تغییرات مرتبط با إرشاد الطالبين إلی نهج المسترشدين

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۷ بهمن ۱۴۰۰ ‏۰۵:۲۹
   
نام صفحه:

‏۳ بهمن ۱۴۰۰

     ‏۲۲:۳۰  سبحانی تبریزی، جعفر‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۸۶). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۳×)]
      ‏۲۲:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۶۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۱۶:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (+۴۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۱۲:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (+۷۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)

‏۱ بهمن ۱۴۰۰

     ‏۱۹:۱۲  سبحانی تبریزی، جعفر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (منابع مقاله)

‏۳۰ دی ۱۴۰۰

     ‏۲۳:۴۳ (سیاههٔ تأیید نسخه) . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 569296 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «سبحانی تبریزی، جعفر» علامت بزن. ‏
 جز   ‏۲۱:۳۸  سبحانی تبریزی، جعفر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۷). . Yaalatif (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن ناوبری)