تغییرات مرتبط با الهی قمشه‌ای، مهدی

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۴ شهریور ۱۳۹۸ ‏۱۴:۵۰
   
نام صفحه:

‏۲۴ شهریور ۱۳۹۸

     ‏۱۲:۳۳ (سیاههٔ تأیید نسخه) . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 461618 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «دیوان اشعار» علامت بزن. ‏

‏۲۳ شهریور ۱۳۹۸

     ‏۱۲:۲۶ (سیاههٔ تأیید نسخه) . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 464363 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «حجتی، محمدباقر» علامت بزن. ‏

‏۲۰ شهریور ۱۳۹۸

 جز   ‏۰۳:۵۹  دیوان الهی قمشه‌ای‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۳). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۳×)]
 جز    ‏۰۳:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ک‎ب' به 'ک‌‌ب')
 جز    ‏۰۳:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ب‎ب' به 'ب‌ب')
 جز    ‏۰۳:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ن‎گ' به 'ن‌گ') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز   ‏۰۳:۰۳  حجتی، محمدباقر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ش‎ه' به 'ش‌ه')
 جز   ‏۰۱:۳۵  حکمت الهی عام و خاص‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ن‎گ' به 'ن‌گ')

‏۱۸ شهریور ۱۳۹۸

 جز   ‏۱۱:۳۵  حجتی، محمدباقر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'مدرك' به 'مدرک ') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز   ‏۰۰:۰۳  دیوان الهی قمشه‌ای‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'م‎ف' به 'م‌ف') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)

‏۱۷ شهریور ۱۳۹۸

 جز   ‏۲۳:۵۰  دیوان الهی قمشه‌ای‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (۰). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۵×)]
 جز    ‏۲۳:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ن‎ب' به 'ن‌ب')
 جز    ‏۲۳:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ی‎ه' به 'ی‌ه')
 جز    ‏۲۳:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ه‎ز' به 'ه‌ز')
 جز    ‏۲۳:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ن‎ر' به 'ن‌ر')
 جز    ‏۲۳:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ی‎ک' به 'ی‌ک') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز   ‏۲۳:۵۰  دیوان اشعار‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ی‎ه' به 'ی‌ه')
 جز   ‏۲۳:۱۸  حکمت الهی عام و خاص‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (۰). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۳×)]
 جز    ‏۲۳:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ل‎ت' به 'ل‌ت')
 جز    ‏۲۳:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ه‎س' به 'ه‌س')
 جز    ‏۱۹:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ت‎و' به 'ت‌و')