تغییرات مرتبط با العروة الوثقی مع تعليقات عدة من الفقهاء العظام... الخميني، الخوئي، الگلپايگاني و مكارم الشیرازی

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۹ بهمن ۱۳۹۸ ‏۲۱:۲۹
   
نام صفحه:

‏۷ بهمن ۱۳۹۸

 جز   ‏۲۳:۴۲  مکارم شیرازی، ناصر‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۴). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
 جز    ‏۲۳:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (+۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'کتاب النکاح (للمکارم)' به 'كتاب النكاح (مکارم شیرازی)')
 جز    ‏۱۹:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (+۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'رسالة توضيح المسائل (عربی-مکارم شیرازی)' به 'رسالة توضيح المسائل: العبادات و المعاملات')
 جز   ‏۱۹:۰۲  یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (محشی، چاپ جامعه مدرسین)' به 'العروة الوثقی مع تعليقات عدة من الفقهاء العظام')