تغییرات مرتبط با رده:تاریخ

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲ مرداد ۱۳۹۸ ‏۰۸:۵۳
   
نام صفحه:

‏۳۰ تیر ۱۳۹۸

     ‏۱۳:۴۱ (سیاههٔ تأیید نسخه) . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 418886 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «ایرانشهر در جغرافیای بطلمیوس» علامت بزن. ‏
 جز   ‏۰۹:۵۶  سیرت جلال‌الدین منکبرنی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . A-esmaili@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - ' الدین ' به '‌الدین ')
 جز   ‏۰۹:۵۵  مجمع التواريخ السلطانية‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . A-esmaili@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - ' الدین ' به '‌الدین ') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز   ‏۰۹:۵۵  سیره جلال‌الدین یا تاریخ جلالی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . A-esmaili@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - ' الدین ' به '‌الدین ')
 جز   ‏۰۹:۴۶  المعجم في آثار ملوك العجم‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱). . A-esmaili@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'شرف‎ الدین' به 'شرف‌الدین')
 جز   ‏۰۸:۴۸  تاریخ سلاطین کرت‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . A-esmaili@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'سیف الدین' به 'سیف‌الدین')
 جز   ‏۰۸:۴۳  سه سال در دربار ایران‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱). . A-esmaili@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ناصر الدین' به 'ناصرالدین')
 جز   ‏۰۸:۴۱  مرآت الوقایع مظفری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱). . A-esmaili@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'مظفر الدین' به 'مظفرالدین') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز   ‏۰۸:۳۷  اعلام اصفهان‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۰). . [A-esmaili@noornet.net‏ (۳×)]
 جز    ‏۰۸:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . A-esmaili@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'برهان الدین' به 'برهان‌الدین')
 جز    ‏۰۸:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (+۶). . A-esmaili@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'مصلح الدین' به 'مصلح‌الدین')
 جز    ‏۰۷:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . A-esmaili@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'زین الدین' به 'زین‌الدین')
 جز   ‏۰۸:۳۶  تاريخ الوزراء‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . A-esmaili@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'نجم الدین' به 'نجم‌الدین')
 جز   ‏۰۸:۳۳  العودة إلی نهج‌البلاغة‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱). . A-esmaili@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'نور الدین' به 'نورالدین')
 جز   ‏۰۸:۲۹  اسماعیلیون و مغول و خواجه نصیر الدین طوسی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۳). . A-esmaili@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'نصیر الدین' به 'نصیرالدین')
 جز   ‏۰۸:۱۸  أفضل التواريخ‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱). . A-esmaili@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'مظفر الدین' به 'مظفرالدین')
 جز   ‏۰۸:۱۶  چهل سال تاریخ ایران‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱). . A-esmaili@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ناصر الدین' به 'ناصرالدین')
 جز   ‏۰۸:۱۴  زبدة التواريخ؛ اخبار امراء و پادشاهان سلجوقی (ترجمه روح‌الهی)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱). . A-esmaili@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ضیاء الدین' به 'ضیاءالدین')
 جز   ‏۰۸:۱۰  سفرهای ناصرالدین شاه به قم‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲). . A-esmaili@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ناصر الدین' به 'ناصرالدین')
 جز   ‏۰۸:۰۷  سفرنامه عراق عجم‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲). . A-esmaili@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ناصر الدین' به 'ناصرالدین') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز   ‏۰۸:۰۵  سفرنامه دوم نجم‌الدوله به خوزستان‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱). . A-esmaili@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ناصر الدین' به 'ناصرالدین')
 جز   ‏۰۸:۰۳  روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه در سفر دوم فرنگستان‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲). . A-esmaili@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ناصر الدین' به 'ناصرالدین')
 جز   ‏۰۷:۵۱  روزنامه خاطرات ناصر الدین شاه در سفر سوم فرنگستان‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۳). . A-esmaili@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ناصر الدین' به 'ناصرالدین')
 جز   ‏۰۷:۴۵  مجمل التواريخ و القصص (آلمان)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . A-esmaili@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'سیف الدین' به 'سیف‌الدین') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز   ‏۰۷:۴۱  روزنامه سفر مازندران‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۵). . A-esmaili@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ناصر الدین' به 'ناصرالدین')
 جز   ‏۰۷:۲۰  روضات الجنات و جنات الجنان‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۳). . A-esmaili@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - ' ' به ' ')
 جز   ‏۰۷:۱۴  النزاع و التخاصم فی ما بین بنی أمیة و بنی‌هاشم‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۴). . [A-esmaili@noornet.net‏ (۲×)]
 جز    ‏۰۷:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲). . A-esmaili@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'بنی امیه' به 'بنی‌أمیه')
 جز    ‏۰۷:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . A-esmaili@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'بنی عباس' به 'بنی‌عباس')
 جز   ‏۰۷:۱۴  جامع التواریخ (تاریخ ایران و اسلام)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۴). . [A-esmaili@noornet.net‏ (۲×)]
 جز    ‏۰۷:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . A-esmaili@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'بنی امیه' به 'بنی‌أمیه')
 جز    ‏۰۷:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . A-esmaili@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'بنی عباس' به 'بنی‌عباس')
 جز   ‏۰۷:۱۳  لب التواریخ‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۴). . [A-esmaili@noornet.net‏ (۲×)]
 جز    ‏۰۷:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . A-esmaili@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'بنی امیه' به 'بنی‌أمیه')
 جز    ‏۰۷:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . A-esmaili@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'بنی عباس' به 'بنی‌عباس')

‏۲۹ تیر ۱۳۹۸

     ‏۱۴:۱۰ (سیاههٔ تأیید نسخه) . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 432072 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «نامه‌های افضل کرمانی» علامت بزن. ‏