تغییرات مرتبط با خویی، سید ابوالقاسم

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۵ تیر ۱۳۹۹ ‏۰۰:۱۷
   
نام صفحه:

‏۲۴ تیر ۱۳۹۹

 جز   ‏۲۲:۴۵  عراقی، ضیاءالدین‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'حکیم، محسن' به 'حکیم، سید محسن')
 جز   ‏۲۲:۴۴  سید محسن طباطبائی حکیم‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'حکیم، محسن' به 'حکیم، سید محسن')
 جز   ‏۲۲:۳۹  قرشی، باقر شریف‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'حکیم، محسن' به 'حکیم، سید محسن')
 جز   ‏۲۲:۳۶  شریعت اصفهانی، فتح‌الله‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'حکیم، محسن' به 'حکیم، سید محسن') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز   ‏۲۲:۳۳  سید حسن موسوی بجنوردی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'بجنوردی، حسن' به 'بجنوردی، سید حسن') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
     ‏۱۱:۵۲  خامنه‌ای، سید علی‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۳۰). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۳×)]
      ‏۱۱:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۸۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۱:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (-۲۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۱:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۷۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۰:۵۰  سید محمد کاظم طباطبائی یزدی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به یزدی، سید محمدکاظم بن عبدالعظیم)

‏۲۳ تیر ۱۳۹۹

     ‏۱۵:۱۸  میرزای شیرازی، سید محمدحسن‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۱۹). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۳×)]
      ‏۱۵:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (+۵۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۴:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (+۸۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۴:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (-۱۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'میرزای شیرازی، محمدحسن بن محمود' به 'میرزای شیرازی، سید محمدحسن')
     ‏۱۴:۳۵  سید محمد حسینی شیرازی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به حسینی شیرازی، سید محمد)
     ‏۱۴:۳۴  محمدتقی مدرسی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به مدرسی، سید محمدتقی)
 جز   ‏۱۴:۲۷  قاضی تبریزی، علی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'میرزای شیرازی، محمدحسن بن محمود' به 'میرزای شیرازی، سید محمدحسن')
 جز   ‏۱۴:۲۵  نوری، حسین بن محمدتقی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۶۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'میرزای شیرازی، محمدحسن بن محمود' به 'میرزای شیرازی، سید محمدحسن')
 جز   ‏۱۴:۲۵  سید محمد حسن شیرازی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'میرزای شیرازی، محمدحسن بن محمود' به 'میرزای شیرازی، سید محمدحسن')
     ‏۱۴:۲۳  (سیاههٔ تأیید نسخه). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۱۴:۲۳ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 504352 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «میرزای شیرازی، سید محمدحسن» علامت بزن. ‏
      ‏۱۴:۱۷ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 504334 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «میرزای شیرازی، سید محمدحسن» علامت بزن. ‏
 جز   ‏۱۴:۲۳  شرف‌الدین، عبدالحسین‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'میرزای شیرازی، محمدحسن بن محمود' به 'میرزای شیرازی، سید محمدحسن') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز   ‏۱۴:۲۱  سیستانی، سید علی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'میرزای شیرازی، محمدحسن بن محمود' به 'میرزای شیرازی، سید محمدحسن')
 جز   ‏۱۴:۲۰  شریعت اصفهانی، فتح‌الله‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'میرزای شیرازی، محمدحسن بن محمود' به 'میرزای شیرازی، سید محمدحسن')
 جز   ‏۱۴:۲۰  بلاغی، محمدجواد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'میرزای شیرازی، محمدحسن بن محمود' به 'میرزای شیرازی، سید محمدحسن')
 جز   ‏۱۴:۱۸  نوری، فضل‌الله‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'میرزای شیرازی، محمدحسن بن محمود' به 'میرزای شیرازی، سید محمدحسن')

‏۱۹ تیر ۱۳۹۹

     ‏۱۱:۴۶ (سیاههٔ تأیید نسخه) . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 439732 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «گرجی، ابوالقاسم» علامت بزن. ‏
 جز   ‏۱۱:۴۳  محاظرات في الفقه الجعفري‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ت‎د' به 'ت‌د')
 جز   ‏۱۰:۲۰  تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'مؤسسة آل البیت علیهم‌السلام لاحیاء التراث' به 'مؤسسة آل‌ البيت عليهم‌السلام لاحياء التراث') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)

‏۱۷ تیر ۱۳۹۹

     ‏۱۱:۵۶  (سیاههٔ تأیید نسخه). . [Mhosseini@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۱۱:۵۶ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 494597 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي» علامت بزن. ‏
      ‏۱۱:۰۰ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 494597 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي» علامت بزن. ‏