تغییرات اخیر

پرش به: ناوبری، جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۲ تیر ۱۳۹۹ ‏۰۴:۲۸
   

‏۲۲ تیر ۱۳۹۹

     ‏۰۱:۴۴  حسینی شیرازی، محمد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
     ‏۰۱:۴۲  (سیاههٔ تأیید نسخه). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۴×)]
      ‏۰۱:۴۲ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 435981 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «بيان الفقه في شرح العروة الوثقی، الاجتهاد و التقليد» علامت بزن. ‏
      ‏۰۱:۴۰ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 493060 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «حسینی شیرازی، صادق» علامت بزن. ‏
      ‏۰۱:۳۸ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 504283 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «حسینی شهرستانی، سید عبدالرضا» علامت بزن. ‏
      ‏۰۱:۲۴ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 499643 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «مقاليد الهدی في شرح العروة الوثقی الإجتهاد و التقليد» علامت بزن. ‏
     ‏۰۱:۴۲  حسینی شیرازی، صادق‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۴۸). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۰۱:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (-۴۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (آثار)
      ‏۰۱:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (-۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو    ‏۰۱:۳۹  حسینی شهرستانی، عبدالرضا‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (-۷٬۱۵۰). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۴×)]
نو     ‏۰۱:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (+۷۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به حسینی شهرستانی، سید عبدالرضا)
      ‏۰۱:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۲۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۰۱:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (+۳۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (آثار)
      ‏۰۱:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (+۷۶۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۱:۳۸ (سیاههٔ انتقال) . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ حسینی شهرستانی، عبدالرضا را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به حسینی شهرستانی، سید عبدالرضا منتقل کرد ‏
     ‏۰۱:۲۴ (سیاههٔ بارگذاری‌ها) . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:NUR04725.jpg را بارگذاری کرد ‏({{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |other_versions= }})
     ‏۰۱:۲۴ (سیاههٔ حذف) . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ پرونده:NUR04725.jpg را حذف کرد ‏

‏۲۱ تیر ۱۳۹۹

     ‏۲۳:۱۶  حسینی شبر، سید علی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۵۰). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۲۳:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (+۵۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (ولادت)
      ‏۲۳:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (+۲۹۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۲۳:۱۲  العمل الأبقی في شرح العروة الوثقی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۲۳:۱۲  (سیاههٔ تأیید نسخه). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۹×)]
      ‏۲۳:۱۲ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 504273 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «حسینی شبر، سید علی» علامت بزن. ‏
      ‏۲۳:۱۰ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 504273 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «حسینی شبر، سید علی» علامت بزن. ‏
      ‏۲۳:۰۸ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 479026 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «العمل الأبقی في شرح العروة الوثقی» علامت بزن. ‏
      ‏۲۲:۳۸ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 502596 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «الحج» علامت بزن. ‏
      ‏۲۲:۳۸ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 504266 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «حسینی شاهرودی، سید محمود» علامت بزن. ‏
      ‏۲۲:۳۷ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 497818 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «حسینی شاهرودی، محمود» علامت بزن. ‏
      ‏۲۲:۲۷ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 504259 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «حسینی روحانی، سید مهدی» علامت بزن. ‏
      ‏۲۲:۲۶ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 493106 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «محقق داماد، سید محمد» علامت بزن. ‏
      ‏۲۲:۰۸ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 504257 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «حسینی دولت‌آبادی، سید حسن» علامت بزن. ‏
نو    ‏۲۳:۱۱  سيد‌ على حسینى شبر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به حسینی شبر، سید علی)
نو    ‏۲۳:۱۰  حسینی شبر، علی‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (-۱٬۳۱۶). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۴×)]
نو     ‏۲۳:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (+۵۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به حسینی شبر، سید علی)
      ‏۲۳:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (+۲۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۲۳:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (-۳۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (آثار)
      ‏۲۳:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (+۹۰۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۲۳:۱۰  (سیاههٔ انتقال). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۴×)]
      ‏۲۳:۱۰ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ حسینی شبر، علی را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به حسینی شبر، سید علی منتقل کرد ‏
      ‏۲۲:۳۷ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ حسینی شاهرودی، محمود را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به حسینی شاهرودی، سید محمود منتقل کرد ‏
      ‏۲۲:۲۷ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ حسینی روحانی، مهدی را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به حسینی روحانی، سید مهدی منتقل کرد ‏
      ‏۲۲:۰۸ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ حسینی دولت‌آبادی، حسن را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به حسینی دولت‌آبادی، سید حسن منتقل کرد ‏
     ‏۲۳:۰۷  (سیاههٔ بارگذاری‌ها). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۴×)]
      ‏۲۳:۰۷ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:NUR00156.jpg را بارگذاری کرد ‏({{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |other_versions= }})
      ‏۲۲:۴۱ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:NUR00175.jpg را بارگذاری کرد ‏({{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |other_versions= }})
      ‏۲۲:۳۲ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:NUR00129.jpg را بارگذاری کرد ‏({{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |other_versions= }})
      ‏۲۲:۰۷ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:NUR06892.jpg را بارگذاری کرد ‏({{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |other_versions= }})
     ‏۲۳:۰۷  (سیاههٔ حذف). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۳×)]
      ‏۲۳:۰۷ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ پرونده:NUR00156.jpg را حذف کرد ‏
      ‏۲۲:۴۱ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ پرونده:NUR00175.jpg را حذف کرد ‏
      ‏۲۲:۳۲ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ پرونده:NUR00129.jpg را حذف کرد ‏
نو    ‏۲۲:۳۸  حسینی شاهرودی، محمود‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به حسینی شاهرودی، سید محمود)
     ‏۲۲:۳۵  حسینی روحانی، سید مهدی‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۹۱). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۴×)]
      ‏۲۲:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۲۲:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (+۴۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۲۲:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۲۲:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو    ‏۲۲:۲۸  حسینی روحانی، مهدی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۷٬۳۹۹). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
نو     ‏۲۲:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (+۶۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به حسینی روحانی، سید مهدی)
      ‏۲۲:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۱۴۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۲۲:۰۸  حسینی دولت‌آبادی، حسن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)