تغییرات مرتبط با اصول و مبانی ترجمه قرآن

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱ خرداد ۱۴۰۱ ‏۰۰:۱۷
   
نام صفحه:

‏۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

     ‏۱۶:۲۲  ارغنون آسمانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
     ‏۱۵:۵۲  إتقان البرهان في علوم القرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)

‏۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

     ‏۱۱:۱۹  الگو:صحیفه سجادیه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)

‏۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

     ‏۲۳:۳۴  الگو:صحیفه سجادیه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)

‏۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

     ‏۱۴:۵۶  الگو:صحیفه سجادیه‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۶۹۰). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۵×)]
      ‏۱۴:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (+۴۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۴:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۳:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (+۸۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (+۳۴۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۰:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (+۹۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)

‏۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

     ‏۱۹:۲۰  جهاد در آیینه قرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۹:۲۰  جهاد و دفاع در قرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۴:۲۹  الگو:صحیفه سجادیه‏‏ (۶ تغییر | تاریخچه) . . (+۶۲۵). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۶×)]
      ‏۱۴:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱۹۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۳:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۳:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (+۹۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (+۵۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۷۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)