تغییرات مرتبط با رده:تاریخ

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۷ شهریور ۱۳۹۸ ‏۱۷:۵۹
   
نام صفحه:

‏۲۷ شهریور ۱۳۹۸

     ‏۱۶:۱۴ (سیاههٔ تأیید نسخه) . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 464125 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «تاریخ سلجوقیان کرمان» علامت بزن. ‏

‏۲۶ شهریور ۱۳۹۸

 جز   ‏۰۰:۵۹  دره نادره: تاریخ عصر نادرشاه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'شهیدی، جعفر' به 'شهیدی، سید جعفر')

‏۲۴ شهریور ۱۳۹۸

     ‏۱۵:۱۰ (سیاههٔ تأیید نسخه) . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 436322 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «تاریخ بختیاری؛ خلاصة الأعصار في تاريخ البختيار» علامت بزن. ‏

‏۲۳ شهریور ۱۳۹۸

     ‏۱۸:۰۹ (سیاههٔ تأیید نسخه) . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 451026 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «تاریخ زیدیه در قرن دوم و سوم هجری» علامت بزن. ‏
 جز   ‏۰۹:۰۴  وصيت‌نامه موضوعی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'موسس' به 'مؤسس')
 جز   ‏۰۹:۰۳  وصیت‌نامه سیاسی، الهی امام خمینی(ره)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'موسس' به 'مؤسس') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)

‏۲۰ شهریور ۱۳۹۸

 جز   ‏۰۷:۱۳  کمیته مجازات و خاطرات عمادالکتاب‏‏ (۶ تغییر | تاریخچه) . . (۰). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۶×)]
 جز    ‏۰۷:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ب‎و' به 'ب‌و')
 جز    ‏۰۶:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ن‎گ' به 'ن‌گ')
 جز    ‏۰۶:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ش‎ه' به 'ش‌ه')
 جز    ‏۰۶:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ت‎ن' به 'ت‌ن')
 جز    ‏۰۶:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ن‎خ' به 'ن‌خ')
 جز    ‏۰۶:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ت‎خ' به 'ت‌خ') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز   ‏۰۷:۱۳  هیودی و میوند به انضمام فرازهایی از تاریخ بختیاری‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (۰). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۳×)]
 جز    ‏۰۷:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ب‎و' به 'ب‌و') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز    ‏۰۶:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ه‎ن' به 'ه‌ن')
 جز    ‏۰۶:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ن‎گ' به 'ن‌گ')
 جز   ‏۰۶:۵۶  نامنامه ایلات و عشایر و طوایف (ایران تاریخی و فرهنگی)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ب‎ش' به 'ب‌ش') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز   ‏۰۶:۳۲  معجم القبائل العربية‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (۰). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
 جز    ‏۰۶:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ی‎ی' به 'ی‌ی')
 جز    ‏۰۶:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ن‎گ' به 'ن‌گ')
 جز   ‏۰۶:۳۱  یادبودهای سفارت استانبول‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (۰). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۴×)]
 جز    ‏۰۶:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ه‎ل' به 'ه‌ل')
 جز    ‏۰۶:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ش‎ب' به 'ش‌ب')
 جز    ‏۰۶:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ک‎ا' به 'ک‌ا')
 جز    ‏۰۶:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ن‎گ' به 'ن‌گ')
 جز   ‏۰۶:۲۳  قصص الخاقاني‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (۰). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۳×)]
 جز    ‏۰۶:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ت‎ن' به 'ت‌ن') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز    ‏۰۵:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ن‎خ' به 'ن‌خ')
 جز    ‏۰۵:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ن‎گ' به 'ن‌گ') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز   ‏۰۶:۱۹  سرزمین ایران‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ک‎ب' به 'ک‌‌ب')
 جز   ‏۰۶:۱۹  نامه‌های افضل کرمانی‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (۰). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۳×)]
 جز    ‏۰۶:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ش‎ه' به 'ش‌ه')
 جز    ‏۰۶:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ه‎ل' به 'ه‌ل')
 جز    ‏۰۶:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ن‎گ' به 'ن‌گ')
 جز   ‏۰۴:۵۳  سفرنامه ناصری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ت‎خ' به 'ت‌خ') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز   ‏۰۴:۵۳  روضه ششم و هفتم از خلد برین (تاریخ تیموریان و ترکمانان)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ه‎پ' به 'ه‌پ')
 جز   ‏۰۴:۵۰  فارس‌نامه (تعريب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ب‎ن' به 'ب‌ن')