تغییرات مرتبط با موسوی خمینی، سید روح‌الله

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۳۰ دی ۱۴۰۰ ‏۱۱:۳۲
   
نام صفحه:

‏۳۰ دی ۱۴۰۰

     ‏۱۰:۳۴  (سیاههٔ تأیید نسخه). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۵×)]
      ‏۱۰:۳۴ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 569215 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «محمدی گیلانی، محمد» علامت بزن. ‏
      ‏۱۰:۳۴ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 569213 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «منتظری، حسینعلی» علامت بزن. ‏
      ‏۱۰:۳۴ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 569212 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «معرفت، محمدهادی» علامت بزن. ‏
      ‏۱۰:۳۴ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 569211 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «مشکینی اردبیلی، علی» علامت بزن. ‏
      ‏۰۱:۳۹ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 569036 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «طباطبایی، سید محمدحسین» علامت بزن. ‏
 جز   ‏۱۰:۳۳  محمدی گیلانی، محمد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۷). . Yaalatif (بحث | مشارکت‌ها) (+ناو)
 جز   ‏۱۰:۳۲  منتظری، حسینعلی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۷). . Yaalatif (بحث | مشارکت‌ها) (+ناو)
     ‏۱۰:۳۱  معرفت، محمدهادی‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۵۲). . [Yaalatif‏؛ Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
 جز    ‏۱۰:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (+۲۷). . Yaalatif (بحث | مشارکت‌ها) (+ناو)
      ‏۰۱:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (-۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وفات)
      ‏۰۱:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (+۳۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وفات)
 جز   ‏۱۰:۳۰  مشکینی اردبیلی، علی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۸). . Yaalatif (بحث | مشارکت‌ها) (+ناو)
     ‏۰۱:۵۸  خمینی، سید مصطفی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (آثار)
     ‏۰۱:۵۷  الگو:مفسران شیعه‏‏ (۲۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۶۸۲). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲۴×)]
      ‏۰۱:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (+۶۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۱:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۶۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۱:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (-۳۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۱:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (+۷۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۱:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۷۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۱:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۱:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۷۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۱:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (+۵۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۱:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۱:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (+۷۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۱:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۱:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (-۷۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۱:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (-۳۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۱:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (+۶۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۱:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (+۹۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۱:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۱:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (+۴۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۱:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (+۹۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۱:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (+۷۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۰:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (+۳۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۰:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۷۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۰:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۰:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۰:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (+۲۶۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۰:۲۲  الگو:معلمان اخلاق‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۰۰:۰۹  عاملی، جعفرمرتضی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'لـ' به 'ل')
 جز   ‏۰۰:۰۵  طباطبایی، سید محمدحسین‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'لـ' به 'ل')
 جز   ‏۰۰:۰۵  سبحانی تبریزی، جعفر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'لـ' به 'ل')
 جز   ‏۰۰:۰۴  اشتهاردی، علی‌پناه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'لـ' به 'ل')

‏۲۹ دی ۱۴۰۰

     ‏۲۳:۲۶  (سیاههٔ تأیید نسخه). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۴×)]
      ‏۲۳:۲۶ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 568940 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «انصاری شیرازی، یحیی» علامت بزن. ‏
      ‏۲۳:۲۶ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 568939 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «احمدی میانجی، علی» علامت بزن. ‏
      ‏۲۳:۲۵ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 568936 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «نوری همدانی، حسین» علامت بزن. ‏
      ‏۲۳:۲۵ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 568933 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «جوادی آملی، عبدالله» علامت بزن. ‏
 جز   ‏۲۳:۰۹  انصاری شیرازی، یحیی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۸). . Yaalatif (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن ناوبری)
 جز   ‏۲۳:۰۸  احمدی میانجی، علی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۸). . Yaalatif (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن ناوبری)
 جز   ‏۲۳:۰۴  نوری همدانی، حسین‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۸). . Yaalatif (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن ناوبری)
 جز   ‏۲۲:۵۹  جوادی آملی، عبدالله‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۸). . Yaalatif (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن ناوبری)
     ‏۲۲:۱۲  حائری یزدی، عبدالکریم‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)