تغییرات مرتبط با مولوی، جلال‌الدین محمد

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۱ آذر ۱۴۰۰ ‏۱۹:۴۶
   
نام صفحه:

‏۸ آذر ۱۴۰۰

 جز   ‏۲۰:۵۲  مولانا و دفاع از عقل‏‏ (۷ تغییر | تاریخچه) . . (-۲۶). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۷×)]
 جز    ‏۲۰:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'فـ' به 'ف')
 جز    ‏۲۰:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'تـ' به 'ت') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز    ‏۲۰:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (-۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'مـ' به 'م') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز    ‏۲۰:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'یـ' به 'ی') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز    ‏۲۰:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (-۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'بـ' به 'ب') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز    ‏۲۰:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'قـ' به 'ق')
 جز    ‏۲۰:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (-۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'سـ' به 'س')
 جز   ‏۲۰:۵۰  فهم زبان مولانا‏‏ (۶ تغییر | تاریخچه) . . (-۲۴). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۶×)]
 جز    ‏۲۰:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'فـ' به 'ف')
 جز    ‏۲۰:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'خـ' به 'خ')
 جز    ‏۲۰:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (-۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'یـ' به 'ی') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز    ‏۲۰:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (-۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'نـ' به 'ن')
 جز    ‏۲۰:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (-۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'بـ' به 'ب')
 جز    ‏۲۰:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (-۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'سـ' به 'س')
 جز   ‏۲۰:۴۸  مولانا و شعر‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (-۸). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۳×)]
 جز    ‏۲۰:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'خـ' به 'خ')
 جز    ‏۲۰:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'جـ' به 'ج')
 جز    ‏۲۰:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (-۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'یـ' به 'ی')
 جز   ‏۲۰:۳۹  مصحف خاموشان‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (-۶). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۳×)]
 جز    ‏۲۰:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'نـ' به 'ن') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز    ‏۲۰:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'سـ' به 'س')
 جز    ‏۲۰:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'یـ' به 'ی') (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز   ‏۲۰:۰۹  جستارهایی در سخن و سکوت‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'سـ' به 'س')
     ‏۱۹:۵۴ (سیاههٔ تأیید نسخه) . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 557967 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «مثنوی معنوی» علامت بزن. ‏