تغییرات مرتبط با رده:تاریخ

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۱ خرداد ۱۳۹۹ ‏۱۳:۴۳
   
نام صفحه:

‏۱۰ خرداد ۱۳۹۹

     ‏۲۲:۳۹  السيف المهنّد في سيرة الملك المؤّيد شيخ المحمودي‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۹۹). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۳×)]
      ‏۲۲:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (+۴۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (-۵۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (+۳۰۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۱۱:۴۴  (سیاههٔ تأیید نسخه). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۱۱:۴۴ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 488305 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «عنوان الزمان بتراجم الشيوخ و الأقران» علامت بزن. ‏
      ‏۱۱:۳۱ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 473781 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك في المنصور و تتناول الحقبة ما بين سنتي 678 هـ ـ 689هـ» علامت بزن. ‏
     ‏۱۱:۳۱  تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك في المنصور و تتناول الحقبة ما بين سنتي 678 هـ ـ 689هـ‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (منابع مقاله)

‏۷ خرداد ۱۳۹۹

     ‏۱۷:۲۲  (سیاههٔ تأیید نسخه). . [Mhosseini@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۱۷:۲۲ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 472356 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «جامع التواريخ (تاريخ آل سلجوق)» علامت بزن. ‏
      ‏۱۵:۵۰ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 488423 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «مروری بر جغرافيای تاريخی آوه مهد تشيع در ايران» علامت بزن. ‏
 جز   ‏۱۶:۴۰  تاریخ کامل ایران‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'افسه‌گانه' به 'افسانه')
 جز   ‏۱۶:۳۹  تاریخ جدید یزد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'افسه‌گانه' به 'افسانه')
 جز   ‏۱۶:۳۸  فارسنامه ابن بلخی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'افسه‌گانه' به 'افسانه') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز   ‏۱۶:۳۸  سفرنامه پولاک؛ ایران و ایرانیان‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'افسه‌گانه' به 'افسانه')
 جز   ‏۱۶:۳۶  آثار و بناهای تاریخی خوزستان‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'افسه‌گانه' به 'افسانه') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز   ‏۱۶:۳۶  تاریخ آبادان در روزگار اسلامی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'افسه‌گانه' به 'افسانه')
 جز   ‏۱۶:۳۶  عالم آرای شاه اسماعیل‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'افسه‌گانه' به 'افسانه')
 جز   ‏۱۶:۳۶  تاريخ طبرستان‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'افسه‌گانه' به 'افسانه')
 جز   ‏۱۶:۳۶  شاهنامه ثعالبی در شرح احوال سلاطین ایران‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'افسه‌گانه' به 'افسانه') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز   ‏۱۶:۳۵  مجمل التواريخ و القصص (ایران) (ملک الشعراء بهار)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'افسه‌گانه' به 'افسانه')
 جز   ‏۱۶:۳۴  تاریخ ایران‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'افسه‌گانه' به 'افسانه') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز   ‏۱۶:۳۴  بستان السیاحة‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۳۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'افسه‌گانه' به 'افسانه') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز   ‏۱۶:۳۲  تاريخ حبيب السير في اخبار افراد بشر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'افسه‌گانه' به 'افسانه')
 جز   ‏۱۶:۳۰  كورش نامه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'افسه‌گانه' به 'افسانه')
 جز   ‏۱۶:۲۹  مجمل التواريخ و القصص (آلمان)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'افسه‌گانه' به 'افسانه')
 جز   ‏۱۶:۲۹  تاریخ اسماعیلیه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'افسه‌گانه' به 'افسانه')
 جز   ‏۱۶:۲۷  تاریخ نگارستان‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'افسه‌گانه' به 'افسانه')
 جز   ‏۱۶:۲۵  ایران در زمان ساسانیان: تاریخ ایران ساسانی تا حمله عرب و وضع دولت و ملت در زمان ساسانیان‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'افسه‌گانه' به 'افسانه')
 جز   ‏۱۶:۲۵  تاریخ لرستان؛ روزگار پهلوی: از کودتای 1299 تا نهضت ملی شدن صنعت نفت‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'افسه‌گانه' به 'افسانه') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز   ‏۱۶:۲۵  جامع التواریخ (تاریخ اغوز)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۴۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'افسه‌گانه' به 'افسانه')
 جز   ‏۱۶:۲۴  ایرانیات در کتاب بزم فرزانگان‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'افسه‌گانه' به 'افسانه')