تغییرات اخیر

پرش به: ناوبری، جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۷ مهر ۱۳۹۹ ‏۱۸:۵۳
   

‏۷ مهر ۱۳۹۹

     ‏۱۵:۱۹  دو پلانول، گزاویه‏‏ (۷ تغییر | تاریخچه) . . (+۷۴۰). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۷×)]
      ‏۱۵:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (+۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۵:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (-۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۵:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۱۵:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (+۳۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (آثار)
      ‏۱۵:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (+۹۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۵:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (+۳۵۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۵:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (+۲۲۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو    ‏۱۵:۱۷  گزاویه دوپلانول‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به دو پلانول، گزاویه)
     ‏۱۵:۱۶  تاريخ أرض الإسلام الأسس الجغرافية لتاريخ الإسلام‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۷۶). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۳×)]
      ‏۱۵:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (+۴۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۵:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۵:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (+۳۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۵:۱۳ (سیاههٔ بارگذاری‌ها) . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:NUR00539.jpg را بارگذاری کرد ‏({{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |other_versions= }})
     ‏۱۵:۱۳ (سیاههٔ حذف) . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ پرونده:NUR00539.jpg را حذف کرد ‏
نو    ‏۱۵:۰۲  گزاویه دو پلانو‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به دو پلانول، گزاویه)
     ‏۱۴:۴۶  (سیاههٔ تأیید نسخه). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۴×)؛ Mhosseini@noornet.net‏ (۶×)]
      ‏۱۴:۴۶ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 475487 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «دو پلانول، گزاویه» علامت بزن. ‏
      ‏۱۴:۴۶ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 511036 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «منبر الوسيلة؛ مباحث اعتقادی به روش فلسفی و عرفانی» علامت بزن. ‏
      ‏۱۴:۳۹ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 511027 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «دهکردی، سید ابوالقاسم» علامت بزن. ‏
      ‏۱۴:۳۹ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 510100 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «دهکردی، ابوالقاسم» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۴۵ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 508443 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «موسوی سبزواری، عبدالاعلی» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۳۲ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 508456 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «خرسان، سید حسن» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۳۱ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 498843 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «تاريخ المستبصر، صفة بلاد اليمن و مكة و بعض الحجاز» علامت بزن. ‏
      ‏۱۱:۴۸ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 498843 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «تاريخ المستبصر، صفة بلاد اليمن و مكة و بعض الحجاز» علامت بزن. ‏
      ‏۱۱:۴۸ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 508456 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «خرسان، سید حسن» علامت بزن. ‏
      ‏۱۱:۴۸ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 471220 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «اسرار عرفانی عمره» علامت بزن. ‏
     ‏۱۴:۴۵  دهکردی، سید ابوالقاسم‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۸۹). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۵×)]
      ‏۱۴:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (+۲۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۱۴:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (+۳۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (آثار)
      ‏۱۴:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۴:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز    ‏۱۴:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'دهکردی، ابوالقاسم' به 'دهکردی، سید ابوالقاسم')
نو    ‏۱۴:۴۱  آيت‌الله سيد ابوالقاسم دهكردى اصفهانى‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به دهکردی، سید ابوالقاسم)
نو    ‏۱۴:۴۰  دهکردی، ابوالقاسم‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به دهکردی، سید ابوالقاسم)
 جز   ‏۱۴:۴۰  منبر الوسيلة؛ مباحث اعتقادی به روش فلسفی و عرفانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'دهکردی، ابوالقاسم' به 'دهکردی، سید ابوالقاسم')
 جز   ‏۱۴:۴۰  موسوی خمینی، سید روح‌الله‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'دهکردی، ابوالقاسم' به 'دهکردی، سید ابوالقاسم')
 جز   ‏۱۴:۴۰  طیب، عبدالحسین‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'دهکردی، ابوالقاسم' به 'دهکردی، سید ابوالقاسم')
 جز   ‏۱۴:۴۰  دهکردی، ابو القاسم‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'دهکردی، ابوالقاسم' به 'دهکردی، سید ابوالقاسم')
 جز   ‏۱۴:۴۰  سید ابوالقاسم دهکردی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'دهکردی، ابوالقاسم' به 'دهکردی، سید ابوالقاسم')
 جز   ‏۱۴:۴۰  واحدالعین اصفهانی، اسماعیل‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'دهکردی، ابوالقاسم' به 'دهکردی، سید ابوالقاسم') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز   ‏۱۴:۴۰  آیت الله سید ابوالقاسم دهکردی اصفهانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'دهکردی، ابوالقاسم' به 'دهکردی، سید ابوالقاسم')
 جز   ‏۱۴:۴۰  دهکری، ابوالقاسم‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'دهکردی، ابوالقاسم' به 'دهکردی، سید ابوالقاسم')
     ‏۱۴:۳۹ (سیاههٔ انتقال) . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ دهکردی، ابوالقاسم را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به دهکردی، سید ابوالقاسم منتقل کرد ‏
     ‏۱۴:۳۸  دهلوی، عبدالعزیز غلام‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۳:۴۸  الگو:فقیهان شیعه‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۵۴). . [Mhosseini@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۱۳:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (+۴۷). . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۳:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
نو    ‏۱۳:۴۷  سید عبدالاعلی سبزواری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۱). . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به موسوی سبزواری، عبدالاعلی)
     ‏۱۲:۱۳  دهلوی، احمدالله خان‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۴). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۱۲:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۲:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (+۳۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
     ‏۱۱:۵۳  تاریخ قم یا حریم مطهر بانوی عالیقدر اهل‌بیت عصمت و طهارت حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱). . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۴۴  دهقانی، محسن‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۷۶). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۱۱:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۷۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۱۱:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (+۹۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۳۳  دهقان، اکبر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)