تغییرات مرتبط با طباطبایی، محمدحسین

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۱ خرداد ۱۳۹۹ ‏۰۷:۵۷
   
نام صفحه:

‏۱۰ خرداد ۱۳۹۹

     ‏۱۱:۰۵  سید محمد موسوی عاملی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸). . Yqorbani@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به عاملی موسوی، سید محمد بن علی)
     ‏۱۱:۰۳  سید حسن طباطبایی قمی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸). . Yqorbani@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به طباطبایی قمی، سید حسن)

‏۸ خرداد ۱۳۹۹

     ‏۱۴:۳۲  سید محمد صدر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸). . Yqorbani@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به صدر، سید محمد)
     ‏۱۱:۰۸  سید محمدکاظم شریعتمداری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۶). . Yqorbani@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به شریعتمداری، سید محمدکاظم)
     ‏۱۰:۵۳  سید موسی شبیری زنجانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸). . Yqorbani@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به شبیری زنجانی، سید موسی)

‏۷ خرداد ۱۳۹۹

     ‏۱۵:۵۶  سید ابوالقاسم خویی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸). . Yqorbani@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به خویی، سید ابوالقاسم)
     ‏۰۰:۱۸ (سیاههٔ تأیید نسخه) . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 477788 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «صدر، محمدباقر» علامت بزن. ‏

‏۶ خرداد ۱۳۹۹

     ‏۱۳:۴۸  سید حسین طباطبایی بروجردی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸). . Yqorbani@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به بروجردی، سید حسین)