قاعدة لاضرر، أدلتها و مواردها» علامت بزن. ‏
      ‏۱۶:۴۰ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 486531 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «سلطانی، محمدعلی» علامت بزن. ‏
      ‏۱۶:۳۴ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 473883 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «سلطانی، محمدعلی» علامت بزن. ‏
      ‏۱۶:۳۲ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 473883 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «سلطانی، محمدعلی» علامت بزن. ‏
      ‏۱۶:۳۲ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 473883 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «سلطانی، محمدعلی» علامت بزن. ‏
      ‏۱۵:۵۷ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 484158 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «ابن ندیم، محمد بن اسحاق» علامت بزن. ‏
      ‏۱۴:۳۳ . . Yqorbani@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 461045 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «آیات ولایت در قرآن» علامت بزن. ‏
      ‏۱۴:۲۷ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 468976 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «هفت اقلیم» علامت بزن. ‏
      ‏۱۴:۰۹ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 434127 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «تاريخ الإسلام و وفيات المشاهير و الأعلام» علامت بزن. ‏
      ‏۱۴:۰۹ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 434127 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «تاريخ الإسلام و وفيات المشاهير و الأعلام» علامت بزن. ‏
     ‏۱۶:۵۲  أسماء خيل العرب و أنسابها و ذكر فرسانها‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۱۷). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۱۶:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۳۱۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز    ‏۱۶:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'أسماء خیل العرب و فرسانها' به 'أسماء خيل العرب و فرسانها')
نو    ‏۱۶:۵۰  ابن اعرابی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۹۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به ابن اعرابى، ابوعبدالله محمد بن زياد)
     ‏۱۶:۴۸  (سیاههٔ حذف). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۱۶:۴۸ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ أسماء خيل العرب و فرسه‌گانها را حذف کرد ‏(محتوای صفحه این بود: «#تغییر_مسیر ظط» و تنها مشارکت‌کننده «Hbaghizadeh@noornet.net (بحث)» بود)
      ‏۱۴:۲۶ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ اوح‍دال‍دی‍ن ک‍رم‍ان‍ی‌، ح‍ام‍د ب‍ن اب‍ی‌ال‍ف‍خ‍ر را حذف کرد ‏(محتوای صفحه این بود: «ثث» و تنها مشارکت‌کننده «Hbaghizadeh@noornet.net (بحث)» بود)
     ‏۱۶:۴۷  أسماء خیل العرب و فرسانها‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به أسماء خيل العرب و فرسانها)
     ‏۱۶:۴۱  سلطانی، محمدعلی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۹). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۱۶:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
 جز    ‏۱۶:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (-۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'أسماء خیل العرب و أنسابها و ذکر فرسه‌گانها' به 'أسماء خيل العرب و أنسابها و ذكر فرسانها')
نو    ‏۱۶:۲۹  النخلة‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۹٬۶۵۵). . [A-esmaili@noornet.net‏؛ Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۴×)]
      ‏۱۶:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (+۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۶:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (+۳۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۶:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۶:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (+۴۶۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو     ‏۱۲:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (+۹٬۱۴۲). . A-esmaili@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر = NUR16544J1.jpg | عنوان = ‏النخلة | عنوان‌های دیگر = کتاب...» ایجاد کرد)
     ‏۱۶:۱۷  مناقل الدرر و منابت الزهر‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۹). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۳×)]
      ‏۱۶:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (-۱۰۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۱۶:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (-۶۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (منابع مقاله)
      ‏۱۶:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۸۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۶:۰۸  فهرسة ابن خیر الإشبيلي‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۱۲). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۴×)]
      ‏۱۶:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (+۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۶:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (-۱۰۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۶:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (-۳۱۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (منابع مقاله)
      ‏۱۶:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (+۶۲۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۶:۰۶  كتاب‌شناسی کلینی و کتاب الکافی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو    ‏۱۵:۵۷  اسحاق بن یعقوب بغدادی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به ابن ندیم، محمد بن اسحاق)
نو    ‏۱۵:۳۹  ابن خیر اشبیلی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به اشبیلی، محمد بن خیر)
     ‏۱۴:۴۲  آیین وهابیت‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۶). . Yqorbani@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۴:۳۸  آیات ولایت در قرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۹۶). . Yqorbani@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۱۴:۳۲  اشبیلی، محمد بن خیر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'فهرسة ابن خیر الإشبیلي 502 - 575 هـ' به 'فهرسة ابن خیر الإشبيلي')
     ‏۱۴:۲۹  تذکره خازن الشعراء‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۴۷۳). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۱۴:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (+۲۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۴:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (+۴۵۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۴:۱۷  الذيل علی العبر في خبر من عبر‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۸۸). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۵×)]
      ‏۱۴:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (+۳۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۱۴:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (+۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۴:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (-۳۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۴:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (+۵۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۴:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (+۲۲۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو    ‏۱۴:۱۳  شهاب‌الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی)
     ‏۱۴:۰۵  ذهبی، محمدحسین‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۴:۰۴  ذهبی، محمد بن احمد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
نو    ‏۱۴:۰۲  ذهبی (ابهام زدایی)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۰۶۹). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۱۴:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (-۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
نو     ‏۱۴:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۰۷۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''ذهبی''' ممکن است به هر یک از سه برادر زیر اشاره داشته باشد: *ذهبی، محمد بن اح...» ایجاد کرد)
     ‏۱۲:۵۰ (سیاههٔ بارگذاری‌ها) . . A-esmaili@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:NUR16544J1.jpg را بارگذاری کرد ‏({{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |other_versions= }})