تغییرات مرتبط با موسوی خمینی، سید روح‌الله

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۳۰ تیر ۱۳۹۸ ‏۲۱:۳۴
   
نام صفحه:

‏۳۰ تیر ۱۳۹۸

 جز   ‏۱۱:۱۰  امام على(ع)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۶۶). . [A-esmaili@noornet.net‏؛ Hbaghizadeh@noornet.net‏]
 جز    ‏۱۱:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (-۲۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - ' ' به ' ')
 جز    ‏۰۸:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (-۴۰). . A-esmaili@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - ' ' به ' ')
 جز   ‏۱۱:۰۹  امام جعفر صادق(ع)‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (-۱۴۹). . [A-esmaili@noornet.net‏؛ Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
 جز    ‏۱۱:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (-۱۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - ' ' به ' ')
 جز    ‏۱۰:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (-۵۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - ' ' به ' ')
 جز    ‏۰۷:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (-۸۳). . A-esmaili@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - ' ' به ' ') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز   ‏۰۹:۴۱  آشتیانی، جلال‌الدین‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (-۱). . [A-esmaili@noornet.net‏ (۳×)]
 جز    ‏۰۹:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . A-esmaili@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'صدر الدین' به 'صدرالدین')
 جز    ‏۰۷:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . A-esmaili@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - ' ' به ' ')
 جز    ‏۰۷:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . A-esmaili@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'محیی الدین' به 'محیی‌الدین')
 جز   ‏۰۷:۵۸  جوادی آملی، عبدالله‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴). . A-esmaili@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'محی الدین' به 'محی‌الدین') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
     ‏۰۱:۳۲  فاضل لنکرانی، محمدجواد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۱۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
     ‏۰۱:۳۱ (سیاههٔ تأیید نسخه) . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 429039 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «فاضل لنکرانی، محمدجواد» علامت بزن. ‏
     ‏۰۰:۳۵  شبیری زنجانی، موسی‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۸۶۷). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۴×)]
      ‏۰۰:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (-۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۰:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (+۳۵۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (غنی سازی متن) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۰۰:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (-۱۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۰۰:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (+۵۲۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)

‏۲۹ تیر ۱۳۹۸

     ‏۲۳:۳۷  (سیاههٔ تأیید نسخه). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۳×)]
      ‏۲۳:۳۷ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 433692 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «شبیری زنجانی، موسی» علامت بزن. ‏
      ‏۲۳:۳۵ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 433677 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «شبیری زنجانی، موسی» علامت بزن. ‏
      ‏۲۳:۳۲ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 433674 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «شبیری زنجانی، موسی» علامت بزن. ‏
 جز   ‏۲۳:۳۶  شبیری زنجانی، موسی‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۳). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۳×)]
 جز    ‏۲۳:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'آيت الله' به 'آيت‌الله') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز    ‏۲۳:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'آیت الله' به 'آیت‌الله') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز    ‏۲۳:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'آيت‌ الله' به 'آیت‌الله')

‏۲۶ تیر ۱۳۹۸

     ‏۱۵:۴۳  (سیاههٔ تأیید نسخه). . [Yqorbani@noornet.net‏؛ Mhosseini@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۱۵:۴۳ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 416461 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «میرلوحی سبزواری، محمدهادی» علامت بزن. ‏
      ‏۱۲:۱۵ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 427094 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «استفتائات حضرت امام خمینی(ره)» علامت بزن. ‏
      ‏۱۰:۵۵ . . Yqorbani@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 433361 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «سبحانی تبریزی، جعفر» علامت بزن. ‏
     ‏۱۰:۵۵ (سیاههٔ حذف) . . Yqorbani@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) تغییرمسیر سبحانی تبریزی، جعفر را با رونویسی حذف کرد ‏(حذف برای ممکن‌شدن انتقال «سبحاني تبريزي، جعفر»)
     ‏۱۰:۵۵ (سیاههٔ انتقال) . . Yqorbani@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ سبحانی تبریزی، جعفر را به سبحاني تبريزي، جعفر منتقل کرد ‏

‏۲۳ تیر ۱۳۹۸

     ‏۱۳:۵۸ (سیاههٔ حذف) . . Yqorbani@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ مناسک حج را حذف کرد ‏(محتوای صفحه این بود: «#تغییر_مسیر مناسک حج ویژه...» و تنها مشارکت‌کننده «A-esmaili@noornet.net (بحث)» بود)