تغییرات اخیر

پرش به: ناوبری، جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱ اسفند ۱۳۹۷ ‏۱۹:۲۵
   

‏۱ اسفند ۱۳۹۷

     ‏۱۵:۴۵  (سیاههٔ تأیید نسخه). . [Mhosseini@noornet.net‏ (۱۰×)؛ Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۱۴×)]
      ‏۱۵:۴۵ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 394736 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «البحوث الرجالیة فی کتاب مجمع الفائدة و البرهان» علامت بزن. ‏
      ‏۱۵:۴۵ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 399100 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «تجلی وحدت» علامت بزن. ‏
      ‏۱۵:۴۵ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 365643 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «تقی‌الدین نجرانی، مختار بن محمود» علامت بزن. ‏
      ‏۱۵:۴۴ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 402118 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «شناخت سلفی‌ها (وهابیان)» علامت بزن. ‏
      ‏۱۵:۴۴ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 414610 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «نثر و شرح مثنوی شریف (گولپینارلی)» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۵۴ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 394643 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «البحر المحيط في التفسير» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۵۲ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 407015 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «ابوحیان، محمد بن یوسف» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۱۹ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 415455 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «طبری، محمد بن جریر» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۱۴ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 416890 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «تفسير ابن باديس» علامت بزن. ‏
      ‏۱۱:۱۱ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 414610 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «نثر و شرح مثنوی شریف (گولپینارلی)» علامت بزن. ‏
      ‏۱۱:۱۱ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 402118 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «شناخت سلفی‌ها (وهابیان)» علامت بزن. ‏
      ‏۱۱:۱۰ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 365643 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «تقی‌الدین نجرانی، مختار بن محمود» علامت بزن. ‏
      ‏۱۱:۱۰ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 399100 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «تجلی وحدت» علامت بزن. ‏
      ‏۱۱:۱۰ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 394736 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «البحوث الرجالیة فی کتاب مجمع الفائدة و البرهان» علامت بزن. ‏
      ‏۱۰:۵۹ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 408000 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «جامع البيان في تفسير القرآن (تفسير الطبري)» علامت بزن. ‏
      ‏۱۰:۵۱ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 416879 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «الهداية إلی بلوغ النهاية» علامت بزن. ‏
      ‏۱۰:۴۵ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 415962 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «مکی بن حموش» علامت بزن. ‏
      ‏۰۹:۳۳ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 406710 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «ابن عطیه، عبدالحق بن غالب» علامت بزن. ‏
      ‏۰۹:۳۳ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 406754 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «ابن عطیه، مقاتل» علامت بزن. ‏
      ‏۰۹:۳۲ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 416272 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «نسفی، عمر بن محمد» علامت بزن. ‏
      ‏۰۹:۳۲ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 416004 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «نسفی، عزیزالدین بن محمد» علامت بزن. ‏
      ‏۰۹:۳۲ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 416196 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «نسفی، عبدالله بن احمد» علامت بزن. ‏
      ‏۰۹:۳۰ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 406448 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «ابن جزی، محمد بن محمد» علامت بزن. ‏
      ‏۰۹:۳۰ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 406345 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «ابن جزی، محمد بن احمد» علامت بزن. ‏
     ‏۱۴:۰۳  تفسير القرآن العزيز‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۷۵۵). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۳×)]
      ‏۱۴:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (+۶۷۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۳:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (-۱۲۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (منابع مقاله)
      ‏۱۳:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲۰۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (لینک درون متنی) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۳:۰۶  تفسير ابن باديس‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۵۶۲). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۵×)]
      ‏۱۳:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (+۴۲۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۴۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (لینک درون متنی) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۲:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۹۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (لینک درون متنی) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز    ‏۱۲:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'تفسیر ابن بادیس' به 'تفسير ابن باديس')
 جز    ‏۱۲:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ابن باديس، عبد الحميد' به 'ابن بادیس، عبدالحمید')
نو    ‏۱۲:۵۳  ابوحیان اندلسی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به ابوحیان، محمد بن یوسف)
 جز   ‏۱۲:۰۵  ابن بادیس، عبدالحمید‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'تفسیر ابن بادیس' به 'تفسير ابن باديس')
     ‏۱۱:۴۶  الهداية إلی بلوغ النهاية‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۶۲۷). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۳×)]
      ‏۱۱:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲۰۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (+۴۲۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (لینک درون متنی) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز    ‏۱۰:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'مکي بن حموش' به 'مکی بن حموش')
نو    ‏۱۱:۲۷  شرح الفاسي علی الشاطبية‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷٬۵۳۱). . Yqorbani@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR23586J1.jpg | عنوان =‏شرح الفاسي علی الشاطبية | عنوان...» ایجاد کرد)
     ‏۱۱:۲۶  (سیاههٔ بارگذاری‌ها). . [Yqorbani@noornet.net‏ (۳×)]
      ‏۱۱:۲۶ . . Yqorbani@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:NUR23586J1.jpg را بارگذاری کرد ‏({{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |other_versions= }})
      ‏۱۱:۰۶ . . Yqorbani@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:NUR17742J1.jpg را بارگذاری کرد ‏({{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |other_versions= }})
      ‏۱۰:۵۴ . . Yqorbani@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:NUR17658J1.jpg را بارگذاری کرد ‏({{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |other_versions= }})
نو    ‏۱۱:۰۶  سدرة المنتهی في تفسير قرآن المصطفی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۵٬۳۳۴). . Yqorbani@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR17742J1.jpg | عنوان =‏سدرة المنتهی في تفسير قرآن المص...» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۰:۵۴  السهل المفيد في تفسير القرآن المجيد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶٬۷۲۴). . Yqorbani@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR17658J1.jpg | عنوان =‏السهل المفيد في تفسير القرآن ال...» ایجاد کرد)
 جز   ‏۱۰:۵۰  مکي بن أبي‌طالب و تفسير القرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'مکي بن حموش' به 'مکی بن حموش')
     ‏۰۹:۵۲  البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (ابن عجیبه حسنی)‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۶۶۶). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۴×)]
      ‏۰۹:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۹:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (+۲۰۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۹:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (+۴۵۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (لینک درون متنی) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز    ‏۰۹:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ابن‌عجيبه، احمد' به 'ابن عجیبه، احمد')
     ‏۰۹:۲۴  إعراب القرآن الكريم‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
     ‏۰۹:۲۳  الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)