تغییرات مرتبط با الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱ مرداد ۱۳۹۸ ‏۰۷:۵۱
   
نام صفحه:

‏۳۱ تیر ۱۳۹۸

     ‏۱۸:۲۰ (سیاههٔ تأیید نسخه) . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 434174 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «طباطبایی، محمدحسین» علامت بزن. ‏

‏۳۰ تیر ۱۳۹۸

 جز   ‏۰۹:۵۷  طباطبایی، محمدحسین‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . A-esmaili@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - ' الدین ' به '‌الدین ')
 جز   ‏۰۹:۴۱  آشتیانی، جلال‌الدین‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (-۱). . [A-esmaili@noornet.net‏ (۳×)]
 جز    ‏۰۹:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . A-esmaili@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'صدر الدین' به 'صدرالدین')
 جز    ‏۰۷:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . A-esmaili@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - ' ' به ' ')
 جز    ‏۰۷:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . A-esmaili@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'محیی الدین' به 'محیی‌الدین')
 جز   ‏۰۷:۳۸  ابن سینا، حسین بن عبدالله‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . A-esmaili@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'قطب الدین' به 'قطب‌الدین')