تغییرات مرتبط با ترجمه نهج‌البلاغه؛ سروش خدا در سرود علی علیه‌السلام

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۴ آبان ۱۴۰۰ ‏۲۱:۳۳
   
نام صفحه:

‏۳ آبان ۱۴۰۰

نو    ‏۱۲:۴۹  فرهنگ اعلام نهج البلاغه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۰). . A-esmaili@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به فرهنگ اعلام نهج‌البلاغه)
نو    ‏۱۲:۴۸  علوم نهج البلاغة‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۷). . A-esmaili@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به علوم نهج‌البلاغة)

‏۳۰ مهر ۱۴۰۰

     ‏۱۶:۱۳  (سیاههٔ انتقال). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۱۷×)]
      ‏۱۶:۱۳ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ یادنامه دومین کنگره هزاره نهج‌ البلاغه را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به یادنامه دومین کنگره هزاره نهج‌البلاغه منتقل کرد ‏
      ‏۱۶:۱۲ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ نگرشی بر صوفیه و صوفی‌ها؛ ترجمه جلد سیزدهم «منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة» را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به نگرشی بر صوفیه و صوفی‌ها؛ ترجمه جلد سیزدهم «منهاج البراعة في شرح نهج‌البلاغة» منتقل کرد ‏
      ‏۱۶:۰۲ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ نهج البلاغه پردیسی (ترجمه منظوم شفیعی پردیسی) را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به نهج‌البلاغه پردیسی (ترجمه منظوم شفیعی پردیسی) منتقل کرد ‏
      ‏۱۶:۰۰ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ نهج البلاغه پارسی (دین پرور) را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به نهج‌البلاغه پارسی (دین پرور) منتقل کرد ‏
      ‏۱۵:۵۸ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ نهج البلاغه موضوعی (عزیزی) را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به نهج‌البلاغه موضوعی (عزیزی) منتقل کرد ‏
      ‏۱۵:۵۶ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ نهج البلاغه منظوم، کلمات قصار (خاکیاسری) را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به نهج‌البلاغه منظوم، کلمات قصار (خاکیاسری) منتقل کرد ‏
      ‏۱۵:۵۱ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ فرهنگ لغات نهج البلاغه را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به فرهنگ لغات نهج‌البلاغه منتقل کرد ‏
      ‏۱۵:۴۹ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ فرهنگ نهج البلاغه را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به فرهنگ نهج‌البلاغه منتقل کرد ‏
      ‏۱۵:۴۶ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ فرهنگ نامه موضوعی نهج البلاغه (خاتمی) را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به فرهنگ نامه موضوعی نهج‌البلاغه (خاتمی) منتقل کرد ‏
      ‏۱۵:۴۴ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ فرهنگ اعلام نهج البلاغه را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به فرهنگ اعلام نهج‌البلاغه منتقل کرد ‏
      ‏۱۵:۴۳ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ علوم نهج البلاغة را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به علوم نهج‌البلاغة منتقل کرد ‏
      ‏۱۵:۴۱ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ علمای خراسان و نهج البلاغه را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به علمای خراسان و نهج‌البلاغه منتقل کرد ‏
      ‏۱۵:۳۸ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ صفوة شروح نهج البلاغة را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به صفوة شروح نهج‌البلاغة منتقل کرد ‏
      ‏۱۵:۳۶ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ شرح نهج البلاغة (شارح قرن هشتم) را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به شرح نهج‌البلاغة (شارح قرن هشتم) منتقل کرد ‏
      ‏۱۵:۳۳ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ شرح نهج البلاغة (سید عباس موسوی) را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به شرح نهج‌البلاغة (سید عباس موسوی) منتقل کرد ‏
      ‏۱۵:۳۱ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ روات و محدثین نهج البلاغه (دشتی) را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به روات و محدثین نهج‌البلاغه (دشتی) منتقل کرد ‏
      ‏۱۵:۲۲ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ تمام نهج البلاغة را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به تمام نهج‌البلاغة منتقل کرد ‏
     ‏۱۶:۱۰  نگرشی بر صوفیه و صوفی‌ها؛ ترجمه جلد سیزدهم «منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة»‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
     ‏۱۶:۱۰ (سیاههٔ تأیید نسخه) . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 547053 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «نگرشی بر صوفیه و صوفی‌ها؛ ترجمه جلد سیزدهم «منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة»» علامت بزن. ‏
 جز   ‏۱۶:۰۳  شریف‌الرضی، محمد بن حسین‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۳). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۵×)]
