تغییرات مرتبط با بروجردی، حسین

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۷ شهریور ۱۳۹۸ ‏۱۳:۴۳
   
نام صفحه:

‏۲۷ شهریور ۱۳۹۸

 جز   ‏۱۳:۳۶  صدر، محمدباقر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'آیه الله' به 'آیةالله')
     ‏۱۳:۳۵  مکارم شیرازی، ناصر‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۳). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۴×)]
 جز    ‏۱۳:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'آیه الله' به 'آیةالله')
      ‏۱۳:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (-۱۸۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۱۳:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۱۱:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱۶۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
     ‏۱۲:۵۲  یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم‏‏ (۷ تغییر | تاریخچه) . . (+۷۳). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۷×)]
 جز    ‏۱۲:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ذخیرة العقبی في شرح العروة الوثقی' به 'ذخيرة العقبی في شرح العروة الوثقی')
 جز    ‏۱۲:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'مقالید الهدی في شرح العروة الوثقی الاجتهاد و التقلید' به 'مقاليد الهدی في شرح العروة الوثقی الإجتهاد و التقليد')
      ‏۱۲:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
 جز    ‏۱۱:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (-۱۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'الحاشیة علی العروة الوثقی (مظاهری)' به 'الحاشية علی العروة الوثقى')
 جز    ‏۱۰:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'مدارك العروة الوثقی، فقه الشيعة:کتاب الإجارة' به 'مدارك العروة الوثقی، فقه الشيعة: كتاب الطهارة')
 جز    ‏۱۰:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (-۱۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'مدارك العروة الوثقی، فقه الشيعة:کتاب الخمس و الأنفال' به 'مدارك العروة الوثقی، فقه الشيعة: كتاب الخمس')
 جز    ‏۱۰:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'مدارک العروة الوثقی فقه الشیعة: ' به 'مدارك العروة الوثقی، فقه الشيعة:')
 جز   ‏۱۲:۵۲  صافی گلپایگانی، علی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ذخیرة العقبی في شرح العروة الوثقی' به 'ذخيرة العقبی في شرح العروة الوثقی')
     ‏۱۲:۵۰  (سیاههٔ تأیید نسخه). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۴×)]
      ‏۱۲:۵۰ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 466299 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم» علامت بزن. ‏
      ‏۱۱:۴۸ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 459085 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «مکارم شیرازی، ناصر» علامت بزن. ‏
      ‏۱۱:۳۷ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 466235 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم» علامت بزن. ‏
      ‏۱۱:۰۵ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 466246 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «سیستانی، سید علی» علامت بزن. ‏
     ‏۱۱:۱۴  سیستانی، سید علی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۴۷). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۱۱:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (+۷۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۱:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (-۳۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
 جز   ‏۱۱:۰۷  سید علی سیستانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'سیستانی، علی' به 'سیستانی، سید علی')

‏۲۶ شهریور ۱۳۹۸

 جز   ‏۰۱:۱۳  شبیری زنجانی، موسی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'محقق داماد، محمد' به 'محقق داماد، سید محمد')
 جز   ‏۰۱:۱۳  سید محمد محقق داماد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'محقق داماد، محمد' به 'محقق داماد، سید محمد')

‏۲۲ شهریور ۱۳۹۸

 جز   ‏۱۵:۰۵  فاضل موحدی لنکرانی، محمد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'آيين کيفري اسلام: شرح فارسی تحرير الوسيله (حدود)' به 'آیین کیفری اسلام؛ شرح فارسی تحریر الوسیله (حدود)')

‏۲۱ شهریور ۱۳۹۸

     ‏۱۸:۱۴ (سیاههٔ بارگذاری‌ها) . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:NUR00363.jpg را بارگذاری کرد ‏({{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |other_versions= }})
     ‏۱۸:۱۴ (سیاههٔ حذف) . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ پرونده:NUR00363.jpg را حذف کرد ‏