تغییرات مرتبط با مامقانی، عبدالله

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۳۱ مرداد ۱۳۹۸ ‏۱۱:۲۳
   
نام صفحه:

‏۳۱ مرداد ۱۳۹۸

 جز   ‏۰۹:۲۴  مقباس الهداية في علم الدراية‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۳). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۵×)]
 جز    ‏۰۹:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ی‎ا' به 'ی‌ا') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز    ‏۰۶:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ی‎ق' به '‌ی‌ق')
 جز    ‏۰۶:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ی‎ر' به 'ی‌ر')
 جز    ‏۰۳:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ب‎ه' به 'ب‌ه')
 جز    ‏۰۱:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ی‎ن' به 'ی‌ن') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)

‏۳۰ مرداد ۱۳۹۸

 جز   ‏۲۱:۴۴  مقباس الهداية في علم الدراية‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ه‎ا' به 'ه‌ا')

‏۲۷ مرداد ۱۳۹۸

 جز   ‏۱۰:۱۷  محمدعلی علوی گرگانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'علوي گرگاني، محمدعلي' به 'علوی گرگانی، محمدعلی')

‏۲۶ مرداد ۱۳۹۸

 جز   ‏۱۸:۵۲  صدر، محمدباقر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'اي ' به 'ای ')
 جز   ‏۱۷:۵۴  شیخ بهایی، محمد بن حسین‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'فرعي' به 'فرعی')
     ‏۱۲:۴۹ (سیاههٔ تأیید نسخه) . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 440100 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «میرزای شیرازی، محمدحسن بن محمود» علامت بزن. ‏
 جز   ‏۱۲:۴۹  میرزای شیرازی، محمدحسن بن محمود‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
 جز    ‏۱۲:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'میرزای شیرازی (ابهام زدایی)' به 'میرزای شیرازی (ابهام‌ زدایی)')
 جز    ‏۱۲:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - '(ابهام‌زدایی)' به '(ابهام زدایی)')