تغییرات مرتبط با موسوی خمینی، سید روح‌الله

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۷ مهر ۱۳۹۹ ‏۱۸:۲۰
   
نام صفحه:

‏۷ مهر ۱۳۹۹

     ‏۱۴:۴۵  دهکردی، سید ابوالقاسم‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۸۹). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۵×)]
      ‏۱۴:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (+۲۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۱۴:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (+۳۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (آثار)
      ‏۱۴:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۴:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز    ‏۱۴:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'دهکردی، ابوالقاسم' به 'دهکردی، سید ابوالقاسم')
 جز   ‏۱۴:۴۰  سید ابوالقاسم دهکردی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'دهکردی، ابوالقاسم' به 'دهکردی، سید ابوالقاسم')
     ‏۱۴:۳۹  (سیاههٔ تأیید نسخه). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏؛ Mhosseini@noornet.net‏]
      ‏۱۴:۳۹ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 511027 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «دهکردی، سید ابوالقاسم» علامت بزن. ‏
      ‏۱۳:۴۵ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 508443 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «موسوی سبزواری، عبدالاعلی» علامت بزن. ‏
     ‏۱۳:۴۸  الگو:فقیهان شیعه‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۵۴). . [Mhosseini@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۱۳:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (+۴۷). . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۳:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۱:۲۹  اصفهانی، سید ابوالحسن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۴۶۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)

‏۶ مهر ۱۳۹۹

     ‏۱۱:۳۹ (سیاههٔ حذف) . . A-esmaili@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ العروة الوثقی را حذف کرد ‏(محتوای صفحه این بود: «#تغییر_مسیر العروة ال...» و تنها مشارکت‌کننده «Hbaghizadeh@noornet.net (بحث)» بود)
     ‏۰۰:۴۶ (سیاههٔ تأیید نسخه) . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 508469 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «حکیم، سید محسن» علامت بزن. ‏

‏۳ مهر ۱۳۹۹

     ‏۱۵:۴۳ (سیاههٔ تأیید نسخه) . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 508551 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «وسيلة النجاة مع تعاليق الإمام الخميني (موسوعه جلد 26 و 27)» علامت بزن. ‏