تغییرات مرتبط با رساله اجتهاد و تقلید (سبحانی)

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۴ آبان ۱۴۰۰ ‏۲۱:۴۶
   
نام صفحه:

‏۲ آبان ۱۴۰۰

     ‏۱۱:۳۱  سبحانی تبریزی، جعفر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (شرکت در تدوین قانون اساسی) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)

‏۳۰ مهر ۱۴۰۰

     ‏۱۴:۰۸  امام جعفر صادق علیه‌السلام‏‏ (۱۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۲۶۴). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۱۲×)]
      ‏۱۴:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۱۳:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (+۳۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۱۲:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (+۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۹۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۴۶۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (شهادت)
      ‏۱۱:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (شهادت)
      ‏۱۱:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (+۵۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۰:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲۲۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۰:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (+۸۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)