تغییرات مرتبط با میرداماد، سید محمدباقر بن محمد

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۳ بهمن ۱۴۰۰ ‏۰۳:۳۰
   
نام صفحه:

‏۳ بهمن ۱۴۰۰

     ‏۰۰:۰۰  جوادی آملی، عبدالله‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (منابع مقاله)

‏۱ بهمن ۱۴۰۰

     ‏۱۹:۱۲  خامنه‌ای، سید محمد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (آثار)
     ‏۱۲:۱۶ (سیاههٔ تأیید نسخه) . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 569325 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «مصباح یزدی، محمدتقی» علامت بزن. ‏
 جز   ‏۱۲:۰۵  مصباح یزدی، محمدتقی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۸). . Yaalatif (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن ناوبری)

‏۳۰ دی ۱۴۰۰

     ‏۲۳:۴۴  (سیاههٔ تأیید نسخه). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۴×)]
      ‏۲۳:۴۴ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 569304 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «مصباح یزدی، محمدتقی» علامت بزن. ‏
      ‏۲۰:۴۸ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 569265 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «فیاضی، غلامرضا» علامت بزن. ‏
      ‏۰۱:۳۹ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 569036 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «طباطبایی، سید محمدحسین» علامت بزن. ‏
      ‏۰۱:۳۸ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 569091 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «طوسی، محمد بن حسن» علامت بزن. ‏
 جز   ‏۲۱:۴۹  مصباح یزدی، محمدتقی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۸). . Yaalatif (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن ناوبری)
     ‏۲۰:۴۸  فیاضی، غلامرضا‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۳). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏؛ Yaalatif‏]
      ‏۲۰:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (+۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز    ‏۲۰:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲۸). . Yaalatif (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن ناوبری)
     ‏۰۰:۱۷  الگو:فیلسوفان شیعه‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۶۷). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۰۰:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (+۷۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۰:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (+۹۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۰:۱۴  نوبختی، حسن بن موسی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (منابع مقاله)
 جز   ‏۰۰:۰۸  نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'لـ' به 'ل')
 جز   ‏۰۰:۰۸  حلی، حسن بن یوسف‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'لـ' به 'ل')
 جز   ‏۰۰:۰۷  طوسی، محمد بن حسن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'لـ' به 'ل')
 جز   ‏۰۰:۰۶  ابن عربی، محمد بن علی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'لـ' به 'ل')
 جز   ‏۰۰:۰۵  طباطبایی، سید محمدحسین‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'لـ' به 'ل')
 جز   ‏۰۰:۰۴  کلینی، محمد بن یعقوب‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'لـ' به 'ل')
 جز   ‏۰۰:۰۴  حر عاملی، محمد بن حسن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'لـ' به 'ل')
 جز   ‏۰۰:۰۲  صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۶). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'لـ' به 'ل')

‏۲۹ دی ۱۴۰۰

     ‏۲۳:۲۶  (سیاههٔ تأیید نسخه). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۶×)]
      ‏۲۳:۲۶ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 568940 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «انصاری شیرازی، یحیی» علامت بزن. ‏
      ‏۲۳:۲۵ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 568933 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «جوادی آملی، عبدالله» علامت بزن. ‏
      ‏۱۹:۴۵ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 539070 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «جذوات و مواقیت» علامت بزن. ‏
      ‏۱۷:۳۸ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 551179 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «اعسم، عبدالامیر» علامت بزن. ‏
      ‏۱۷:۲۳ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 553030 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «علوی عاملی، سید احمد بن زین‌العابدین» علامت بزن. ‏
      ‏۱۷:۱۹ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 552527 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «حسینی تبریزی، سید علی بن محمد» علامت بزن. ‏
 جز   ‏۲۳:۰۹  انصاری شیرازی، یحیی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۸). . Yaalatif (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن ناوبری)
 جز   ‏۲۲:۵۹  جوادی آملی، عبدالله‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۸). . Yaalatif (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن ناوبری)
     ‏۲۲:۱۲  حائری یزدی، مهدی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۹:۴۴  اوجبی، علی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (آثار)
     ‏۱۷:۳۸  اعسم، عبدالامیر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (منابع مقاله)
     ‏۱۷:۳۸  الگو:فیلسوفان شیعه‏‏ (۹ تغییر | تاریخچه) . . (+۹۸۷). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۹×)]
      ‏۱۷:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۶۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۷:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (+۹۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۷:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (+۸۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۷:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۷:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (+۸۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۷:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۷:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۶۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۷:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۷:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۷:۳۵  نوری، علی بن جمشید‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (منابع مقاله)
     ‏۱۷:۳۲  قطب شیرازی، عبدالله‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (منابع مقاله)
     ‏۱۷:۳۰  ابن میثم، میثم بن علی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (مآخذ)
     ‏۱۷:۲۸  اصفهانی، محمدحسین‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (منابع مقاله)
     ‏۱۷:۲۶  سهروردی، یحیی بن حبش‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (آثار سهروردى)
     ‏۱۷:۲۳  علوی عاملی، سید احمد بن زین‌العابدین‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (منابع مقاله)
     ‏۱۷:۲۱  حسینی تبریزی، سید علی بن محمد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (آثار)
     ‏۱۷:۱۸  ابن سینا، حسین بن عبدالله‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (تأليفات فارسی)