تغییرات اخیر

پرش به: ناوبری، جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۲ آذر ۱۳۹۹ ‏۱۹:۲۲
   

‏۱۲ آذر ۱۳۹۹

     ‏۱۸:۵۲  (سیاههٔ تأیید نسخه). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۶×)؛ Mhosseini@noornet.net‏ (۹×)]
      ‏۱۸:۵۲ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 516700 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «فرهنگ اعلام جغرافیایی - تاریخی در حدیث و سیره نبوی» علامت بزن. ‏
      ‏۱۸:۴۹ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 516696 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «سمهودی، علی بن عبدالله» علامت بزن. ‏
      ‏۱۸:۴۴ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 516695 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفی» علامت بزن. ‏
      ‏۱۸:۳۹ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 493794 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «اخبار مدینه» علامت بزن. ‏
      ‏۱۷:۰۳ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 500904 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «المنتخب من بعض الكتب الإسماعيلية» علامت بزن. ‏
      ‏۱۷:۰۳ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 498168 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «البريلوية، عقائد و تاريخ» علامت بزن. ‏
      ‏۱۷:۰۳ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 497090 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «اتابکی، پرویز» علامت بزن. ‏
      ‏۱۷:۰۲ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 514963 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «المجالس المؤيدية» علامت بزن. ‏
      ‏۱۵:۵۱ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 470400 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «أمراء الكوفة و حكامها» علامت بزن. ‏
      ‏۱۵:۵۱ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 498175 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «ابن ابی‌عقیل عمانی، حسن بن علی» علامت بزن. ‏
      ‏۱۵:۵۱ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 430749 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «شهریاران گمنام» علامت بزن. ‏
      ‏۱۵:۵۰ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 514166 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «جماليات المفردة القرآنية» علامت بزن. ‏
      ‏۱۵:۵۰ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 433917 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «مدرس رضوی، محمدتقی» علامت بزن. ‏
      ‏۱۱:۱۱ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 493519 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «سمسار، محمدحسن» علامت بزن. ‏
      ‏۰۰:۰۹ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 471963 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «تاریخ تشیع در کرمانشاه از آغاز تا امروز بانضمام پیشینه اعتقادی در غرب ایران» علامت بزن. ‏
     ‏۱۸:۵۲  وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفی‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۷۴). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۳×)]
 جز    ‏۱۸:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (-۱۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'وفاء وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفی' به 'وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفی')
 جز    ‏۱۸:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'الوفاء بأخبار دار المصطفی' به 'وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفی') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
      ‏۱۸:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (+۷۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۱۸:۵۱  فرهنگ اعلام جغرافیایی - تاریخی در حدیث و سیره نبوی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (۰). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
 جز    ‏۱۸:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (-۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'وفاء وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفی' به 'وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفی') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز    ‏۱۸:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (+۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'الوفاء بأخبار دار المصطفی' به 'وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفی')
     ‏۱۸:۵۱  سمهودی، علی بن عبدالله‏‏ (۷ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۱۱۶). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۷×)]
 جز    ‏۱۸:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (-۱۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'وفاء وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفی' به 'وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفی')
      ‏۱۸:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (-۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
 جز    ‏۱۸:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'الوفاء بأخبار دار المصطفی' به 'وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفی')
      ‏۱۸:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۴۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۱۸:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۸:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (+۹۱۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۸:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۸:۴۴  اخبار مدینه‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۲۱). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۳×)]
 جز    ‏۱۸:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'الوفاء بأخبار دار المصطفی' به 'وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفی')
      ‏۱۸:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (-۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (منابع مقاله)
      ‏۱۸:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (منابع مقاله)
     ‏۱۴:۲۳  سمعانی، عبدالکریم بن محمد‏‏ (۷ تغییر | تاریخچه) . . (+۲٬۴۵۶). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۷×)]
      ‏۱۴:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (+۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۴:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (+۴۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (آثار)
      ‏۱۴:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (+۴۵۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (آثار)
      ‏۱۴:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (+۲۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۴:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۴:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۶۳۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۱:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۹۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
نو    ‏۱۴:۲۲  قوام‌الدین سمعانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به سمعانی، عبدالکریم بن محمد)
     ‏۱۴:۲۱ (سیاههٔ انتقال) . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ تاج‌الدین سمعانی تمیم را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به تاج‌الدین سمعانی تمیمی منتقل کرد ‏
نو    ‏۱۴:۲۱  تاج‌الدین سمعانی تمیم‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به سمعانی، عبدالکریم بن محمد)
نو    ‏۱۴:۲۰  ابوسعید سمعانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به سمعانی، عبدالکریم بن محمد)
     ‏۱۱:۲۰  سمسار، محمدحسن‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۰۴). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۴×)]
      ‏۱۱:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲۲۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۱۱:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (+۴۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (آثار)
      ‏۱۱:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۱۶  (سیاههٔ بارگذاری‌ها). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۱۱:۱۶ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:NUR03942.jpg را بارگذاری کرد ‏({{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |other_versions= }})
      ‏۰۱:۲۰ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:NUR18772J1.jpg را بارگذاری کرد ‏({{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |other_versions= }})
     ‏۱۱:۱۶  (سیاههٔ حذف). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۱۱:۱۶ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ پرونده:NUR03942.jpg را حذف کرد ‏
      ‏۰۱:۱۹ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ پرونده:NUR18772J1.jpg را حذف کرد ‏
     ‏۰۱:۲۰  تاریخ تشیع در کرمانشاه از آغاز تا امروز بانضمام پیشینه اعتقادی در غرب ایران‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)