تغییرات مرتبط با آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۹ مرداد ۱۳۹۸ ‏۰۴:۲۶
   
نام صفحه:

‏۲۸ مرداد ۱۳۹۸

     ‏۰۱:۰۹ (سیاههٔ تأیید نسخه) . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 440397 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «امام على(ع)» علامت بزن. ‏

‏۲۷ مرداد ۱۳۹۸

 جز   ‏۱۰:۱۷  محمدعلی علوی گرگانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'علوي گرگاني، محمدعلي' به 'علوی گرگانی، محمدعلی')

‏۲۶ مرداد ۱۳۹۸

 جز   ‏۱۸:۵۲  صدر، محمدباقر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'اي ' به 'ای ')
 جز   ‏۱۸:۴۰  منتهی الوصول في شرح كفاية الأصول‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'اي ' به 'ای ')
 جز   ‏۱۸:۱۲  سبزواری، هادی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'گذاري' به 'گذاری')
 جز   ‏۱۸:۱۰  امام على(ع)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (۰). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
 جز    ‏۱۸:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'گذاري' به 'گذاری')
 جز    ‏۱۸:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'اي ' به 'ای ')
     ‏۱۲:۴۹ (سیاههٔ تأیید نسخه) . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 440100 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «میرزای شیرازی، محمدحسن بن محمود» علامت بزن. ‏
 جز   ‏۱۲:۴۹  میرزای شیرازی، محمدحسن بن محمود‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
 جز    ‏۱۲:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'میرزای شیرازی (ابهام زدایی)' به 'میرزای شیرازی (ابهام‌ زدایی)')
 جز    ‏۱۲:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - '(ابهام‌زدایی)' به '(ابهام زدایی)')

‏۲۲ مرداد ۱۳۹۸

     ‏۱۰:۲۰  صدر، محمدباقر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۳۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
     ‏۰۱:۳۶ (سیاههٔ تأیید نسخه) . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 438871 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «صدر، محمدباقر» علامت بزن. ‏