تغییرات مرتبط با خمینی روح‌الله؛ زندگی‌نامه امام خمینی بر اساس اسناد و خاطرات و خیال

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱ مهر ۱۳۹۸ ‏۱۵:۱۷
   
نام صفحه:

‏۳۱ شهریور ۱۳۹۸

 جز   ‏۲۰:۱۴  موسوی خمینی، سید روح‌الله‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'سانه' به 'سه‌گانه') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)

‏۲۹ شهریور ۱۳۹۸

     ‏۲۱:۴۶  موسوی خمینی، سید روح‌الله‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۹۳۸). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۴×)]
      ‏۲۱:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۳۰۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۱۶:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز    ‏۱۶:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'بیان تحریر الوسیله للامام خمینی کتاب الحج' به 'بيان تحرير الوسيلة للإمام خميني (كتاب الحج)')
      ‏۱۱:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (+۶۱۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)

‏۲۸ شهریور ۱۳۹۸

     ‏۰۲:۵۱  موسوی خمینی، سید روح‌الله‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۹۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)

‏۲۷ شهریور ۱۳۹۸

     ‏۲۲:۰۲  موسوی خمینی، سید روح‌الله‏‏ (۶ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۷۶). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۶×)]
      ‏۲۲:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (+۸۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۱۲:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
 جز    ‏۱۲:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (-۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'التعلیقه علی تحریر الوسیله للامام الخمینی قدس‌سره' به 'التعليقة علی تحرير الوسيلة للإمام الخميني (گرامی)')
      ‏۱۲:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (+۷۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۱۱:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۶۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۱۱:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (-۷۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
 جز   ‏۱۲:۳۶  بروجردی، حسین‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۶). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
 جز    ‏۱۲:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'آیه الله' به 'آیةالله')
 جز    ‏۱۰:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'سیستانی، علی' به 'سیستانی، سید علی')
     ‏۱۱:۳۵ (سیاههٔ تأیید نسخه) . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 465339 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «موسوی خمینی، سید روح‌الله» علامت بزن. ‏