تغییرات مرتبط با صدر، محمدباقر

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۸ مرداد ۱۳۹۸ ‏۱۶:۲۶
   
نام صفحه:

‏۲۷ مرداد ۱۳۹۸

 جز   ‏۱۰:۱۷  محمدعلی علوی گرگانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'علوي گرگاني، محمدعلي' به 'علوی گرگانی، محمدعلی')

‏۲۲ مرداد ۱۳۹۸

     ‏۱۲:۱۱  دروس في علم الأصول (آل الفقيه العاملي)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۳۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‎ها)
     ‏۱۲:۱۰  شرح الحلقة الثالثة، الدليل الشرعي‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۸۴). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۴×)]
      ‏۱۲:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۰:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (-۶۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۰:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۱۰:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲۱۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۰:۲۶  شرح الحلقة الثالثة، الأصول العملية‏‏ (۷ تغییر | تاریخچه) . . (+۸۱۸). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۷×)]
      ‏۱۰:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (+۳۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۱۰:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (-۶۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۰:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (+۶۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۰۱:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (-۱۵۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۱:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (+۵۸۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۱:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۰۱:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (+۳۳۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۰:۱۷  (سیاههٔ تأیید نسخه). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۴×)]
      ‏۱۰:۱۷ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 400518 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «دروس في علم الأصول (آل الفقيه العاملي)» علامت بزن. ‏
      ‏۱۰:۱۷ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 400518 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «دروس في علم الأصول (آل الفقيه العاملي)» علامت بزن. ‏
      ‏۱۰:۱۵ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 400518 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «دروس في علم الأصول (آل الفقيه العاملي)» علامت بزن. ‏
      ‏۱۰:۱۴ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 400518 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «دروس في علم الأصول (آل الفقيه العاملي)» علامت بزن. ‏
     ‏۱۰:۱۶  دروس في علم الأصول‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۶۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (گزارش محتوا)