تغییرات مرتبط با انصاری، مرتضی بن محمدامین

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۳ تیر ۱۳۹۹ ‏۲۱:۵۶
   
نام صفحه:

‏۲۳ تیر ۱۳۹۹

     ‏۱۵:۱۸  میرزای شیرازی، سید محمدحسن‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۱۹). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۳×)]
      ‏۱۵:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (+۵۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۴:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (+۸۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۴:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (-۱۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'میرزای شیرازی، محمدحسن بن محمود' به 'میرزای شیرازی، سید محمدحسن')
     ‏۱۴:۳۵  سید محمد حسینی شیرازی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به حسینی شیرازی، سید محمد)
     ‏۱۴:۳۴  محمدتقی مدرسی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به مدرسی، سید محمدتقی)
 جز   ‏۱۴:۲۵  سید محمد حسن شیرازی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'میرزای شیرازی، محمدحسن بن محمود' به 'میرزای شیرازی، سید محمدحسن')
 جز   ‏۱۴:۲۴  منية الطالب‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'میرزای شیرازی، محمدحسن بن محمود' به 'میرزای شیرازی، سید محمدحسن')
     ‏۱۴:۲۳  (سیاههٔ تأیید نسخه). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۱۴:۲۳ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 504352 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «میرزای شیرازی، سید محمدحسن» علامت بزن. ‏
      ‏۱۴:۱۷ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 504334 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «میرزای شیرازی، سید محمدحسن» علامت بزن. ‏
     ‏۱۴:۲۱  رساله سراج العباد‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۸). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۳×)]
 جز    ‏۱۴:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (-۱۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'میرزای شیرازی، محمدحسن بن محمود' به 'میرزای شیرازی، سید محمدحسن')
      ‏۱۳:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۳:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۱۴:۲۰  رساله شریفه مجمع الرسائل‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'میرزای شیرازی، محمدحسن بن محمود' به 'میرزای شیرازی، سید محمدحسن')
 جز   ‏۱۴:۱۸  نوری، فضل‌الله‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'میرزای شیرازی، محمدحسن بن محمود' به 'میرزای شیرازی، سید محمدحسن')
 جز   ‏۱۴:۱۸  آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'میرزای شیرازی، محمدحسن بن محمود' به 'میرزای شیرازی، سید محمدحسن')

‏۲۲ تیر ۱۳۹۹

     ‏۱۲:۰۸  (سیاههٔ تأیید نسخه). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۱۲:۰۸ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 503075 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «رساله سراج العباد» علامت بزن. ‏
      ‏۱۰:۵۷ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 499035 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «حاشية كتاب المكاسب (منشورات پایه دانش)» علامت بزن. ‏

‏۲۱ تیر ۱۳۹۹

     ‏۰۰:۵۹ (سیاههٔ بارگذاری‌ها) . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:NUR00012.jpg را بارگذاری کرد ‏({{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |other_versions= }})
     ‏۰۰:۵۸ (سیاههٔ حذف) . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ پرونده:NUR00012.jpg را حذف کرد ‏
     ‏۰۰:۵۳ (سیاههٔ تأیید نسخه) . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 503057 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «كتاب المكاسب» علامت بزن. ‏

‏۲۰ تیر ۱۳۹۹

     ‏۱۲:۲۷  شریف‌العلماء مازندرانی، محمدشریف بن حسنعلی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)

‏۱۹ تیر ۱۳۹۹

 جز   ‏۱۰:۱۶  كتاب الحج (للشيخ الأنصاري)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'مؤسسة آل البیت علیهم‌السلام لاحیاء التراث' به 'مؤسسة آل‌ البيت عليهم‌السلام لاحياء التراث')