 جز    ‏۱۶:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'نهج ‌البلاغة (با تحقیق قیس بهجت عطار)' به 'نهج‌البلاغة (با تحقیق قیس بهجت عطار)')
 جز    ‏۱۶:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'نهج البلاغه پارسی (دین پرور)' به 'نهج‌البلاغه پارسی (دین پرور)')
 جز    ‏۱۵:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'نسخه ترجمه نهج‌ البلاغه (بر اساس ترجمه مکارم)' به 'نسخه ترجمه نهج‌البلاغه (بر اساس ترجمه مکارم)')
 جز    ‏۱۵:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'شرح نهج البلاغة (شارح قرن هشتم)' به 'شرح نهج‌البلاغة (شارح قرن هشتم)')
 جز    ‏۱۵:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ترجمه نهج ‌البلاغه (بر اساس نسخه سپهر)' به 'ترجمه نهج‌البلاغه (بر اساس نسخه سپهر)')
نو    ‏۱۶:۰۲  نهج البلاغه پردیسی (ترجمه منظوم شفیعی پردیسی)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۰۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به نهج‌البلاغه پردیسی (ترجمه منظوم شفیعی پردیسی))
نو    ‏۱۶:۰۰  نهج البلاغه پارسی (دین پرور)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۱۵٬۸۷۹). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
نو     ‏۱۶:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (+۷۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به نهج‌البلاغه پارسی (دین پرور))
 جز    ‏۱۶:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'نهج البلاغه پارسی (دین پرور)' به 'نهج‌البلاغه پارسی (دین پرور)')
نو    ‏۱۵:۵۹  نهج البلاغه موضوعی (عزیزی)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به نهج‌البلاغه موضوعی (عزیزی))
نو    ‏۱۵:۵۶  نهج البلاغه منظوم، کلمات قصار (خاکیاسری)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۰۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به نهج‌البلاغه منظوم، کلمات قصار (خاکیاسری))
نو    ‏۱۵:۵۰  فرهنگ نهج البلاغه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به فرهنگ نهج‌البلاغه)
نو    ‏۱۵:۴۸  فرهنگ نامه موضوعی نهج البلاغه (خاتمی)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۸٬۴۲۶). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
نو     ‏۱۵:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (+۹۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به فرهنگ نامه موضوعی نهج‌البلاغه (خاتمی))
 جز    ‏۱۵:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'فرهنگ نامه موضوعی نهج البلاغه (خاتمی)' به 'فرهنگ نامه موضوعی نهج‌البلاغه (خاتمی)') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
نو    ‏۱۵:۴۱  علمای خراسان و نهج البلاغه‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۵٬۱۵۴). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
نو     ‏۱۵:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (+۷۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به علمای خراسان و نهج‌البلاغه)
 جز    ‏۱۵:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'علمای خراسان و نهج البلاغه' به 'علمای خراسان و نهج‌البلاغه')
نو    ‏۱۵:۳۹  صفوة شروح نهج البلاغة‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به صفوة شروح نهج‌البلاغة)
 جز   ‏۱۵:۳۸  شرح نهج‌البلاغة (محمد عبده)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'صفوة شروح نهج البلاغة' به 'صفوة شروح نهج‌البلاغة')
 جز   ‏۱۵:۳۸  شرح نهج‌البلاغة (ابن ابي‌الحديد)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'صفوة شروح نهج البلاغة' به 'صفوة شروح نهج‌البلاغة')
نو    ‏۱۵:۳۷  شرح نهج البلاغة (شارح قرن هشتم)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۴٬۸۶۸). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
نو     ‏۱۵:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۸۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به شرح نهج‌البلاغة (شارح قرن هشتم))
 جز    ‏۱۵:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'شرح نهج البلاغة (شارح قرن هشتم)' به 'شرح نهج‌البلاغة (شارح قرن هشتم)')
نو    ‏۱۵:۳۴  شرح نهج البلاغة (سید عباس موسوی)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به شرح نهج‌البلاغة (سید عباس موسوی))
نو    ‏۱۵:۳۲  روات و محدثین نهج البلاغه (دشتی)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۸٬۳۶۵). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
نو     ‏۱۵:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (+۸۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به روات و محدثین نهج‌البلاغه (دشتی))
 جز    ‏۱۵:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'روات و محدثین نهج البلاغه (دشتی)' به 'روات و محدثین نهج‌البلاغه (دشتی)')
 جز   ‏۱۵:۲۷  ترجمه نهج‌البلاغه (سپهر)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ترجمه نهج ‌البلاغه (بر اساس نسخه سپهر)' به 'ترجمه نهج‌البلاغه (بر اساس نسخه سپهر)')
نو    ‏۱۵:۲۳  تمام نهج البلاغة‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به تمام نهج‌البلاغة)