تغییرات مرتبط با دیوان انوری (ویرایش جدید)

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۷ شهریور ۱۳۹۸ ‏۱۳:۴۴
   
نام صفحه:

‏۲۶ شهریور ۱۳۹۸

 جز   ‏۱۹:۴۷  دیوان انوری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'انوري، محمد بن محمد' به 'انوری، محمد بن محمد')
     ‏۱۹:۴۵  انوری، محمد بن محمد‏‏ (۹ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۵۴). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۹×)]
      ‏۱۹:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (+۵۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۱۹:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۹:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (+۵۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۹:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (منابع مقاله)
      ‏۱۹:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (-۲۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۹:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۹:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۹:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (+۴۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز    ‏۱۸:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'د ال‍دین‌' به 'دال‍دین‌')
     ‏۱۹:۴۴  (سیاههٔ تأیید نسخه). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۱۹:۴۴ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 464647 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «دیوان انوری» علامت بزن. ‏
      ‏۱۹:۳۷ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 466119 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «انوری، محمد بن محمد» علامت بزن. ‏

‏۲۴ شهریور ۱۳۹۸

     ‏۱۲:۳۰ (سیاههٔ تأیید نسخه) . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 464108 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «انوری، محمد بن محمد» علامت بزن. ‏