تغییرات مرتبط با التمهيد في علوم القرآن (معرفت، محمدهادی)

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۸ دی ۱۴۰۰ ‏۱۴:۳۲
   
نام صفحه:

‏۲۸ دی ۱۴۰۰

     ‏۱۴:۲۹ (سیاههٔ تأیید نسخه) . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 568576 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «التمهيد في علوم القرآن» علامت بزن. ‏
 جز   ‏۱۴:۲۷  التمهيد في علوم القرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'جوان آراسته، حسين' به 'جوان آراسته، حسین')

‏۲۷ دی ۱۴۰۰

     ‏۰۰:۲۲ (سیاههٔ تأیید نسخه) . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 568301 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «القصص القرآني» علامت بزن. ‏

‏۲۶ دی ۱۴۰۰

 جز   ‏۲۳:۴۲  القصص القرآني‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۶۴). . [Yaalatif‏ (۲×)]
 جز    ‏۲۳:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (+۳۶). . Yaalatif (بحث | مشارکت‌ها) (رده ترتیبی)
 جز    ‏۲۱:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (+۲۸). . Yaalatif (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن ناوبری)
     ‏۲۱:۲۵  (سیاههٔ تأیید نسخه). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۳×)]
      ‏۲۱:۲۵ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 568254 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «القصص القرآني» علامت بزن. ‏
      ‏۲۰:۲۲ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 568176 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «التمهيد في علوم القرآن» علامت بزن. ‏
      ‏۱۰:۵۴ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 567900 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «حکیم، سید محمدباقر» علامت بزن. ‏
     ‏۲۰:۲۷  الگو:نهج‌البلاغه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۲۰:۰۰  التمهيد في علوم القرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۴). . Yaalatif (بحث | مشارکت‌ها) (رده‌‌‌افزایی)
 جز   ‏۱۰:۴۵  حکیم، سید محمدباقر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۶). . Yaalatif (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن ناوبری)

‏۲۵ دی ۱۴۰۰

     ‏۲۳:۰۱ (سیاههٔ تأیید نسخه) . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 567867 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «التمهيد في علوم القرآن» علامت بزن. ‏
 جز   ‏۲۲:۵۸  التمهيد في علوم القرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۷). . Yaalatif (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن ناوبری)

‏۲۴ دی ۱۴۰۰

     ‏۱۴:۰۳  التمهيد في علوم القرآن‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۵۴). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏؛ Yaalatif‏]
      ‏۱۴:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز    ‏۱۲:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (+۲۶). . Yaalatif (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن ناوبری)
     ‏۱۳:۵۹  معرفت، محمدهادی‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۶۱). . [Yaalatif‏ (۲×)؛ Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۳×)]
      ‏۱۳:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱۶۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۳:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (-۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۳:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (+۵۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز    ‏۱۲:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲۷). . Yaalatif (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن ناوبری)
 جز    ‏۱۱:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (+۲۲). . Yaalatif (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن ناوبری)
     ‏۱۲:۲۱  (سیاههٔ تأیید نسخه). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۱۷×)]
      ‏۱۲:۲۱ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 567700 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «آشنایی با علوم قرآنی (رادمنش)» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۲۰ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 567699 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «علوم قرآنی (ترجمه فشارکی)» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۲۰ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 567697 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «القصص القرآني» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۲۰ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 567696 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «علوم القرآن» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۱۹ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 567694 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «علوم قرآن (مقدماتی)» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۱۹ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 567693 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «آشنایی با علوم قرآن (سعیدی روشن)» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۱۹ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 567692 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «آموزش علوم قرآن» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۱۸ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 567689 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «التمهيد في علوم القرآن» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۱۸ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 567688 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «معرفت، محمدهادی» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۱۷ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 567686 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «وکیلی، ابومحمد» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۱۷ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 567684 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «سعیدی روشن، محمدباقر» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۱۷ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 567682 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «حکیم، سید محمدباقر» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۱۷ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 567681 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «لسانی فشارکی، محمدعلی» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۱۷ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 567680 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «رادمنش، سید محمد» علامت بزن. ‏
      ‏۱۱:۴۷ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 567650 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «علوم قرآن (مقدماتی)» علامت بزن. ‏
      ‏۱۱:۴۵ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 567648 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «آموزش علوم قرآن» علامت بزن. ‏
      ‏۱۱:۴۵ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 567648 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «آموزش علوم قرآن» علامت بزن. ‏
 جز   ‏۱۲:۰۹  آشنایی با علوم قرآنی (رادمنش)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۷). . Yaalatif (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن ناوبری)
 جز   ‏۱۲:۰۸  علوم قرآنی (ترجمه فشارکی)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۸). . Yaalatif (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن ناوبری)
 جز   ‏۱۲:۰۷  القصص القرآني‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۵). . Yaalatif (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن ناوبری)
 جز   ‏۱۲:۰۶  علوم القرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۷). . Yaalatif (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن ناوبری)
 جز   ‏۱۲:۰۵  علوم قرآن (مقدماتی)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۷). . Yaalatif (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن ناوبری)
 جز   ‏۱۲:۰۴  آشنایی با علوم قرآن (سعیدی روشن)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۷). . Yaalatif (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن ناوبری)
     ‏۱۲:۰۳  آموزش علوم قرآن‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۴۷). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏؛ Yaalatif‏]
 جز    ‏۱۲:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲۷). . Yaalatif (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن ناوبری)
      ‏۱۱:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
 جز   ‏۱۱:۵۹  وکیلی، ابومحمد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۷). . Yaalatif (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن ناوبری)
 جز   ‏۱۱:۵۸  سعیدی روشن، محمدباقر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۷). . Yaalatif (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن ناوبری)
 جز   ‏۱۱:۵۷  حکیم، سید محمدباقر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۶). . Yaalatif (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن ناوبری)
 جز   ‏۱۱:۵۶  لسانی فشارکی، محمدعلی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۶). . Yaalatif (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن ناوبری)
 جز   ‏۱۱:۵۵  رادمنش، سید محمد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۵). . Yaalatif (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن ناوبری)