تغییرات مرتبط با رشیدالدین فضل‌الله

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۷ مرداد ۱۳۹۷ ‏۲۳:۰۰
   
نام صفحه:

‏۲۷ مرداد ۱۳۹۷

 جز   ‏۱۵:۲۲  جامع التواریخ (تاریخ سامانیان و بویهیان و غزنویان)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۲). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
 جز    ‏۱۵:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - '==گزارش محتوا== ' به '==گزارش محتوا== ')
 جز    ‏۱۵:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'مبارك' به 'مبارک')
 جز   ‏۱۴:۱۰  جامع التواریخ (تاریخ افرنج، پاپان و قیاصره)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - '==گزارش محتوا== ' به '==گزارش محتوا== ')
 جز   ‏۱۴:۰۴  جامع التواریخ (تاریخ اغوز)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - '==گزارش محتوا== ' به '==گزارش محتوا== ')
 جز   ‏۱۳:۴۴  جامع التواریخ (تاریخ بنی اسراییل)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - '==گزارش محتوا== ' به '==گزارش محتوا== ')
 جز   ‏۱۳:۴۲  جامع التواریخ (تاریخ اسماعیلیان)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - '==گزارش محتوا== ' به '==گزارش محتوا== ')
 جز   ‏۱۳:۳۶  تاریخ مبارک غازانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'مبارك' به 'مبارک')

‏۲۶ مرداد ۱۳۹۷

 جز   ‏۰۶:۲۱  جامع التواریخ (تاریخ هند و سند و کشمیر)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۴). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
 جز    ‏۰۶:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - '== ساختار == ' به '== ساختار == ')
 جز    ‏۰۵:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - '== وضعيت كتاب == ' به '== وضعيت كتاب == ')
 جز   ‏۰۴:۴۶  تاریخ مبارک غازانی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۴). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
 جز    ‏۰۴:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - '== گزارش محتوا == ' به '== گزارش محتوا == ')
 جز    ‏۰۲:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - '== وضعيت كتاب == ' به '== وضعيت كتاب == ') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز   ‏۰۲:۳۶  جامع التواریخ (تاریخ اقوام پادشاهان ختای)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - '== ساختار == ' به '== ساختار == ')

‏۲۵ مرداد ۱۳۹۷

     ‏۱۲:۰۷ (سیاههٔ تأیید نسخه) . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 319549 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «جامع التواریخ (تاریخ هند و سند و کشمیر)» علامت بزن. ‏

‏۲۴ مرداد ۱۳۹۷

 جز   ‏۱۲:۴۹  جامع التواریخ (تاریخ سامانیان و بویهیان و غزنویان)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - ' ،' به '،')

‏۲۱ مرداد ۱۳۹۷

 جز   ‏۲۱:۵۲  تاریخ مبارک غازانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'اهل بيت' به 'اهل‌بيت')
 جز   ‏۰۱:۳۹  جامع التواریخ (تاریخ بنی اسراییل)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'روحاني' به 'روحانی')