تغییرات اخیر

پرش به: ناوبری، جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۳ آبان ۱۳۹۸ ‏۱۵:۰۲
   

‏۲۳ آبان ۱۳۹۸

     ‏۱۴:۲۹  مسائل مستحدثه پزشکی‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۰۲). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۳×)]
      ‏۱۴:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (+۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۴:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۱۴:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲۷۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۴:۲۶  (سیاههٔ تأیید نسخه). . [Mhosseini@noornet.net‏؛ Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۵×)]
      ‏۱۴:۲۶ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 474316 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، شعبه خراسان» علامت بزن. ‏
      ‏۱۴:۱۹ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 432467 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «نراقی، ابوالقاسم بن محمد» علامت بزن. ‏
      ‏۱۴:۰۱ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 474189 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «روضات الجنات و جنات الجنان» علامت بزن. ‏
      ‏۱۴:۰۰ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 474759 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «الحج» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۱۸ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 431114 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «طوق الحمامة في الألفة و الألّاف» علامت بزن. ‏
      ‏۱۰:۵۷ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 450330 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «كتاب المكاسب» علامت بزن. ‏
     ‏۱۴:۲۵  رسائل في الوقف‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۹۵۴). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۳×)]
      ‏۱۴:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (+۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۴:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (+۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۱۴:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (+۹۴۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو    ‏۱۴:۱۶  محقق شفتی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به شفتی بیدآبادی، محمدباقر)
نو    ‏۱۴:۱۵  سید شفتی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به شفتی بیدآبادی، محمدباقر)
     ‏۱۴:۱۴  میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو    ‏۱۴:۱۳  ابوالقاسم بن محمدحسن گیلانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن)
     ‏۱۴:۰۸  حسینی شاهرودی، محمود‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۱۰۴). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۵×)]
      ‏۱۴:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۱۴:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۱۴:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (+۶۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۳:۵۸ (فعلی | قبلی) . . (+۴۷۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۳:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (+۵۱۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۴:۰۶ (سیاههٔ بارگذاری‌ها) . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:NUR00175.jpg را بارگذاری کرد ‏({{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |other_versions= }})
     ‏۱۴:۰۶  (سیاههٔ حذف). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۱۴:۰۶ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ پرونده:NUR00175.jpg را حذف کرد ‏
      ‏۱۰:۱۶ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ آيت‌الله حسين وحيد خراسانى را حذف کرد ‏(محتوای صفحه این بود: «#تغییر_مسیر وحید خراس...» و تنها مشارکت‌کننده «Hbaghizadeh@noornet.net (بحث)» بود)
     ‏۱۴:۰۰  جناتی، محمدابراهیم‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
     ‏۱۱:۰۵  حسینی میلانی، سید علی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۰۲  وحید خراسانی، حسین‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۹۵۲). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۵×)]
      ‏۱۱:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (-۳۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۱۱:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (+۲۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۱۱:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (+۳۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۰:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (+۴۱۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۰:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۵۱۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۰:۵۵  لاریجانی، صادق‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۴۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو    ‏۱۰:۳۰  آیت‌الله شیخ صادق آملی لاریجانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به لاریجانی، صادق)
نو    ‏۱۰:۱۶  آیت‌الله حسین وحید خراسانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به وحید خراسانی، حسین)
     ‏۰۷:۲۳ (سیاههٔ انتقال) . . A-esmaili@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ صلاة الجمعة (حسینی طهرانی) را به صلاة الجمعة: رسالة فقهية في وجوب صلاة الجمعة عيناً و تعييناً منتقل کرد ‏

‏۲۲ آبان ۱۳۹۸

     ‏۲۳:۰۴  حسینی طهرانی، سید محمدحسین‏‏ (۷ تغییر | تاریخچه) . . (-۱۲۵). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۷×)]
      ‏۲۳:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (-۶۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۲۳:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۲۳:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۲۲:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (-۱۰۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۲۲:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۲۲:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
 جز    ‏۲۲:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ولایه الفقیه فی حکومه الاسلام' به 'ولاية الفقيه في حكومة الإسلام')
     ‏۲۲:۵۸ (سیاههٔ انتقال) . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ صلاة الجمعه رساله فقهیه فی وجوب صلاة الجمعه عینا و تعیینا را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به صلاة الجمعة رسالة فقهية فی وجوب صلاة الجمعة عيناً و تعييناً منتقل کرد ‏
نو    ‏۲۲:۵۵  صلاة الجمعه رساله فقهیه فی وجوب صلاة الجمعه عینا و تعیینا‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به صلاة الجمعة (حسینی طهرانی))
     ‏۲۲:۴۸  صلاة الجمعة (حسینی طهرانی)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۲۹). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۲۲:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۲۲:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (+۳۰۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو    ‏۲۲:۴۶  آیت‌الله سید محمود شاهرودی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به حسینی شاهرودی، محمود)
     ‏۲۲:۴۱  حكم الأرجل في الوضوء‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۶۰۴). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۲۲:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (-۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۲۲:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (+۶۰۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۲۲:۱۱  ولاية الفقيه في حكومة الإسلام‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)