تغییرات مرتبط با موسوی خمینی، سید روح‌الله

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱ بهمن ۱۳۹۹ ‏۰۳:۲۹
   
نام صفحه:

‏۳۰ دی ۱۳۹۹

     ‏۲۱:۳۰  انصاری، مرتضی بن محمدامین‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۴۱). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)؛ Rafiee mojtaba‏ (۳×)]
      ‏۲۱:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۷۶). . Rafiee mojtaba (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن نام کامل شیخ انصاری آنطور که در کتابهای خود شیخ به عربی نامیده شده و سایر کتب عربی از ایشان نام برده اند) (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
      ‏۲۰:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Rafiee mojtaba (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح نام کامل شیخ طبق لغتنامه دهخدا کتابهای شیخ انصاری (فرائدالاصول، الوصایا و المواریث و ...) و کتاب شیعه در اسلام علامه طباطبایی) (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
      ‏۱۸:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (-۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۸:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (-۱٬۸۸۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۷:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۸۵۵). . Rafiee mojtaba (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح متن و افزودن منابع معتبر فارسی و عربی (دهخدا و کتابهای شیخ انصاری و علامه طباطبایی و ...)) (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
     ‏۱۸:۴۹  (سیاههٔ تأیید نسخه). . [A-esmaili@noornet.net‏ (۲×)؛ Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۱۸:۴۹ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 516388 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «انصاری، مرتضی بن محمدامین» علامت بزن. ‏
      ‏۱۸:۴۸ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 524621 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «انصاری، مرتضی بن محمدامین» علامت بزن. ‏
      ‏۰۷:۵۵ . . A-esmaili@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 524212 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «منتظری، حسینعلی» علامت بزن. ‏
      ‏۰۷:۵۵ . . A-esmaili@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 524212 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «منتظری، حسینعلی» علامت بزن. ‏
 جز   ‏۱۱:۳۴  مطهری، مرتضی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'الاسلامی' به 'الاسلامي')
 جز   ‏۱۱:۳۳  سبحانی تبریزی، جعفر‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (۰). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
 جز    ‏۱۱:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'الاسلامی' به 'الاسلامي')
 جز    ‏۰۰:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'اسلامي' به 'اسلامى')
 جز   ‏۰۰:۲۵  ترجمه تحرير الوسيلة‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'اسلامي' به 'اسلامى') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز   ‏۰۰:۱۹  منتظری، حسینعلی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'اسلامي' به 'اسلامى')
 جز   ‏۰۰:۱۸  مظاهری، حسین‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'اسلامي' به 'اسلامى')

‏۲۹ دی ۱۳۹۹

 جز   ‏۰۰:۳۴  نگاهی به حدیث بیداری؛ زندگی‌نامه آرمانی، علمی و سیاسی امام خمینی(س) از تولد تا رحلت‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'خطي' به 'خطی')
 جز   ‏۰۰:۳۰  صحیفه حج‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'خطي' به 'خطی')
 جز   ‏۰۰:۲۷  ولایت فقیه (حکومت اسلامی- ویرایش جدید)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'خطي' به 'خطی')
 جز   ‏۰۰:۲۲  گزیده مناسک حج‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'خطي' به 'خطی')
 جز   ‏۰۰:۲۱  المطول‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'خطي' به 'خطی')
 جز   ‏۰۰:۱۶  دیوان امام‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'خطي' به 'خطی') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز   ‏۰۰:۱۴  لمحات الأصول‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'خطي' به 'خطی') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز   ‏۰۰:۱۲  روحانیت و حوزه‌های علمیه از دیدگاه امام خمینی(س)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'خطي' به 'خطی') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)

‏۲۷ دی ۱۳۹۹

     ‏۱۳:۲۰ (سیاههٔ تأیید نسخه) . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 521913 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «سبحانی تبریزی، جعفر» علامت بزن. ‏

‏۲۶ دی ۱۳۹۹

     ‏۲۳:۳۹  قمی، عباس‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (آثار)

‏۲۵ دی ۱۳۹۹

     ‏۱۲:۱۵ (سیاههٔ تأیید نسخه) . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 521821 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «مظاهری، حسین» علامت بزن. ‏