تغییرات مرتبط با رده:کتاب‌شناسی

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۴ اسفند ۱۳۹۸ ‏۲۳:۰۷
   
نام صفحه:

‏۴ اسفند ۱۳۹۸

     ‏۲۲:۱۰  (سیاههٔ تأیید نسخه). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۴×)؛ Mhosseini@noornet.net‏ (۶×)]
      ‏۲۲:۱۰ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 469296 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «رسائل فلسفية لأبي‌بکر بن باجة» علامت بزن. ‏
      ‏۲۱:۱۱ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 481559 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «النفس (اندلسی)» علامت بزن. ‏
      ‏۱۵:۱۹ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 479218 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «البيع (امام خمينی- تقریر خرم آبادی)» علامت بزن. ‏
      ‏۱۵:۱۹ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 472346 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «الفوائد والأخبار» علامت بزن. ‏
      ‏۱۵:۱۹ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 471738 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «المرشد الوجيز الی علوم تتعلق بالكتاب العزيز» علامت بزن. ‏
      ‏۱۵:۱۸ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 481074 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «تاریخ الفلسفة الإسلامیة منذ القرن الثامن حتی یومنا هذا» علامت بزن. ‏
      ‏۱۵:۱۸ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 473288 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «نجم الثاقب در احوال حضرت ولی عصر صاحب العصر و الزمان بقیةالله الاعظم عجل‌الله‌تعالی‌فرجه الشریف» علامت بزن. ‏
      ‏۱۴:۲۸ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 473400 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «تاريخ الأدب في إيران من الفردوسي إلى السعدي (تعريب)» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۲۲ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 482686 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «شرح نهاية الحكمة علامه طباطبائي (حقانی)» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۱۶ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 419124 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «درّ مكنون (شبهۀ معترضين)» علامت بزن. ‏
 جز   ‏۱۳:۳۲  نظام حکمت صدرایی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'در آمدی به نظام حکمت صدرایی' به 'درآمدی به نظام حکمت صدرایی')
     ‏۱۳:۲۲ (سیاههٔ انتقال) . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ شرح نهاية الحكمة علامه طباطبائي (حقاني) را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به شرح نهاية الحكمة علامه طباطبائي (حقانی) منتقل کرد ‏
     ‏۱۳:۱۸  كتاب الزكوة (میانجی)‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۷٬۲۷۹). . [A-esmaili@noornet.net‏ (۲×)؛ Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۱۳:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (-۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۳:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲۴۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۰۸:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰۲). . A-esmaili@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۸:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (+۶٬۹۴۰). . A-esmaili@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)

‏۳ اسفند ۱۳۹۸

     ‏۱۵:۱۰  بحث حول الإستقسام (مشروعية الإستخارة)‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (-۸۸). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۴×)]
      ‏۱۵:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۵:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (-۱۴۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۱۳:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (-۶۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (منابع مقاله)
      ‏۱۳:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۳:۴۸  اللمع في التصوف‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۶). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏؛ Srtaheri59@yahoo.com‏ (۲×)]
      ‏۱۳:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (+۴۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (+۵۹). . Srtaheri59@yahoo.com (بحث | مشارکت‌ها) (نقد کیفی ترجمه) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۲:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (-۶۹). . Srtaheri59@yahoo.com (بحث | مشارکت‌ها) (اظهارنظردرخصوص کیفیت ترجمه) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۳:۴۷  (سیاههٔ تأیید نسخه). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۵×)؛ Mhosseini@noornet.net‏ (۸×)]
      ‏۱۳:۴۷ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 482659 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «اللمع في التصوف» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۴۶ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 481481 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «اللمع في التصوف» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۱۸ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 481481 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «اللمع في التصوف» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۱۳ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 408879 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «قاموس الأطباء و ناموس الألباء» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۱۳ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 481080 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «أصول العقائد» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۱۳ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 481283 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «الرسالة الرابعة في الغيبة» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۱۳ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 455955 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «فیض نامه» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۱۱ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 435825 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «المهدي عليه‌السلام حقيقة.... لاخرافة» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۱۱ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 474026 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «خلاصه الذهب المسبوك مختصر من سير الملوك» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۱۱ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 481217 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «اسرار حج» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۰۹ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 481364 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «السلوك في طبقات العلماء و الملوك» علامت بزن. ‏
      ‏۰۰:۳۹ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 466083 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «كتاب الحج (جوادی آملی)» علامت بزن. ‏
      ‏۰۰:۳۸ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 479072 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «الحج» علامت بزن. ‏
     ‏۱۳:۱۰  كتاب الحج (میانجی)‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۵۰). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۳×)]
      ‏۱۳:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۰:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (-۱۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۰۰:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۵۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۳:۰۹  كتاب الأشربة (میانجی)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۳۷). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۱۳:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (+۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۰:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
     ‏۱۳:۰۸  وجيزة الأحكام‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (-۸۷). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۳×)]
      ‏۱۳:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۰:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (-۱۴۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۰۰:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (+۵۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۳:۰۶  مبادي الإيمان‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (-۸۴). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۳×)]
      ‏۱۳:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (+۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۳:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (-۱۴۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۰۰:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (+۵۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۳:۰۵  سؤال و جواب‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (-۸۶). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۳×)]
      ‏۱۳:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۳:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (-۱۴۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۱۳:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (+۵۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)