تغییرات مرتبط با قواعد فقهی در آثار امام خمینی(ره)

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۶ مهر ۱۴۰۰ ‏۱۴:۵۶
   
نام صفحه:

‏۲۳ مهر ۱۴۰۰

     ‏۰۰:۰۷  موسوی خمینی، سید روح‌الله‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)

‏۲۲ مهر ۱۴۰۰

     ‏۲۲:۰۵  موسوی خمینی، سید روح‌الله‏‏ (۱۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۷۵۲). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۱۴×)]
      ‏۲۲:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (+۳۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (آثار)
      ‏۲۲:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (+۳۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (شاگردان)
      ‏۲۲:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (+۹۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۲۱:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (-۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۲۱:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (+۵۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۲۱:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۲۱:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۲۱:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (+۶۰۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۲۰:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (+۳۵۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۲۰:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۹۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۲۰:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (-۲۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۲۰:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۲۰:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲۴۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۲۰:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (-۷۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)