تغییرات مرتبط با علوی گرگانی، سید محمدعلی

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۳ مرداد ۱۳۹۹ ‏۱۲:۵۶
   
نام صفحه:

‏۲۱ مرداد ۱۳۹۹

     ‏۰۰:۵۷ (سیاههٔ تأیید نسخه) . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 498441 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «المناظر الناظرة في أحکام العترة الطاهرة: كتاب الصلاة» علامت بزن. ‏

‏۲۰ مرداد ۱۳۹۹

     ‏۱۱:۲۴  حکیم، سید محسن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۰۰:۰۰  غنائم الأيام في مسائل الحلال و الحرام‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - ' هاى ' به '‌هاى ')

‏۱۹ مرداد ۱۳۹۹

     ‏۲۳:۳۴  حکیم، سید محسن‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۰۷). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۲۳:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲۰۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز    ‏۲۲:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'حکیم، محمدباقر' به 'حکیم، سید محمدباقر')

‏۱۶ مرداد ۱۳۹۹

     ‏۲۳:۰۸  حلی، جعفر بن حسن‏‏ (۱۰ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۰۶۹). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۱۰×)]
      ‏۲۳:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (+۶۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۲۱:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (-۱۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۲۱:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۲۱:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (+۵۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۲۱:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (+۵۱۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۲۱:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۲۱:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (+۲۲۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۲۱:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (+۳۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تأليفات)
      ‏۲۱:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (اساتيد)
      ‏۲۱:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
     ‏۲۱:۰۵  (سیاههٔ تأیید نسخه). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۲۱:۰۵ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 493405 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام (تحقیق بقال)» علامت بزن. ‏
      ‏۲۰:۵۸ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 492853 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «حلی، جعفر بن حسن» علامت بزن. ‏